letecky hotel Snídaně Zájezdy bez nočního přejezdu Zájezdy za uměním, výstavy a architektura Eurovíkendy a metropole
Přidat k oblíbeným zájezdům Navštívíme dvě výjimečné metropole Ruska. Petrohrad, jenž měl být pro cara Petra I. Velikého oknem do Evropy. Zhlédneme skvostné stavby města vč. Ermitáže s Briliantovou a zlatou pokladnicí, elegantní Petrodvorce. V nedalekém Puškinu si prohlédneme Jantarovou komnatu v paláci Kateřiny Veliké. Druhou metropolí bude Moskva s historickými klenoty jako je Kreml, zde budeme mít jedinečnou možnost navštívit kremelskou Zbrojnici s poklady ruských carů a nedávno zpřístupněný Diamantový fond, Rudé náměstí s chrámem V. Blaženého, projdeme se po Starém Arbatu a navštívíme i Trojickosergijevský klášter v Sergijev Posad. Zbrojnice moskevského Kremlu + Diamantový fond a Briliantová a zlatá pokladnice v Zimním paláci. Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
leteckou dopravu Praha – Moskva, Petrohrad - Praha, letištní taxy, dopravu rychlovlakem Moskva - Petrohrad, transfery z letiště a nádraží do hotelu a zpět, dopravu na výlety, 6x hotel, 6x snídaně, průvodce, komplexní pojištění
Cena nezahrnuje
vízum do Ruska, veškeré vstupné, rezervační poplatky a fakult. služby
Příplatky
1.990 CZK - záloha za turistické vízum do Ruska (přibližná cena; o konečné ceně a potřebných formalitách ohledně vyřízení víza budete včas informováni)
4.900 CZK - 1lůž. pokoj
1.750 CZK - 5x večeře
890 CZK - Jantarovou komnatu
1.300 CZK - Zimní palác (klenotnice, obrazárna, palác)
2.000 CZK - Kreml (Zbrojnice, Diamantový fond, teritorium)
190 CZK - pojištění K5S - s připojištěním vyššího storna
zobrazit PODOBNÉ ZÁJEZDY
Moskva vč. návštěvy Zbrojnice Kremlu (Diamantový fond) - Trojickosergijevský klášter v Sergijev Posad (duchovní centrum Ruska) - Petrohrad (Ermitáž, Zlatá a Briliantová klenotnice) - carská sídla Puškin (Jantarová komnata) a Petrodvorce s velkolepými zahradami a vodotrysky
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
092-210
24.6 - 30.6.2019
6
Praha - letiště V. Havla a další níže
28 990,-
Odjeto
092-211
5.8 - 11.8.2019
6
Praha - letiště V. Havla a další níže
28 990,-
Odjeto
092-212
19.8 - 25.8.2019
6
Praha - letiště V. Havla a další níže
28 990,-
Odjeto
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odlet z Prahy do MOSKVY, transfer do hotelu, ubytování, první část prohlídky

2. den: MOSKVA, Kreml (UNESCO), soubor světských i náboženských staveb, chrámy Blagověščenský, Uspenský, Car – dělo a Car zvon, monumentální Chrámové náměstí s chrámem Zesnutí Bohorodičky – korunovační chrám carů, chrámem Zvěstování a chrámem Archanděla Michaela, náhrobky ruských knížat a carů, jedinečné interiéry Zbrojnice moskevského Kremlu, poklady ruských carů a knížat, carské korunovační insignie, oděvy, kočáry a sáně, ohromující sbírka liturgických předmětů a vyslaneckých darů cizích panovníků (pro běžné návštěvníky jinak nepřístupné!), unikátní Diamantový fond, korunovační klenoty Romanovců, obří drahokamy, zlaté nugety a největší diamanty světa (nedávno zpřístupněná a dříve pouze státní delegace), největší komplex pravoslavného chrámu světa, chrámu Krista Spasitele, památník Petra Velikého, Rudé náměstí s chrámem Vasila Blaženého, mausoleem V. Lenina, obchodní dům GUM, uličky centra Moskvy s chrámy a paláci - Varvarka, Iljinka, Dmitrovka, večerní procházka po nejslavnější moskevské ulici Starý Arbat

3. den: Trojickosergijevský klášter (UNESCO) v městečku SERGIEV POSAD, malebném starobylém městě umělců a dřevořezbářů, nejvýznamnější klášter v Rusku, úchvatný příklad bohatosti náboženského života a umělecké tradice pravoslavného Ruska, mohutné opevnění celého komplexu, kostel sv. Jana Křtitele nad klášterními vraty (nádherná ukázka kupeckého baroka), velkolepý barokní refektář s pozlaceným ikonostasem, chrám sv. Trojice s výzdobou od A. Rubljova a D. Černého, chrám Zesnutí Bohorodičky a hroby Godunovových, MOSKVA, Novoděvičí klášter (UNESCO), největší klášterní komplex Moskvy, velkolepá barokní zvonice, chrám Smolenské ikony Bohorodičky, hřbitov, náhrobky slavných osobností politického, kulturního či vědeckého života (Čechov, Šaljapin, Šostakovič, Chruščov, Molotov, Jelcin, Gogol…), kolem 19:00 rychlovlakem do Petrohradu, asi 4 hod., transfer do hotelu v Petrohradě

4. den: PETROHRAD (UNESCO), založen r. 1703 Petrem Velikým, Zaječí ostrov, historicky první osídlený ostrov Petrohradu, Petropavlovská pevnost s katedrálou sv. Petra a Pavla, pohřebiště ruských carů (hrobka P. Velikého a jeho následovníků), vězení Trubeckého bastionu, Ermitáž, jedno z nejslavnějších muzeí na světě, v barokním skvostu Zimním paláci, bývalá rezidence ruských carů až do r. 1917, interiéry Zlaté a Briliantové klenotnice s korunovačními klenoty Ruských carů, fakult. plavba po Něvě, petrohradské kanály, úchvatné pohledy na mosty a vodní cesty

5. den: PUŠKIN, městečko u Petrohradu, původním jménem Carskoje Selo, parky a paláce Alžběta I. a Kateřina II., unikátní Kateřinský palác mistrovská ukázka ruského barokního slohu, slavná Jantarová komnata, carské lyceum, kde studoval i A. Puškin, nádherný park plný okouzlujících staveb, PETROHRAD, Jusupovský palác, jeden z nejkrásnějších a nejpůsobivějších paláců v Petrohradě, se soukromým divadlem, sklepení, kde by zavražděn mystický G. Rasputin, křižník Aurora, fakult. večerní „otevírání mostů“ na Něvě, busem na náměstí Děkabristů, projížďka nočním osvíceným městem, romantická místa, chrám sv. Mikuláše na břehu kanálů, "benátská" část Petrohradu, v blízkosti se odehrál děj Dostojevského románu Zločin a trest, otevírání mostů na Něvě, pozdní návrat na hotel kolem 2. hod.

6. den: PETRODVORCE (Petěrhof), grandiózní palácový a parkový komplex, letní rezidence Petra Velikého, Velká kaskádová fontána (37 zlacených soch, 64 fontán a 142 vodotrysků), PETROHRAD, pěší prohlídka, Senátní náměstí se sochou Měděného jezdce a monumentální chrám sv. Izáka, z jehož kopule panoramatický výhled na město s Admiralitou a Ermitáží, Něvský prospek, nejslavnější ulice v Rusku, indiv. volno, možnost návštěvy Kunstkamera, muzeum antropologie a etnografie,

7. den: individuální volno, transfer na letiště, odlet zpět.

CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí a letovým řádům.

Doprava

letadlem z Prahy do Moskvy a zpět z Petrohradu, rychlovlakem z Moskvy do Petrohradu, autobusem po městech

Ubytování

6x hotel 3* (2lůžkové pokoje)

Stravování

snídaně

Pojištění

cena zájezdu zahrnuje komplexní pojištění do zahraničí (obsahuje pojištění léčebných výloh, úrazové pojištění, pojištění na storno a pojištění odpovědnosti za škody). V ceně je též povinné pojištění cestovních kanceláří proti úpadku.
zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696
• pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 5.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
• pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč
• úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
• poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč
CK GEOPS nabízí svým zákazníkům navýšení na komplexní pojištění K5S s vyšším plněním storna do 40 000Kč za příplatek

Orientační ceny vstupného

Petrohrad – Petropavlovská pevnost 260 RBL, Petrohrad – Loď 350 RBL, Petrohrad – Ruské muzeum 400 RUB, Petrohrad – Ermitáž 20 €, Petrohrad – Isakijevský chrám+kolonáda 250 RBL + 150 RBL, Petrodvorce – pokladnice 500 RBL, Petrodvorce – zahrady 450 RBL, Petrodvorce – Grotty 300 RBL

Pořadatel: Redok travel, s. r. o., IČO: 25258281

Poznámky

Celní a devizové předpisy
Dovážená cizí měna a měna RF v hotovosti, cestovní šeky, cizí i ruské cenné papíry v celkové hodnotě přesahující 10 000,- USD, dovážené do RF fyzickými osobami (rezidenty i nerezidenty) podléhají písemné deklaraci celním orgánům Ruské federace. Doporučujeme všem občanům ČR dovezenou valutu do RF řádně deklarovat a to jak při příjezdu do RF, tak i při odjezdu z RF. Zvláštní pozornost musí turisté věnovat vývozu starožitností, historických zbraní, literatury a jiných uměleckých předmětů. V těchto případech je nutné předložit na hraničních přechodech RF povolení k vývozu těchto předmětů vydané Ministerstvem kultury RF. Při dovozu zvířat na území RF je nutné předložit potvrzení o jejich příslušném očkování a vyhovujícím zdravotním stavu. To samé platí při jejich vývozu z RF. Obě potvrzení je vhodné mít opatřené překladem do ruského jazyka.

Dokumenty
•Při cestě do Ruské federace musí mít cestující u sebe cestovní pas nebo jiný cestovní doklad opatřený platným ruským vízem, dále prostředky na celou dobu pobytu v RF nebo doklad prokazující zajištění nákladů spojených s pobytem v RF a doklad o zdravotním pojištění na území RF.
Informace k vízu:
•Pas budeme potřebovat v naší CK cca 2 měsíce před odjezdem zároveň s poplatkem za dvouvstupové vízum + černou propiskou vyplněný formulář (černou striktně vyžadují na ruském velvyslanectví, jinak je nutno formulář vyplnit znovu). Informace k vyplnění společně s formulářem budeme včas rozesílat poštou. Formulář je nutné vyplnit zvláště pečlivě, bez chyb a nesmí chybět žádná kolonka, která by měla být vyplněna. Pozor na čísla pasů - musíte uvést, pokud máte více pasů, to číslo pasu, se kterým budete cestovat do Ruska. Kolonky týkající se termínu pobytu v Rusku, tj. doby, na kterou se vízum vydává, identifikační číslo pro vydání ruského víza a jméno partnerské CK a hotelu v Rusku prosím nevyplňujte. Je nutno ale vyplnit zaměstnavatele nebo uvést, že jste student nebo důchodce. K formuláři je též nutné dodat 1x barevnou fotografii pasového formátu.
•Každý účastník zájezdu je osobně odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země do níž cestuje.
•CK nepřebírá odpovědnost za vízové povinnosti cizích státních příslušníků do navštívených zemí.

Zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů bylo zrušeno.

Časový posun
V Lotyšsku nedochází k žádnému časovému posunu. Litva a Estonsko je v časovém pásmu GTM +2 a proto je zde o hodinu více než v České republice. Rusko je v časovém pásmu GTM +3, tudíž je zde o dvě hodiny více než v České republice.

Moskva - Sergijev Posad - Petrohrad - Puškin - Petrodvorce

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu