autokarem penzion Polopenze Zájezdy bez nočního přejezdu Zájezdy s lehkou turistikou Pohodové týdny v horách Zájezdy v horách s lehkou turistikou Zájezdy s turistikou Národní parky a zahrady Poznávací zájezdy pro seniory Poznávací zájezdy s ochutnávkami
Přidat k oblíbeným zájezdům
Oblast Bílé Karpaty - Moravské Kopanice, Žítková - na moravsko-slovenském pomezí a jihovýchodní Moravy nezklame milovníky historie, lidové architektury a jedinečného přírodního bohatství. Poznávací zájezd na Moravu do regionu ležícího na hranicích dávných říší a na trasách důležitých kupeckých stezek, který může vyprávět mnoho příběhů. Vydáme se na památná místa našich dějin, navštívíme zajímavé kostely, z nichž vyniká velehradská bazilika oceněná papežem Janem Pavlem II. Zlatou růží. Obdivovat budeme středověké hrady, zámky, archeologická naleziště v Modré, lidovou architekturu, vždyť zdejší oblast je živou studnicí folklóru. Setkávají se zde národopisné oblasti Slovácko a Valašsko se svými zvyky, kroji, nářečími, slavnostmi a gastronomií a Bílé Karpaty, které byly vyhlášeny organizací UNESCO biosférickou rezervací s nejvyšší pestrostí a početností zastoupení orchidejí ve střední Evropě.
Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
dopravu autobusems klimatizací, 6x hotel 3* (2lůžkový pokoj), 6x polopenzi, rekreační poplatek, pojištění léčebných výloh při výletu na Slovensko, plavbu po Baťově kanále, průvodce, pojištěné CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, pobytovou taxu, fakultativní služby, veškeré vstupné a vše co není uvedené v odstavci Základní cena zahrnuje
Příplatky
224 Kč za komplexní pojištění T+
zámek Buchlovice - Luhačovice - Baťův Kanál - Uherské Hradiště - Trenčín - Čachtice - Podolie - Modrá - Velehrad – Vlčnov - Uherský Brod - Moravské Kopanice - Žítková - Zlín - Vizovice - hrad Buchlov
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
032-725
6.8 - 12.8.2023
6
Praha a další níže
8 990,-
Po termínu
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odjezd z Prahy do oblasti Bílých Karpat, zámek Buchlovice, stavba vrcholného baroka ve stylu italské vily, skvost moravské architektury, ubytování v hotelu v Uherském Hradišti,

2. den: ZLÍN, jehož dnešní tvář nesmazatelně ovlivnilo působení firmy Baťa, typická architektura, 21. správní budova firmy Baťa - zlínský mrakodrap (NKP), kolonie baťovských domků. LUHAČOVICE, známé lázeňské město v údolí řeky Olšavy v CHKO Bílé Karpaty, 300 letá tradice lázeňské léčby, 17 minerálních pramenů, prohlídka lázní vč. unikátních souborů secesních lázeň. domů od architekta D. Jurkoviče, odpoledne poznávací plavba jedním z nejmalebnějších úseků Baťova kanálu ze Spytihněvi do UHERSKÉHO HRADIŠTĚ. Její součástí bude i minimálně 2x proplutí plavební komorou, po vylodění v Uherském Hradišti prohlídka města.

3. den: VLČNOV, proslulá krásou svých krojů, vinařstvím, lidovou architekturou a „Jízdou králů“ (UNESCO), památkově chráněné stavby, hliněné, zděné a hrázděné lisovny zvané „Búdy“, vinařská kaplička – největší památková rezervace vinohradnických staveb u nás, přejezd na Slovensko, druhá strana Karpat, prohlídka zříceniny „tajemného hradu v Karpatech“ - ČACHTICE, proslavený díky Alžbětě Báthoryové, známé jako čachtická paní, na území Slovenska bylo v minulosti cca 150 hradů, jak tyto hrady vypadaly před 300 – 500 lety shlédneme v parku miniatur Matúšovo kralovstvo v nedalekém PODOLIE (51 modelů), odpoledne návštěva města TRENČÍN. Historické centrum plné kulturních památek a nad nimi se už dlouhá staletí tyčí největší městský hradní komplex na Slovensku, majestátní Trenčianský hrad, prohlídka města i hradu

4. den: nejvýznamnější poutní místo republiky VELEHRAD, úzce spjatý s cyrilometodějskou tradicí. Velkolepé opevněné sídliště z doby Velké Moravy (archeoskanzen) v MODRÉ, nacházející se v lokalitě původního velkomoravského osídlení, expozice Živá voda v blízkosti archeoskanzenu a také ochutnávkou vín

5. den: navštívíme VIZOVICE, proslulé především dlouholetou tradicí palírenství, slivovicí, tradičním pečivem a také jako rodiště herce Bolka Polívky, prohlídka zámku a exkurze do stáčírny, pálenice známé likérky Rudolf Jelínek s ochutnávkou, odpoledne krásná ZOO ve Zlíně s romantickým zámkem Lešná

6. den: UHERSKÝ BROD, muzeum J. A. Komenského a prohlídka městské památkové zóny, odpoledne Bílé Karpaty MORAVSKÉ KOPANICE, které se od okolí odlišují svým krojem, nářečím, některými tradicemi a rozptýlenou zástavbou památek lidové architektury, Je to malá oblast tvořená pěti obcemi - Žítkovou, Starým Hrozenkovem, Vápenicemi, Vyškovcem a Lopeníkem, Nalezneme zde také velmi silnou tradici lidové magie, zejména v osadě ŽÍTKOVÁ – Žítkovské bohyně, domek Irmy Gabrhelové - poslední žítkovské bohyně, Projdeme část Naučné stezky Moravské Kopanice a seznámíme se s přírodou i historií svérázného "kopaničářského kraje”.

7.den:  Po snídani odjezd domů, Cestou prohlídka jednoho z nejstarších a nejmohutnějších hradů na jižní Moravě hradu BUCHLOV.


CK si vyhrazuje právo úprav programu vzhledem k počasí a případně turistické zdatnosti účastníků.

Doprava

autobusem/mikrobusem s klimatizací, vybaveným DVD

Ubytování

6x hotel 3* (2lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením)

Stravování

6x polopenze (snídaně formou bufetu, večeře)

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.
cena zájezdu nezahrnuje tuzemské cestovní pojištění (obsahuje úrazové pojištění, pojištění na storno a pojištění odpovědnosti za škody). CK GEOPS nabízí svým zákazníkům tuzemské komplexní pojištění za příplatek.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif T+; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696

• pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % z celkové ceny zájezdu, nejvýše však 8.000 Kč
• úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 200.000 Kč), úmrtí (max. 100.000 Kč)
• poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč

Orientační ceny vstupného


Zámek Buchlovice 180 Kč
Zámecký park 70 Kč
Plavba po Baťově kanále 210 Kč
Hrad Čachtice 3 €
Matúšovo kráľovstvo 5 €
Trenčiansky hrad 7 €
Archeoskanzen Modrá 90 Kč
Muzeum J. A. Komenského 50 Kč
Muzeum poslední žítkovské bohyně 100 Kč
Prohlídka likérky Rudolf Jelínek s ochutnávkou 140 Kč
Zámek Vizovice 140 Kč

Kapesné

Doporučená částka dle individuálního zájmu o návštěvy památek min cca 1 200 Kč a 20 € (dle individuálního zájmu o návštěvu objektů).

Pořadatel: Redok travel, s. r. o., IČO: 25258281

zámek Buchlovice - Luhačovice - Baťův Kanál - Uherské Hradiště - Trenčín - Čachtice - Podolie - Modrá - Velehrad – Vlčnov - Uherský Brod - Moravské Kopanice - Žítková - Zlín - Vizovice - hrad Buchlov

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu