letecky hotel Snídaně Zájezdy bez nočního přejezdu Zájezdy za uměním, výstavy a architektura Národní parky a zahrady Památky UNESCO a starověké civilizace Poznávací zájezdy pro seniory
Přidat k oblíbeným zájezdům
Tajuplný kraj Cornwall s překrásnou a podmanivou krajinou a výjimečnými památkami, dějiště mnoha legend a dramatických příběhů. Země krále Artuše, divoká bodminská vřesoviště a hospoda Jamajka. Navštívíme také zcela odlišné jižní pobřeží Anglie s mírným podnebím a bohatými přístavy a Dartmoor s blaty, kde řádil pes baskervillský. Letecká doprava.
Existuje také varianta tohoto zájezdu: A102 - viz též podobné zájezdy Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
leteckou dopravu v ekonomické třídě, dopravu autobusem po Anglii, 6x hotel 2-3* (2lůžkové pokoje), 6x snídani, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, vstupné a vše, co není obsaženo v položce Základní cena zahrnuje
Příplatky
6.000 Kč za 1lůžkový pokoj
385 Kč za komplexní pojištění K5S
210 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
pobřeží Anglické riviéry - Plymouth - kraj Dartmoor s vřesovišti (Pes baskervilský) - hrad Tintagel - vřesoviště Bodmin Moor a hospoda Jamajka - nejzápadnější výběžek Land´s End - opatství Glastonbury - katedrála ve Wellsu (UNESCO)
CK sleduje aktuální situaci pandemie a vyhrazuje si právo drobných úprav programu, pokud to budou vyžadovat aktuální restrikce v dané zemi. Sledujte rozcestník informací COVID-19. CK situaci řeší, omluvte nás pokud jsme nuceni zájezd rušit, jde nám o Vaše bezpečí i o zdraví Vašich blízkých.
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
022-173
4.7 - 10.7.2022
6
Praha - letiště V. Havla a další níže
27 990,-
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odlet z Prahy večer, předpokládaný přílet do BRISTOLU je v cca 23 h, ubytování

2. den: hrabství Devon, EXETER, správní a historické středisko hrabství Devon, jedinečná katedrála sv. Petra, jedna z nejskvostněji zdobených v Anglii, cesta na pobřeží jižního Devona, BRIXHAM, Golden Hind - Zlatá laň, proslulá plachetnice kapitána Drakea, malebné hospůdky s čerstvými rybami, PLYMOUTH s bohatou historií mořeplavby, tudorovská přístavní čtvrť Barbican, odkud 1620 na lodi Mayflower vypluli Otcové poutníci do Nového světa, návrší Plymouth Hoe

3. den: Národní park Dartmoor, největší přírodní rezervace v jižní Anglii, lehká turistika. vřesoviště, močály, žulové útvary, pozůstatky osídlení z doby kamenné, pastviny se stády ovcí a koní, dějiště proslaveného detektivního románu Artura Conana Doyla Pes baskervillský, nejvýše položená osada v Anglii PRINCETOWN, legendární věznice, malebná vesnička POSTBRIDGE v samém středu národního parku, menhiry, středověký žulový most, okruh kaňonem Lydford Gorge s nádherným vodopádem

4. den: jižní Cornwal, MARAZION s ostrovním hradem St. Michael´s Mount, příjemné městečko PENZANCE na okraji zátoky Mount´s Bay, Minack Theatre, romantické divadlo na útesech, mys Land´s End, nejzápadnější bod Anglie, malebné pobřežní, výhledy na Atlantský oceán

5. den: umělci vyhledávaný ST. IVES, fotogenický přístav, strmé uličky, galerie, řemeslné výrobky, oblíbené letovisko vyznavačů vodních sportů, Cape Cornwall, vycházka k romantickým útesům s pozůstatky důlních staveb Botallack Mine

6. den: západní část Cornwallu, rybářský přístav TINTAGEL, Merlinova jeskyně, romantické zříceniny hradu Tintagel založeného Normany (podle pověsti rodiště legendárního krále Artuše) vysoko na návrší obklopeném rozeklanými útesy s jeskyněmi, vřesoviště Bodmin Moor s muzeem pašeráctví, hospoda Jamajka z 18. století proslavená stejnojmenným románem Daphne du Maurier, Lanhydrock, viktoriánské sídlo, zahrady

7. den: opatství Glanstonbury, mýty o králi Artušovi, tajemný ostrov Avalon, kde byl král Artuš pohřben, llehký výstup na Glastonbury Tor, na vrcholku se tyčí památka na středověký kostel sv. Michala, domnělá brána do podsvětí, WELLS (UNESCO), jedna z nejpůsobivějších anglických katedrál s dvojitým gotickým obloukem a biskupský palác, uličky, Vicar´s Close, budovy ze 13.-14.století, odpoledne odlet do Prahy, předpokládaný přílet ve večerních hodinách


CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí a dopravním podmínkám.
Jednotlivé dny programu mohou být finálně prohozené.

Doprava

letecky Praha-Bristol-Praha, klimatizovaným autobusem (minibusem) po Anglii

Ubytování

6x hotely - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím

Stravování

V ceně zájezdu je 6x snídaně.
Orientační ceny potravin ve Velké Británii: Pivo £ 0,80, toustový chléb £ 0,70, voda 1,5 L £ 0,60, máslo £ 0,80, šunka (balení) £ 1,80, těstoviny £ 0,50, mléko 1.13 L £ 0,70, vajíčka 6 Ks £ 1, Coca-cola 2 L £ 1,5.
Restaurace: vydatná snídaně (English Breakfast) 8,00 - 10,00, předkrm 4,50 - 8,00, hlavní jídlo s přílohou 11,00 - 18,00, salát 3,00 - 6,00, polední menu (polévka, jídlo) 8,00 - 12.00, pizza v italské restauraci 7,00 - 11,00, sendvič, hamburger 2,50 - 4,00, káva od 1,00, pinta piva v pubu 2,00 - 4,00, sklenice vína v pubu 2,00 - 5,00.

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5S kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696.
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 40.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Orientační ceny vstupného

NP Dartmoor - 5 GBP, Bath – Římské lázně - 8,50 GBP, Exeter - katedrála .- 5 GBP, St. Michael´s Mount - 8,75 GBP, Minack Theatre - 3,50 GBP, hrad Tingtagel – 5,50 GBP, Lanhydrock - 10,40 GBP, Glastonburské opatství - 5 GBP, Vicars´Close - 6 GBP

Kapesné

doporučujeme na vstupné 90 - 100 GBP

Měna

Měna – Libra (značení £)
Kurz k 4.11.2011 – 29,6 CZK/GBP

Pořadatel: Redok travel, s. r. o., IČO: 25258281

Zajímavosti

Jihozápad Anglie, Cornwall a Devon
Dva sousední kraje jihozápadní Anglie mají zcela rozdílný ráz. Devon charakterizují převážně svěží pastviny protkané úzkými pěšinkami, venkov s poklidným stylem života, živá a elegantní města (Exeter s nádhernou katedrálou, Plymouth, Torbay) a příjemné pobřeží, které je rájem pro rekreanty. Tzv. Anglická riviéra překvapí návštěvníky z cizích zemí svým středomořským rázem, podél pobřeží rostou palmy a vzniklo tu mnoho elegantních zahrad. Pouze vřesoviště a blata ve vnitrozemí (oblast Dartmooru) vypadají chmurně a obvykle jsou zahalena mlhou.
Cornwall je naopak pustý kraj s divokým pobřežím a hlubokými říčními údolími, země Keltů, prvních misionářů, po nichž získaly jméno mnohé místní vesnice, pirátů a pašeráků, dějiště legend spojených s králem Artušem. Ačkoliv hrad Tintagel, který bývá považován za Artušovo rodiště, pochází až ze 13. století, dá se předpokládat, že vládce, který se stal předlohou pro tohoto legendárního krále, skutečně žil v Cornwallu a jeho vliv sahal též na druhou stranu kanálu La Manche, do Bretaně. Na pustých vřesovištích Bodmin Moor stojí pověstná hospoda Jamajka, proslavená románem Daphne du Maurier o pašerácích. V Cornwallu se pašeráctví skutečně velmi rozmohlo, zejména v době napoleonských válek, a podílela se na něm velká část zdejších lidí vč. žen a dětí. Praktikovalo se i pobřežní pirátství, které je popsáno ve zmíněném románu Hospoda Jamajka – lidé věšeli světla na útesy, aby přilákali lodě na místa, kde byla ostrá skaliska, a potom vylupovali vraky.

Exeter - hlavní město hrabství Devon ležící na řece Exe. Zdejší katedrála svatého Petra byla založena roku 1050, kdy se sem přestěhovalo sídlo biskupa z nedalekého města Crediton, protože městské hradby poskytovaly dokonalejší ochranu před piráty – především Vikingy. Dále je zde zřícenina hradu Rougemont Castle, postaveného pro krále Viléma I., radnice, která je nejstarší obecní stavbou v Anglii, množství středověkých kostelů a Parliament Street, ulice, která je podle Guinnessovy knihy rekordů nejužší ulicí na světě (od 1,2 m po 0,64 m).
Plymouth - přístav v hrabství Devon u ústí řek Plym a Tamar v jednom z největších evropských zálivů Plymouth Sound. Město má velmi bohatou námořní historii a v minulosti bylo nejdůležitější základnou Královského námořnictva ve Velké Británii.
Tintagel - zřícenina hradu vysoko nad rozeklanými útesy s jeskyněmi. Ač je spojován s králem Artušem, byl založen až roku 1240 Richardem z Cornwallu. Od hradu vede stezka po útesu, hustě porostlém levandulí a růžovou trávničkou přímořskou, k tintagelskému kostelu s normanským i anglosaským zdivem. Ve vesnici Tintagel stojí za pozornost Old Post Office, vzácná ukázka cornwallského venkovského stavení s hospodářskou částí ze 14.stol.
Národní park Dartmoor na jihozápadním pobřeží Velké Británie je tvořen žulovým hřbetem, přes 280 miliónů let starým. Na vyvřelinách se tvoří pouze malá vrstva půdy, a proto se voda z častých dešťů nemůže vsáknout do země. Až polovinu parku tvoří močály a rašeliniště – jedno z největších v Evropě. Typické jsou takzvané tory, samostatně stojící žulové balvany vytvořené zvětráváním. Dartmoor je též bohatý na starověké památky a archeologická naleziště. V okolí se nachází další národní park Exmoor. Oblast proslavil zejména román Sira Arthura Conana Doyla – Pes Baskervillský.
Wells – městečko v hrabství Somerset. Hlavní památkou je Wellská katedrála se stropními malbami, kaplí, mozaikovými okny a pozoruhodnými oblouky podepírajícími hlavní chrámovou loď. Nejstarší části budovy vznikly už v 10. století. Západní průčelí zdobí na 356 soch. Biskupský palác byl sídlem diecéze Bath a Wells více než 800 let. Dvorana a kaple pocházejí ze 14. století a součástí paláce jsou i rozlehlé paláce. Vicar's Close je jedna z nejstarších existujících ulicí na světě. Kostel svatého Cuthberta, občas zaměňovaný s katedrálou, pochází z 13. století. Jméno města odkazuje na tři zřídla (anglicky well) zasvěcená svatému Ondřeji. Ve středověku byla považovaná za léčivá. Jedno se nachází na tržišti a další dva v prostorách biskupství a katedrály
Bath – oblíbené lázeňské město v jihozápadní Anglii založené u přírodních horkých pramenů. Lázně zde existovaly už v římské době. Od alžbětinské do georgiánské doby to bylo výletní místo pro bohaté a vzniklo zde mnoha architektonicky zajímavých staveb, z nichž nejznámější je Royal Crescent.

Exeter - Plymouth - Postbrige - Glastonburgy - Wells

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu