← Zpět

Stonehenge - sezóna 2023, 2024

Záhadný kruh z mohutných vztyčených kamenů (tzv kromlech) je jistě nejproslulejší prehistorickou památkou Evropy. Bývá spojován s druidy, ačkoliv je dílem mnohem starší megalitické kultury a dokonce byl opuštěn řadu let před rozkvětek druidského kultu. Pochází z doby kolem 2 500 př. n. l., kruhový val kolem něj je ještě starší )asi 3 000 př. n.l.). Uvnitř základního kruhu jsou ještě základy vnitřního kruhu, který zřejmě nikdy nebyl dokončen. V okkolním kraji se nachází množství dalších prehistorických památek: kuželovité mohylové vrchy, náspy, valy, pohřebiště a také další kamenný kruh Avebury Stone Circle. Archeologické nálezy jsou k vidění v Salisbury a Devizes.

zobrazit seznam již odjetých termínů zájezdů 2023

Využijte slevy na zájezdy 2023.

Stonehenge - výpis zájezdů 2023:

Zájezdy pro tuto kategorii a sezónu pro Vás právě připravujeme. Pro nejčerstvější novinky, které nemusí být v systému zadány, kontaktujte prosím tým Geopsu.

Stonehenge - výpis zájezdů 2024:

Zájezdy pro tuto kategorii a sezónu pro Vás právě připravujeme. Pro nejčerstvější novinky, které nemusí být v systému zadány, kontaktujte prosím tým Geopsu.

Stonehenge - výpis odejetých termínů 2023:

Zájezdy pro tuto kategorii a sezónu pro Vás právě připravujeme. Pro nejčerstvější novinky, které nemusí být v systému zadány, kontaktujte prosím tým Geopsu.

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu