letecky hotel Snídaně Zájezdy bez nočního přejezdu Pohodové týdny v horách s turistikou Zájezdy s lehkou turistikou Pohodové týdny v horách Zájezdy s turistikou
Přidat k oblíbeným zájezdům
Poznejte Mallorcu, zelený ostrov ve Středozemním moři. Většina lidí přijíždí na ostrov za koupáním a za sluncem. Přidejte si k zážitkům krásy pohoří Tramuntana, zdoláte několik vrcholů, podíváte se do ojedinělé soutěsky, obejdete zajímavé vyhlídky a jistě vás osloví i hlavní město Palma…a moře má ještě 25°C.
Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
let Praha - Mallorca - Praha včetně příplatku a tax (v ekonomické třídě), dopravu po ostrově auty/ mikrobusem, 6x hotel 3* u pláže (2lůžkové pokoje); 2x ubytování v klášteře Lluc (2lůžkové pokoje) 8x snídaně, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, příp. pobyt taxy, vstup na vrchol Massanella (6 €), vstupy (60 €) a vše co není uvedené v položce Základní cena zahrnuje
Příplatky
5.980 Kč za 1lůžkový pokoj
2.000 Kč za 6x večeře
495 Kč za komplexní pojištění K5S
270 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
Mallorca, turistika v pohoří Serra Tramuntana - nejvyšší dosažitelný vrchol Massanella - klášter Lluc - zátoka Sa Calobra a túra soutěskou - jeskyně Coves del Drac - Palma de Mallorca - Vallemossa - Sant´Elm - vrchol Galatzó - mallorský "Matterhorn" - koupání v moři
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
032-480
22.9 - 30.9.2023
8
Praha - letiště V. Havla a další níže
34 980,-
Po termínu
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1.den: odlet z Prahy na Mallorku let trvá 2h 40min

2.den: JV ostrova a skalisko „čertův balkon“, 400 m nad mořem s výhledem na ostrov Dragonera, sestoupíte k rozvalinám kláštera Sa Trapa až k moři do městečka SANT ELM (3 – 4 hod, ↑ 290m, ↓ 610m), písečná pláž a koupání

3.den: od jezera Cuber v pohoří Tramuntana vystoupáte do průsmyku pod vrchol L´Ofre (1.090 m), zájemci na vrchol s krásným výhledem (75 min tam i zpět, ↑ 200 m, ↓200 m), pak společně sestoupíte ke statku Finca L´Ofre, jedním z nejkrásnějších kaňonů Mallorky do městečka BINIARAIX (3,25 hod, ↑ 350 m, ↓ 990 m); přístav PORT DE SÓLLER

4.den: krápníkové jeskyně Coves del Drac, jedno z největších podzemních jezer na světě; odpoledne hlavní město PALMA, hrad, královský palác, katedrála, arabské lázně, kostel a klášter, úzké uličky a náměstíčka starého města s hospůdkami, obchod s výrobky z mallorských perel

5.den: vystoupíte na nejvyšší dosažitelný vrchol Mallorky Massanellu (1.352 m), na vrcholu vám pak leží u nohou celá Mallorka (4,5 hod, ↑770 m, ↓770 m), je možné výstup přerušit a vrátit se; na závěr klášter Lluc, ubytování

6.den: auty z výšky 800 m až k moři k zátoce Sa Calobra, pěšky tunelem ve skále a od moře soutěskou Torrent de Pareis přes velké vápencové kameny na dno úzké soutěsky, kdo se bude chtít dostat hlouběji do kaňonu, musí se protáhnout za pomoci lana úzkou skalní štěrbinou, na závěr dne báječná koupel (2 - 5 hod ↑ 130m, ↓ 130m, záleží na Vás, kam až budete chtít dojít)

7.den: město VALLDEMOSSA, okružní túra po starých jezdeckých cestách, hřebenová cesta s impozantními výhledy na pobřeží, návrat za 3,5 - 5 h (↑ i ↓ 450 – 650m); prohlídka VALLDEMOSSY, klášter

8.den: vzrušující výstup na „Matterhorn“ ostrova vrchol Galatzó (1.026 m), lesem i strmými skalami, odměnou bude výhled na všechny světové strany (4,5 hod, ↑820 m, ↓790 m); zastávka ve vile La Granja, dobová usedlost

9. den: odlet do ČR, dle letového řádu 


CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí a dopravním podmínkám

Doprava

letecky Praha- Mallorca a zpět, po ostrově auty a mikrobusy, popřípadě minibusem/busem

Ubytování

6x v hotelu 3* (2lůžkové pokoje s příslušenstvím) s bohatou bufetovou polopenzí s přístupen do moře přímo z hotelu a 2x v bývalém klášteře v srdci pohoří Tramuntana s osobitou atmosférou.(2lůžkové pokoje s příslušenstvím)

S účinností od 01.07.2016 je na Baleárských ostrovech zavedena pobytová taxa.
• Platba se týká všech lidí starších 16 let (mladší neplatí) ubytovaných v hotelech či apartmá na ostrovech
• Lidé ubytováni v kategorii 1 - 3* budou platit 1,10 - 1,65 EUR/os./den, v kategorii 4-5* 2,20 EUR/os./den.
• Od 9. dne pobytu se taxa snižuje o 50%.
• Taxa se platí na recepci zařízení kdykoliv během pobytu.

Stravování

8x snídaně, možnost zajištění 6x večeře za příplatek

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5S kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696.
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 40.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Orientační ceny vstupného

vila La Granja – zařízená dobová usedlost 15 €, jeskyně Coves del Drac 15 €, klášter ve Valldemossa cca 10 €, poplatek za vstup do oblasti kláštera Lluc 6€ (výlet 6.den – výstup na vrchol Massanella), La Palma: katedrála 7 €, kostel sv. Františka 3 €, arabské lázně 3 €

Pořadatel: Cestovní kancelář KATU, s. r. o., IČO: 05732654

Port de Sóller - Alaro - Massanella - klášter lluc - Sa Calobra - Dračí jeskyně - Palma de Mallorca - Valldemossa - Sant Elm

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu