letecky hotel Snídaně Zájezdy bez nočního přejezdu Zájezdy za uměním, výstavy a architektura Divadelní a hudební představení Zájezdy na hudební představení a festivaly Eurovíkendy s průvodcem a programem Eurovíkendy a metropole
Přidat k oblíbeným zájezdům Poznávací zájezd do carského Petrohradu a jeho okolí. Petrohrad je kulturní metropole Ruska, s nádherně zachovanou architekturou a hodnotnými mezinárodními uměleckými programy. Budete mít dost času na to, prohlédnout si všechny památky, navštívit muzea a galerie, vidět slavné otvírání mostů na Něvě, zajedete si prohlédnout i carské zámky Petrodvorce a Puškin s Jantarovou komnatou. Skutečným skvostem zájezdu je návštěva Briliantové klenotnice s korunovačními klenoty ruských carů, která jinak není běžným návštěvníkům přístupná. Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
leteckou dopravu Praha-Petrohrad-Praha v ekonomické třídě, letištní taxy, transfery z/na letiště, dopravu autobusem na výlety dle programu 3. a 5. den, 5x hotel 2-3* (2lůžkové pokoje), 5x snídani, průvodce, základní pojištění K5 vč. storna zájezdu, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
vízum do Ruska, 5x večeře, vstupné vč. rezervačního poplatku a veškeré fakultativní akce a vše, co není obsaženo v položce Základní cena zahrnuje
Příplatky
4 900 Kč za lůžkový pokoj
1.850 Kč za 5x večeři (3 chody)
150 Kč za vízum do Ruska
890 Kč za balíček vstupů Jantarová komnata (Kateřinský palác, zámecký park, Jantarová komnata)
1.300 Kč za balíček vstupů Ermitáž (Zimní palác, Ermitáž a budova Generálního štábu, Briliantová klenotnice)
144 Kč za připojištění vyššího storna poj. K5S
zobrazit PODOBNÉ ZÁJEZDY
Petrohrad, podrobná prohlídka carského města - večerní osvícená poříční čtvrť a noční otvírání mostů na Něvě - Zimní palác, světoznámá galerie Ermitáž a Zlatá a Briliantová klenotnice s carskými poklady - plavba lodí po Něvě - Puškin, zámek a zahrady Kateřiny Veliké, Jantarová komnata - zámek Petrodvorce a zahrady s vodotrysky - muzeum umění v Michajlovském paláci CK sleduje aktuální situaci pandemie a vyhrazuje si právo drobných úprav programu, pokud to budou vyžadovat aktuální restrikce v dané zemi. Sledujte rozcestník informací COVID-19. CK situaci řeší, omluvte nás pokud jsme nuceni zájezd rušit, jde nám o Vaše bezpečí i o zdraví Vašich blízkých.
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
002-206
26.5 - 31.5.2020
5
Praha - letiště V. Havla a další níže
23 990,-
Po termínu
002-207
23.6 - 28.6.2020
5
Praha - letiště V. Havla a další níže
23 990,-
Po termínu
002-208
14.7 - 19.7.2020
5
Praha - letiště V. Havla a další níže
23 990,-
Po termínu
002-209
18.8 - 23.8.2020
5
Praha - letiště V. Havla a další níže
23 990,-
Po termínu
002-210
1.9 - 6.9.2020
5
Praha - letiště V. Havla a další níže
23 990,-
Po termínu
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odlet z Prahy dopoledne s českým průvodcem do PETROHRADU, transfer do hotelu, ubytování a individuální volno, večer fakult. vyjížďka: autobusem na Náměstí děkabristů - projížďka nočním osvíceným městem, romantická místa – chrám sv. Mikuláše „PetrohradskéBenátky“, slavné otevíraní mostů na Něvě, návrat do hotelu kolem 02.00 hod

2. den: Celodenní prohlídka PETROHRADU, Zaječí ostrov - první osídlený ostrov Petrohradu, Petropavlovská pevnost, katedrála sv. Petra a Pavla, hrobka Petra Velikého, vězení Trubeckého bastionu, Zimní palác, světoznámá galerie Ermitáž s velkou sbírkou významných uměleckých děl a návštěva Zlaté a Briliantové klenotnice, korunovační klenoty ruských carů, protější budovy Generálního štábu, projížďka lodí po Něvě, úchvatné pohledy na mosty a vodní cesty

3. den: den pro carské zámky v okolí: PUŠKIN, původně Carskoje Selo, město s paláci a parky, zbudované carevnami Alžbětou a Kateřinou Velikou, unikátní barokní dílo - palác Kateřiny Veliké s Jantarovou komnatou, zastávka u carského sídla v GATČINĚ, vesnici darovala Kateřina II. svému milenci knížeti Orlovovi, obnovené interiéry (Mramorová jídelna, Bílý sál, ložnice cara Pavla I.), návrat do Petrohradu, Jusupovský palác, kde byl zavražděn Rasputin, z nejkrásnějších paláců Petrohradu

4. den: ráno křižník Aurora, který spustil jednu z nejzávažnějších událostí světových dějin, na něm\ byla zahájena bolševická revoluce, Ruské muzeum v klasicistním velkoknížecím Michajlovském paláci, díle architekta Carla Rosiiho, obsáhlá sbírka ruského umění - unikátní sbírka ikon, slavný obraz Burlaci na Volze od Ilji Repina, skvělá sbírka umění ruské avantgardy, individuální volno, večer možnost návštěvy představení v některém divadle (Alexandrovské, Michajlovské, Mariinské, Ermitážní)

5. den: výlet do PETRODVORCE, letní rezidence Petra Velikého, velkolepý palác s parkem, Velká kaskádová fontána, největší soustava vodotrysků na světě, kterou tryská 30.000 litrů vody za sekundu (37 zlacených soch, 64 fontán a 142 vodotrysků), návrat a pěší prohlídka PETROHRADU, náměstí sv. Izáka s jezdeckou sochou Petra Velikého, kolosální katedrála sv. Izáka, z kupole je velkolepý výhled na město, Něvský prospekt, nejslavnější ulice v Rusku, individuální volno, pro zájemce Kunstkamera, největší světové muzeum antropologie a etnografie

6. den: po poledni odlet do Prahy.


CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí a aktuálním dopravním podmínkám.

Doprava

letecky Praha - Petrohrad - Praha, autobusem po Rusku (výlety do Petrodvorců a Puškina)

Ubytování

5x v hotelu, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím

Stravování

5x snídaně formou švédského stolu, za příplatek lze doobjednat večeře

Pojištění

cena zájezdu obsahuje komplexní pojištění do zahraničí K5 (zahrnuje pojištění léčebných výloh, úrazové pojištění, pojištění na storno a pojištění odpovědnosti za škody) a povinné pojištění cestovních kanceláří proti úpadku.

Orientační ceny vstupného

St. Petersburg – Petropavlovská pevnost 260 RBL, St. Petersburg – Loď 350 RBL, St. Petersburg – Ruské muzeum 400 RUB, St. Petersburg – Isakijevský chrám+kolonáda 250 RBL + 150 RBL, Petrodvorec – pokladnice 500 RBL, Petrodvorec – zahrady 450 RBL, Petrodvorec – Grotty 300 RBL, Otevírání mostů na Něvě (dle počtu osob) 8 – 10 €
Celková orientační částka na vstupy je 100 €.

Pořadatel: Redok travel, s. r. o., IČO: 25258281

Poznámky

Vízum: vaše pasy budeme potřebovat 4 týdny před nástupem na zájezd.
Poplatek za skupinové turistické vízum činí 1.990 Kč; doporučujeme, aby byl pas platný min. 6 měsíců po návratu.
Zavazadla: s sebou jedno palubní zavazadlo (menší do 5 kg, vhodné pro doklady, peníze, cenné předměty- např. fotoaparát, kamera, nesmí obsahovat žádné ostré předměty – nůžky, nože apod. ani tekutiny). Další kufr nebo tašku jako spoluzavazadlo k odbavení (max. 20 kg).

Petrohrad - Puškin - Gatčino - Petrohrad - Petrodvorce

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu