← Zpět

národní park Stolové hory - sezóna 2021, 2022

Krajina pískovcových skalních měst, hlubokých roklí, všudypřítomného písku a skalních převisů. Národní park leží v jihozápadní části Polska při hranicích s ČR (navazuje na CHKO Broumovsko) a chlubí se labyrintem skalních věží i dalekými výhledy. Třeba z nejvyššího vrcholu – Velké Hejšoviny (919 m). Krajina je zarostlá z velké části jehličnany a členitá morfologie způsobuje často inverzi teplot – vrcholy skal mají vyšší teplotu než dna hlubokých roklí, kam stéká chladný vzduch.
Botanicky je nejzajímavější Wielkie Torfowisko Batorowskie, vrcholové rašeliniště s kosodřevinou. V podhůří můžete zjara vidět louky plné žlutých upolínů.
Ze zvířat se vyskytuje plch, netopýři, čáp černý a hlavně sovy – výr, kulíšek nejmenší, sýc rousný a další druhy. Celý park je dobře průchozí po síti značených cest, včetně 4 naučných stezek. Originální je místní Žabí muzeum v Kodowe Zdróji, které má přes 3.000 exponátů a kde se dovíte vše o těchto obojživelnících, ale také pobavíte.

zobrazit seznam již odjetých termínů zájezdů 2021

Využijte slevy na zájezdy 2021.

národní park Stolové hory - výpis zájezdů 2021:

Skalní města východních Čech a jižního Polska 2021 (716-21)

4denní zájezd, doprava autokarem | Česká republika
Cena zahrnuje:

dopravu autobusem, 3x hotel, 3x polopenzi, průvodce, pojištění CK

Kód
Termín
Cena
 
 
012-701
13.6.21 - 16.6.21
4 690,-

Za zážitky do Českého koutku a za neznámou krásou Sudet 2021 (A129-21)

3denní zájezd, doprava autokarem | Polsko
Cena zahrnuje:

dopravu autobusem, 2x hotel, 2x polopenzi, průvodce, pojištění CK

Kód
Termín
Cena
 
 
011-441
11.6.21 - 13.6.21
5 990,-

Adršpašské skály a Orlické hory 2021 (A135-21)

6denní zájezd, doprava autokarem | Česká republika
Cena zahrnuje:

dopravu autobusem, 5x hotel, 5x polopenzi, průvodce, pojištění CK

Kód
Termín
Cena
 
 
012-248
29.6.21 - 4.7.21
6 990,-

národní park Stolové hory - výpis zájezdů 2022:

Zájezdy pro tuto kategorii a sezónu pro Vás právě připravujeme. Pro nejčerstvější novinky, které nemusí být v systému zadány, kontaktujte prosím tým Geopsu.

národní park Stolové hory - výpis odejetých termínů 2021:

Zájezdy pro tuto kategorii a sezónu pro Vás právě připravujeme. Pro nejčerstvější novinky, které nemusí být v systému zadány, kontaktujte prosím tým Geopsu.

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu