letecky Polopenze Zájezdy bez nočního přejezdu
Přidat k oblíbeným zájezdům
Mallorca, největší ostrov Baleárského souostroví, se koupe v teplém moři i ve sluníčku. Od mořské hladiny se zvedající hory do výšky přes tisíc metrů, skalnaté pobřeží a modré moře, teplomilná vegetace, to vše tvoří zdejší kouzelnou krajinu. Místo jako stvořené pro odpočinek i poznávání, malý odraz ráje na zemi.
Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
leteckou dopravu Praha/Brno – Palma de Mallorca - Brno/ Praha v ekonomické třídě, letištní taxy, transfer autobusem z letiště do hotelu a zpět, 7x hotel 2-3*, 7x polopenzi, výlety na Mallorce dle programu, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, přip. pobyt taxy, plavby lodí, fakultativní výlet na ostrov Sa Dragonera cca 30-35 eur, vstupné (30€) a vše co není uvedení v odstavci Základní cena zahrnuje
Příplatky
6.300 Kč za 1lůžkový pokoj
440 Kč za komplexní pojištění K5S
240 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
Slevy
2.000 Kč sleva pro 3. osobu na přistýlce
5.000 Kč sleva pro 3. osobu na přistýlce - dítě do 11,9 let
Mallorca, koupání, pobyt u moře - hl. město Palma de Mallorca s překrásnou katedrálou - Valldemosa, klášter Cartuja, kde přebývali Chopin a Sandová - mys Formentor, vyhlídka na moře, v případě dobrého počasí plavba do Port Pollensa - klášter Lluc - zátoka Sa Calobra se soutěskou - Port Soller - lodní výlet k ostrovu Sa Dragonera, přírodní rezervace, koupání.
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
032-511
17.6 - 24.6.2023
7
Praha - letiště V. Havla , Brno - letiště a další níže
27 990,-
Po termínu
032-512
8.7 - 15.7.2023
7
Praha - letiště V. Havla , Brno - letiště a další níže
28 990,-
Po termínu
032-513
22.7 - 29.7.2023
7
Praha - letiště V. Havla , Brno - letiště a další níže
28 990,-
Po termínu
032-514
12.8 - 19.8.2023
7
Praha - letiště V. Havla , Brno - letiště a další níže
28 990,-
Po termínu
032-515
26.8 - 2.9.2023
7
Praha - letiště V. Havla , Brno - letiště a další níže
28 990,-
Po termínu
032-416
9.9 - 16.9.2023
7
Praha - letiště V. Havla , Brno - letiště a další níže
28 990,-
Po termínu
032-517
16.9 - 23.9.2023
7
Praha - letiště V. Havla , Brno - letiště a další níže
27 990,-
Po termínu
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odlet z Brna a Prahy do PALMA DE MALLORCA, transfer na ubytování

2. den: volno a koupání

3. den: volno, fakult. výlet lodí (cca 25€) podél JZ pobřeží, zátoky a skalnaté výběžky, přírodní rezervace na ostrově Sa Dragonera, volno na ostrově, cesta do zátoky Egos s tyrkysovou vodou a přírodní pláží na koupání a šnorchlování, malé občerstvení na lodi

4. den: odjezd autobusem k SZ pobřeží s proslulým mysem Formentor, který je konečným výběžkem pohoří Serra de Tramuntana, zastávka v Alcudii, kde v historické části probíhají pravidelné trhy, které jsou největší a nejrušnější na ostrově, staré město obklopeno hradbami s cimbuřím, po kterých se můžete procházet, přístav Port de Pollensa, kde se nalodíte na loď, která vás zaveze na jednu z nejkrásnějších pláží ostrova, Platja de Formentor, úzký zlatý písečný pás, asi 1 km dlouhý pod nízkými borovicemi, naskytnou se vám nádherné výhledy na horský masív na druhé straně zálivu, volno ke koupání, před návratem do hotelu zastávka na vyhlídce s úžasnými pohledy na rozeklané skály mysu Formentor.

5. den: celodenní výlet severozápadním okruhem ostrova s těmi nejkrásnějšími a nejzajímavějšími místy, cestovat budeme autobusem, lodí, tramvají a vláčkem. Cesta povede vnitrozemím ostrova do města Inca, kde bude zastávka ve výrobní prodejně koženého zbož, tolik typického pro ostroví.autobusem na sever podél pohoří Sierra de Tramuntana (UNESCO), historická lisovna olivového oleje, POLLENSE, prohlídka půvabného starobylého městečka, kulturní metropole severu, s proslulým schodištěm Calvari s 365 schody lemovanými letitými cypřiši , poutní klášter Lluc, soška P. Marie s dítětem (La Moreneta), SOLLER, městečka v údolí pohoří Tramuntana, plantáže citrusů a mandlovníků, odtud úzkorozchodnou železnicí do Palmy

6. den: volný den k odpočinku, koupání nebo k individuální návštěvě vodních parků nebo mořského parku Palma Aquarium s 55 nádržemi pro mořskou faunu s těmi největšími mořskými savci na světě, Aquarium se nachází v blízkosti hlavního města, na místě u delegátky je i nabídka celodenních a večerních lodních výletů.

7. den: dopolední PALMA DE MALLORCA, jedna z nejhezčích gotických katedrál ve Španělsku, zahrady Parc de la Mar a S´Hort del Rei, hrad Bellver ze 14. st., výhledy na město, VALLDEMOSSA, nejhezčí vesnice ostrova, procházka kamennými uličkami, malebná průčelí domů, kachlíky s patronkou města, barevné květináče, posezení v kavárně, klášter La Cartuja, v r. 1838 zde pobývali F. Chopin a G. Sandová, Ve volném čase možnost návštěvy kláštera (vstupné není v ceně zájezdu), po cestě zastávka na vyhlídce Sa Foradada, odkud uvidíme malý skalní ostroh pod zahradami bývalého sídla arcivévody Ludvíka Salvátorského, který zde kotvil svou jachtu.

Pořadí výletů může být v průběhu sezóny změněno.

8. den: transfer na letiště a odlet do ČR


CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí a dopravním podmínkám

Doprava

letecky Praha/ Brno- Mallorca a zpět

Ubytování

7x hotel 3*, oblast jihozápadního pobřeží v blízkosti hlavního města Palma de Mallorca, široké písečné pláže
S účinností od 01.07.2016 je na Baleárských ostrovech zavedena pobytová taxa.
• Platba se týká všech lidí starších 16 let (mladší neplatí) ubytovaných v hotelech či apartmá na ostrovech
• Lidé ubytováni v kategorii 1 - 3* budou platit 1,10 - 1,65 EUR/os./den, v kategorii 4-5* 2,20 EUR/os./den.
• Od 9. dne pobytu se taxa snižuje o 50%.
• Taxa se platí na recepci zařízení kdykoliv během pobytu.

Stravování

7x polopenze

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5S kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696.
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 40.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Pořadatel: EMMA Agency, s.r.o. cestovní kancelář, IČO: 44041918

Palma de Mallorca - Valldemosa - Port Pollensa - Sa Calobra - Port Soller - Sa Dragonera

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu