letecky hotel Snídaně Zájezdy za uměním, výstavy a architektura Památky UNESCO a starověké civilizace
Přidat k oblíbeným zájezdům
Pobyt na mramorovém ostrově Paros pro romantické duše, které láká pohádkové prostředí řeckých „ostrovů snů“. Pokud nás omrzí pláže ostrova, můžeme se toulat bílými městečky či kláštery (pěšky, na kole či skútru). Lodní výlety nás zavedou na vyhlášená místa Kykladského souostroví: na domnělou Atlantidu ostrov Santorini s kalderou, na Délos s antickým velkoměstem nebo na Mykonos s větrnými mlýny. .Nadchne i perla minojské kultury v Knóssu a potěší letecká doprava. A ty pláže!
Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
leteckou přepravu Praha/Vídeň - Mykonos, Santorini – Praha/Vídeň (v případě letu z/do Vídně transfer ev. jízdenka z/do Prahy), let. taxy a poplatky, transfery z/na letiště, lodní dopravu na ostrovy Santorini a Paros, 10x ubytování v hotelech 3* (2lůžkové pokoje) 2x hotel v Mykonos, 3x na Santorini, 5x hotel / aparthotel na Parosu, 10x snídaní, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, příp. pobytovou taxu, fakult. služby a výlety a vstupné (150 €) a vše co není uvedené v odstavci Základní cena zahrnuje
Příplatky
7.500 Kč za 1lůžkový pokoj
605 Kč za komplexní pojištění K5S
330 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
Kréta. hl. město Heraklion - Knóssos, řecký palác - ostrov Santorini, plavba po kaldeře, starověké památky, malebná vesnice Oia - ostrov Paros, pobyt u moře, koupání - ostrov Naxos, Apollónův chrám - Mykonos - Délos, posvátný ostrov starověkých Řeků
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
032-568
16.9 - 26.9.2023
10
Praha nebo Vídeň a další níže
34 990,-
Po termínu
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odlet s průvodcem dle letového řádu na  ostrov Mykonos, jehož hlavní město je z celých Kyklad nejkrásnější, transfer do hotelu.

2. den: pobyt u moře, fakultativně přejezd na posvátný antický ostrov Délos (UNESCO) s množstvím starověkých památek.

3. den: lodí na ostrov Paros, centrum Kykladských ostrovů,  ubytování v hlavním měste PARIKIA, upravené bílé městečko s obchůdky, tavernami, půjčovnou kol, skútrů a aut, koupání na písečné pláži, v podvečer procházka uličkami Parikie s typickou modrobílou kykladskou architekturou a snad nejzajímavějším kostelem Kykladských ostrovů

4. den: pobyt u moře. variantně výlet místním busem po ostrově Paros, pitoreskní rybářské městečko NAUSSA s vyhlášenými plážemi, vnitrozemská civilizací nezasažená vesnice Lefkes a mramorové lomy

5. den: pobyt u moře, variantně výlet na nedaleký ostrov Naxos, největší a nejúrodnější z kykladských ostrovů, hlavní město CHORA, nejkrásnější místo na ostrově, z něhož vybíhá hráz spojující Naxos s malým ostrůvkem Palatia, zbytky starověkého Apollónova chrámu, kde podle pověsti zanechal Theseus Ariadnu cestou z Kréty., procházka po městě nebo koupání na pláži.

6. den: pobyt u moře, pro zájemce polodenní fakult. lodní výlet na nedaleký ostrůvek Antiparos s proslulou krasovou jeskyní a středověkou pevností Kastro, obranná pevnost proti pírátům, která sloužila benátským obchodníkům

7. den: pobyt u moře, relaxace, individuální volno, nákup suvenýrů – rozloučení s ostrovem

8. den:  lodí na ostrov Santorini, transfer z přístavu na ubytování v Perisse, koupání na černé pláži.

9. den: pobyt u moře, fakultativně celodenní výlet s prohlídkou santorinské metropole FIRY, fantastické výhledy na kalderu, bílá architektura na temném vulkánu, z historického přístavu Scala  lodí ke kráteru sopky a kaldeře, výstup s možností koupání v teplých pramenech, krásné západy slunce v OIA

10. den: pobyt u moře, variantně dopoledne prohlídka starověké THÉRY, fakult. výlet do starověkého minojského města AKROTIRI, možnost navštívit Červenou pláž s převážně červeným lávovým pískem a drobnými kamínky prohlídka města PYRGOS

11. den: dle let. řádu pobyt u moře, transfer na letiště a odlet s průvodcem do Prahy/Vídně.
CK si vyhrazuje právo drobných záměn programu vzhledem k počasí a aktuálním letovým řádům

Doprava

leteckou přepravu Praha/Vídeň - Mykonos, Santorini – Praha/Vídeň (v případě letu z/do Vídně transfer ev. jízdenka z/do Prahy), lodní dopravu na ostrovy Santorini a Paros

Ubytování

10x ubytování v hotelech 3* (2lůžkové pokoje) 2x hotel v Mykonos, 3x na Santorini, 5x hotel / aparthotel na Parosu

Stravování

10x snídaně

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5S kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696.
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 40.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Orientační ceny vstupného

Santorini okružní výlet 20-40 € (podle počtu účastníků)
Vykopávky v Akrotiri – vstup + 2 muzea 12 €
Muzeum v Parikii 2 €
Plavba po Kaldeře s Vulkánem 20 €
Vstup Vulkáno 2,5 €
Výlet na ostrůvek Antiparos místní dopravou 17 €
Vstup do krasové jeskyně 5 €
Bus k jeskyni 6 €
výlet na nedaleký ostrov Naxos 22 €
Lanovka Fira 6 €/ jedna cesta
Výlet busem po Parosu 25 €
Výlet na Mykonos a Délos 50 €
Vstup Délos – arch.vykopávky 12 €

Pořadatel: Redok travel, s. r. o., IČO: 25258281

Santorini - Thira - Oia - Paros - Naxos - Mykonos - Délos

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu