letecky hotel Snídaně Zájezdy za uměním, výstavy a architektura Památky UNESCO a starověké civilizace
Přidat k oblíbeným zájezdům Pobyt na mramorovém ostrově Paros pro romantické duše, které láká pohádkové prostředí řeckých „ostrovů snů“. Pokud nás omrzí pláže ostrova, můžeme se toulat bílými městečky či kláštery (pěšky, na kole či skútru). Lodní výlety nás zavedou na vyhlášená místa Kykladského souostroví: na domnělou Atlantidu ostrov Santorini s kalderou, na Délos s antickým velkoměstem nebo na Mykonos s větrnými mlýny. .Nadchne i perla minojské kultury v Knóssu a potěší letecká doprava. A ty pláže! Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
leteckou přepravu Praha – Iraklio – Praha, let. taxy a poplatky, transfery z/na hotel, loď na ostrovy Santorini a Paros, 9x hotel/aparhotel se snídaní (2x v Irakliu, 2x na Santorini, 5x na Paru), průvodce
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, pobytovou taxu, fakult. služby a výlety a vstupné
Příplatky
5.090 Kč - 1lůžkový pokoj
500 Kč - komplexní pojištění K5S
zobrazit PODOBNÉ ZÁJEZDY
Kréta. hl. město Heraklion - Knóssos, řecký palác - ostrov Santorini, plavba po kaldeře, starověké památky, malebná vesnice Oia - ostrov Paros, pobyt u moře, koupání - ostrov Naxos, Apollónův chrám - Mykonos - Délos, posvátný ostrov starověkých Řeků
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
002-568
11.9 - 20.9.2020
9
Praha - letiště V. Havla a další níže
29 390,-
Vyprodáno
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: ráno odlet z Prahy na Krétu, transfer do hotelu, prohlídka krétské metropole HERAKLION (Iraklio), benátské hradby a pevnost, bazary a muzeum minojské kultury, fakult. výlet místní dopravou do KNÓSSU (UNESCO), palác minojských králů, Daidalův labyrint

2. den: lodí na ostrov Santorini, transfer do hotelu, návštěva starověkého minojského města AKROTIRI a prohlídka metropole FIRY, fantastické výhledy na kalderu, bílá architektura na temném vulkánu, krásné západy slunce

3. den: atmosféra městečka FIRA nebo fakult. plavba po kaldeře (25 €) a výstup na kouřící sopku Nea Kameni, koupání v sopkou vyhřívaném moři u ostrůvku Palea Kameni, výlet místním busem do nejfotogeničtějšího městečka v Řecku OIA, pozorování západu slunce nad kalderou

4. den: plavba na ostrov Paros, centrum Kykladských ostrovů, transfer na penzion v letovisku PARIKIA (hlavní město ostrova), bílé městečko s obchůdky, hospůdky, diskotéky i půjčovny kol, skútrů a aut, koupání na písečné pláži cca 50 m od pensionu, v podvečer procházka uličkami PARIKIE

5. den: pobyt u moře nebo polodenní fakultativní výlet lodí na ostrůvek Antiparos s proslulou krasovou jeskyní (asi 20 €)

6. den: pobyt u moře, variantně fakult.výlet místním busem po ostrově Paros, rybářské městečko NAUSSA, vnitrozemská vesnice LEFKES a mramorové lomy (přibl. 15 €)

7. den: pobyt u moře, fakult. ostrov Naxos, největší kykladský ostrov, spojený s povstí o Ariadně a Dionýsovi, město CHORA – Apollónův chrám, prohlídka města, možnost koupání

8. den: pobyt u moře, variantně celodenní fakult. výlet na ostrov Mykonos, bílá architektura s modrými střechami, větrné mlýny, plameňáci a na posvátný antický ostrov Délos (UNESCO), zachovalé starověké antické město se sochami lvů (přibl. 45 €)

9.-10. den: lodí na ostrov Kréta, HERAKLION, nocleh v hotelu, transfer na letiště a odlet do Prahy


CK si vyhrazuje právo drobných záměn programu vzhledem k počasí a aktuálním letovým řádům.

Doprava

letecky Praha - Kréta - Praha, loďmi na ostrovy (trajekty Heraklion-Thira, Santorini - Paros a Paros - Heraklion) a výlety místními autobusy

Ubytování

9x hotel, 2lůžk. pokoje s příslušenstvím; 2x (první a poslední noc) na Krétě, 2x na Santorini, 5x na Paru

Stravování

snídaně

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5S; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696
• pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 5.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
• pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 40.000 Kč
• úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
• poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Orientační ceny vstupného

HÉRAKLION: muzeum 6 €
KNÓSSOS: výlet vč. vstupu do muzea 16 € + 3 € místní doprava; místní průvodce v Knóssu: 4 €
Akrotiri: vstup do archeologického areálu 12 €
plavba po Kaldeře: 25 €
výlet na ostrůvek Antiparos : 20 €
vstup do krasové jeskyně:10 €
výlet autobusem po Paru, mramorové doly Lefkes:15 €
výlet na Mykonos a Délos: 45 €
Délos, arch.vykopávky: 12 €
Celkově doporučujeme na vstupy 160 € + 20 € na místní a veřejnou dopravu autobusy

Pořadatel: Redok travel, s. r. o., IČO: 25258281

Kréta. Heraklion - Knóssos - Santorini - Thira - Oia - Paros - Naxos - Mykonos - Délos

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu