autokarem hotel Snídaně Zájezdy za uměním, výstavy a architektura Národní parky a zahrady Památky UNESCO a starověké civilizace
Přidat k oblíbeným zájezdům Vydejte se s námi poznat keltský Cornwall, západní cíp Anglie, jehož tradiční vesnice, divoké skalnaté pobřeží, tajemná vřesoviště a strhující výhledy kontrastují s exotickým rostlinstvem, kvetoucími zahradami a nekonečným pobřežím Anglické riviéry. Místa spojená s četnými romantickými příběhy, legendární země krále Artuše, hospoda Jamajka i Dartmoorská blata, po kterých se potuloval pes baskervilský. Existuje také letecká varianta A102x. Viz též podobné zájezdy Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
doprava autobusem, přejezd La Manche - Eurotunel NEBO trajekt, 6x ubytování v hotelu (2lůž. pokoje), 6x snídaně, průvodce,
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, vstupné (90 - 100 GBP)
Příplatky
4 300 CZK - 1lůžkový pokoj
450 CZK - komplexní pojištění K5S
zobrazit PODOBNÉ ZÁJEZDY
Exeter - pobřeží Anglické riviéry - Plymouth - nár. Dartmoor s vřesovišti -hrad Tintagel - vřesoviště Bodmin Moor a hospoda Jamajka -nejzápadnější výběžek Land´s End - opatství Glastonbury - Wells (UNESCO)
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
092-172
12.7 - 20.7.2019
8
Praha a další níže
16 290,-
Po termínu
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odjezd z Prahy pozdě odpoledne, další odjezdová místa Brno, Svitavy, Vysoké Mýto, Hradec Králové, Pardubice, Poděbrady a další po dohodě, za přípl. 250 Kč Olomouc a za 500 Kč Ostrava, přejezd přes SRN

2. den: přes La Manche do Anglie, návštěva přímořského letoviska BRIGHTON, prohlídka majestátního výstředního pavilonu Royal Pavilion, procházka po Palace Pier – typické pozdně viktoriánské molo z roku 1899, odpoledne příjezd do města PORTSMOUTH, prohlídka přístavu s bohatou námořní minulostí a hist. námořní oblasti Flagship Portsmouth s lodí admirála Nelsona nebo historickou lodí Mary Rose, vyhlídková věž Spinnaker Tower, nábřeží

3. den: cesta na jihozápad Anglie, zastávka v hrabství Dorset na poloostrově Purbeck a prohlídka úchvatného hradu Corfe se zbytky mohutného opevnění, EXETER, správní středisko hrabství Devon, jedinečná katedrála, která patří k nejskvostněji zdobeným v Británi, malebná panoramatická cesta kolem pobřeží s návštěvou lázeňských městeček Anglické riviéry PAIGNTON a BRIXHAM, subtropické zahrady, luxusní viktoriánské hotely, proslulý námořní přístav PLYMOUTH, město s bohatou historií mořeplavby, tudorovská přístavní čtvrť Barbican, ubytování na 4 noci

4. den: celodenní výlet do jižní části malebného Cornwallu, městečko MARAZION, hrad St. Michael´s Mount, městečko PENZANCE, rušné rekreační středisko, Minack Theatre, impozantní divadlo vytesané do skalního útesu, možnost koupání na pláži Porthcurno, nejzápadnější bod Anglie mys Land´s End, nekonečné výhledy na Atlantický oceán, variantně za horšího počasí typicky anglické letovisko ST IVES, podvečerní prohlídka města, možnost večeře - ryba po anglicku, pěkný přístav

5. den: celodenní výlet do západní části Cornwallu, romantické zříceniny hradu Tintagel založeného Normany (podle pověsti rodiště legendárního krále Artuše) vysoko na návrší obklopeném rozeklanými útesy s Merlinovou jeskyní, Lanhydrock, viktoriánské sídlo, zahrady, vysočina Bodmin Moor, vřesoviště, chráněná oblast, proslavená hospoda Jamajka z 18. století, kterou proslavila Daphne du Maurier v románu o pašerácích, restaurace a malé muzeum.

6. den: Národní park Dartmoor, největší přírodní rezervace v jižní Anglii, vřesoviště, močály, žulové útvary, pozůstatky osídlení z doby kamenné, pastviny se stády ovcí a koní, dějiště proslaveného detektivního románu Artura Conana Doyla Pes baskervilský, turistika v národním parku, PRINCETOWN, nejvýše položená osada v celé Anglii (420 m.n.m.), malebná vesnička POSTBRIDGE se dvěma mosty a menhiry, okruh kaňonem Lydford Gorge s nádherným vodopádem, variantně návštěva největšího mořského akvária v Británii v Plymouthu, PLYMOUTH, prohlídka města a půvabného přístavu (základna pro osídlování Severní Ameriky – Pilgrim Fatehrs), historický komplex plymoutských doků, kde se od napoleonských válek stavěly válečné lodě, návrší Plymouth Hoe, tudorovská přístavní čtvrť Barbican

7. den: GLASTONBURY, město zahalené tajemstvím a opředené mýtem o králi Artušovi, romantické ruiny opatství, kdysi největšího a nejbohatšího v Anglii, údajný hrob krále Artuše, WELLS, jedna z nejpůsobivějších anglických katedrál s dvojitým gotickým obloukem a biskupský palác, Vicar´s Close (zbudovaná pro chór vikářů, náleží k nejstarším zcela zachovalým ulicím v Evropě), budovy ze 13.-14.století, honosné gregoriánské lázeňské středisko BATH v údolí řeky Avony, město na seznamu světového dědictví UNESCO, možnost návštěvy římských lázní, dojezd na ubytování do Londýna

8. den: LONDÝN, pěší prohlídka významných památek s průvodcem nebo individ. program, odjezd v podvečer

9. den: návrat do ČR v odpoledních hodinách


CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí a dopravním podmínkám.

Doprava

autobusem s možností občerstvení (teplé i studené nápoje za Kč) a DVD, trajekt přes La Manche nebo Eurotunelem

Ubytování

6x hotely (2lůžkové pokoje s příslušenstvím)

Stravování

6x snídaně
Orientační ceny potravin ve Velké Británii: pivo £ 0,80, toustový chléb £ 0,70, voda 1,5 L £ 0,60, máslo £ 0,80, šunka (balení) £ 1,80, těstoviny £ 0,50, mléko 1.13 L £ 0,70, vajíčka 6 Ks £ 1, Coca-cola 2 L £ 1,5

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5S; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696
• pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 5.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
• pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 40.000 Kč
• úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
• poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Orientační ceny vstupného

NP Dartmoor - 5 GBP, Londýn, Westminster Abbey - 16 GBP, katedrála sv. Pavla - 14,5 GBP, Tower of London - 16 GBP, Londýn, Houses of Parliament - 18 GBP, Tower Bridge - 8 GBP, Londýn, Buckinghamský palác - 19 GBP, Bath – Římské lázně - 8,50 GBP, Exeter - katedrála .- 5 GBP, St. Michael´s Mount - 8,75 GBP, Minack Theatre - 3,50 GBP, Brighton – Royal pavilon - 9,80 GBP, hrad Tingtagel – 5,50 GBP, Lanhydrock - 10,40 GBP, Glastonburské opatství - 5 GBP, Vicars´Close - 6 GBP

Kapesné

doporučujeme na vstupné 90 - 100 GBP

Pořadatel: Redok travel, s. r. o., IČO: 25258281

Zajímavosti

Jihozápad Anglie, Cornwall a Devon
Dva sousední kraje jihozápadní Anglie mají zcela rozdílný ráz. Devon charakterizují převážně svěží pastviny protkané úzkými pěšinkami, venkov s poklidným stylem života, živá a elegantní města (Exeter s nádhernou katedrálou, Plymouth, Torbay) a příjemné pobřeží, které je rájem pro rekreanty. Tzv. Anglická riviéra překvapí návštěvníky z cizích zemí svým středomořským rázem, podél pobřeží rostou palmy a vzniklo tu mnoho elegantních zahrad. Pouze vřesoviště a blata ve vnitrozemí (oblast Dartmooru) vypadají chmurně a obvykle jsou zahalena mlhou.
Cornwall je naopak pustý kraj s divokým pobřežím a hlubokými říčními údolími, země Keltů, prvních misionářů, po nichž získaly jméno mnohé místní vesnice, pirátů a pašeráků, dějiště legend spojených s králem Artušem. Ačkoliv hrad Tintagel, který bývá považován za Artušovo rodiště, pochází až ze 13. století, dá se předpokládat, že vládce, který se stal předlohou pro tohoto legendárního krále, skutečně žil v Cornwallu a jeho vliv sahal též na druhou stranu kanálu La Manche, do Bretaně. Na pustých vřesovištích Bodmin Moor stojí pověstná hospoda Jamajka, proslavená románem Daphne du Maurier o pašerácích. V Cornwallu se pašeráctví skutečně velmi rozmohlo, zejména v době napoleonských válek, a podílela se na něm velká část zdejších lidí vč. žen a dětí. Praktikovalo se i pobřežní pirátství, které je popsáno ve zmíněném románu Hospoda Jamajka – lidé věšeli světla na útesy, aby přilákali lodě na místa, kde byla ostrá skaliska, a potom vylupovali vraky.

Londýnské metro
Systém metra, kterému Londýňané říkají „tube“ patří k nejrozsáhlejším na světě. Tvoří jej přes 270 stanic jasně označených symbolem metra. Metro je v provozu každý den od 5:30 přičemž poslední vyjíždí krátce po půlnoci. Na odlehlejších úsecích jsou intervaly delší stejně jako v neděli. Jedenáct tras je barevně odlišeno a plány metra zvané Journey Planner uvidíte na každé stanici. Ve vlacích je vyvěšen plánek ústřední části sítě. Vzdálenost mezi dvěma body v centru města lze překonat maximálně s dvěma přestupy. V prostorech metra platí zákaz kouření.

Poznámky

Brighton je jedním z největších a nejznámějších letovisek na jižním pobřeží Velké Británie, město s mnoha hotely, restauracemi a zábavními středisky, ale také centrum vzdělání – jsou tu 2 univerzity. Hlavní památkou je královský palác Royal Pavilion, postavený pro prince regenta na počátku 19. století, ve zvláštním slohu inspirovaném Indií a orientem. Nejstarší budovou ve městě je kostel svatého Mikuláše z 11. století („matka kostelů v Brightonu“). Na největším mole se nachází komplex Brighton Pier (Palace Pier), kde je zábavní park, restaurace a arkádové haly. Brighton je městem s nejdéle trvale provozovanou elektrickou sítí na světě - od roku 1882, a pobřežní železnice Volk´s Electric Railway z roku 1883 je nejstarší elektrickou železnicí na světě. Na pobřeží se tyčí sousoší Sedm sester.
Portsmouth - významný námořní přístav na jižním pobřeží Velké Británie (hrabství Hampshire), slouží i jako místo odpočinku mnoha slavných lodí. Najdeme zde nejstarší dosud používaný suchý dok. Portsmouth byl rovněž místem nalodění části jednotek určených pro invazi v Den D. Portsmouth nadále zůstává hlavní loděnicí a základnou britského královského loďstva (Royal Navy). Je zde též obchodní přístav pro nákladní i osobní přepravu s destinacemi na evropském kontinentě. V posledním desetiletí proběhla rekonstrukce turisticky atraktivních starých loděnic. Dalšími atrakcemi jsou D-Day Museum a loď HMS Victory, zbytky vlajkové lodi Jindřicha VIII. Mary Rose, vyzvednuté ze dna moře, první britský pancéřovaný parník HMS Warrior a Královské námořní muzeum. V roce 2005 byla v rámci projektu Millennium dokončena výstavba 168 metrů vysoké věže Spinnaker Tower na nábřeží Gunwharf Quays. Mezi další památky patří rodný dům spisovatele Charlese Dickense, akvárium Blue Reef, přírodovědné muzeum Cumberland House, Královské muzeum námořnictva a hrad Southsea Castle
Exeter - hlavní město hrabství Devon ležící na řece Exe. Zdejší katedrála svatého Petra byla založena roku 1050, kdy se sem přestěhovalo sídlo biskupa z nedalekého města Crediton, protože městské hradby poskytovaly dokonalejší ochranu před piráty – především Vikingy. Dále je zde zřícenina hradu Rougemont Castle, postaveného pro krále Viléma I., radnice, která je nejstarší obecní stavbou v Anglii, množství středověkých kostelů a Parliament Street, ulice, která je podle Guinnessovy knihy rekordů nejužší ulicí na světě (od 1,2 m po 0,64 m).
Paignton – město v hrabství Devon přímo v centru anglické riviéry, v nádherném zálivu Torbay. Dlouhé teplé léto a mírné zimy zde daly vzniknout pravému ráji plnému palem a jiných subtropických rostlin. Proto je anglická riviéra nejoblíbenějším britským turistickým cílem od dob královny Viktorie až po dnešek.
Plymouth - přístav v hrabství Devon u ústí řek Plym a Tamar v jednom z největších evropských zálivů Plymouth Sound. Město má velmi bohatou námořní historii a v minulosti bylo nejdůležitější základnou Královského námořnictva ve Velké Británii.
Penzance, rušné rekreační středisko, má natolik mírné podnebí, že zde rostou palmy a další teplomilné rostliny (zahrady Modrav Garden). Město skýtá hezkou podívanou na horu St. Michael a nekonečné bílé pláže. Hlavní tepnou města je Market Jew Street, na jejímž konci stojí honosný Market Housek završený kopulí. Ulici Chapel Street lemují kuriózní budovy např. Egyptský dům, Hostinec Admirál Benbow Inn, Námořní muzeum, Penlee House Gallery and Museum.
Tintagel - zřícenina hradu vysoko nad rozeklanými útesy s jeskyněmi. Ač je spojován s králem Artušem, byl založen až roku 1240 Richardem z Cornwallu. Od hradu vede stezka po útesu, hustě porostlém levandulí a růžovou trávničkou přímořskou, k tintagelskému kostelu s normanským i anglosaským zdivem. Ve vesnici Tintagel stojí za pozornost Old Post Office, vzácná ukázka cornwallského venkovského stavení s hospodářskou částí ze 14.stol.
Národní park Dartmoor na jihozápadním pobřeží Velké Británie je tvořen žulovým hřbetem, přes 280 miliónů let starým. Na vyvřelinách se tvoří pouze malá vrstva půdy, a proto se voda z častých dešťů nemůže vsáknout do země. Až polovinu parku tvoří močály a rašeliniště – jedno z největších v Evropě. Typické jsou takzvané tory, samostatně stojící žulové balvany vytvořené zvětráváním. Dartmoor je též bohatý na starověké památky a archeologická naleziště. Oblast proslavil zejména román Sira Arthura Conana Doyla – Pes Baskervillský.
Wells – městečko v hrabství Somerset. Hlavní památkou je Wellská katedrála se stropními malbami, kaplí, mozaikovými okny a pozoruhodnými oblouky podepírajícími hlavní chrámovou loď. Nejstarší části budovy vznikly už v 10. století. Západní průčelí zdobí na 356 soch. Biskupský palác byl sídlem diecéze Bath a Wells více než 800 let. Dvorana a kaple pocházejí ze 14. století a součástí paláce jsou i rozlehlé paláce. Vicar's Close je jedna z nejstarších existujících ulicí na světě. Kostel svatého Cuthberta, občas zaměňovaný s katedrálou, pochází z 13. století. Jméno města odkazuje na tři zřídla (anglicky well) zasvěcená svatému Ondřeji. Ve středověku byla považovaná za léčivá. Jedno se nachází na tržišti a další dva v prostorách biskupství a katedrály
Bath – oblíbené lázeňské město v jihozápadní Anglii založené u přírodních horkých pramenů. Lázně zde existovaly už v římské době. Od alžbětinské do georgiánské doby to bylo výletní místo pro bohaté a vzniklo zde mnoha architektonicky zajímavých staveb, z nichž nejznámější je Royal Crescent.

Brighton - Portsmouth - Corfe - Exeter - Brixham - Plymouth - Marazion - Land´s End - St Ives - Tintagel - Bodmin Moor - Lanhydrock- národní park Dartmoor - Princetown - Postbridge - Glastonbury - Wells - Bath - Londýn

Podobné zájezdy (2):

Jižní Anglie, Cornwall, po stopách krále Artuše 2020

Velká Británie | Cornwall Cena zahrnuje:
dopravu autobusem, Eurotunel/trajekt, 6x hotel se snídaní, průvodce, pojištění CK
28.06 - 06.07 16 590,-

Cornwall, jižní Anglie letecky 2020

Velká Británie | Cornwall Cena zahrnuje:
leteckou dopravu, dopravu autobusem po Anglii, 6x hotel se snídaní, průvodce, pojištění CK
20.07 - 26.07 26 990,-
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu