vlakem hotel Snídaně Zájezdy bez nočního přejezdu Za uměním a výstavami Zájezdy za uměním, výstavy a architektura Historické slavnosti a průvody Folklórní slavnosti Relaxační víkendy Památky UNESCO a starověké civilizace Eurovíkendy s průvodcem a programem Poznávací zájezdy pro seniory Adventní zájezdy
Přidat k oblíbeným zájezdům
Novinka na trhu adventních zájezdů. Město Štýrský Hradec (Graz), zemské hlavní město rakouského Štýrska, je velmi pěkné historické město s řadou památek i pozoruhodnou moderní architekturou. A o adventu nabízí hned několik adventních trhů na starobylých náměstích a v uličkách. Jedinečný zážitek běh čertů Krampuslauf a cesta tramvajkou po jednokolejové trati až na Mariatrost a zámek Eggenberg. K tomu další dvě štýrská města s vánoční atmosférou Leoben a Bruck. Doprava rychle a pohodlně rychlovlakem Railjet.
Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
dopravu vlakem do Grazu a zpět v základní vozové třídě, 2x hotel 3* (2lůžkový pokoj), 2x snídaně, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, další doprava vlakem a tramvají, vstupné (70 euro;) a vše co není uvedené v Základní cena zahrnuje
Příplatky
1.600 Kč za 1lůžkový pokoj
650 Kč za 1x večeře
105 Kč za komplexní pojištění
90 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
zobrazit PODOBNÉ ZÁJEZDY
Štýrský Hradec (Graz) - město na seznamu UNESCO, malebné historické jádro i hypermoderní budovy a pozoruhodný most - adventní trhy, speciality, vína, umělecká řemesla - vánoční trhy v Leobenu, běh čertů Krampuslauf - historická tramvaj na Purberg
CK sleduje aktuální situaci pandemie a vyhrazuje si právo drobných úprav programu, pokud to budou vyžadovat aktuální restrikce v dané zemi. Sledujte rozcestník informací COVID-19. CK situaci řeší, omluvte nás pokud jsme nuceni zájezd rušit, jde nám o Vaše bezpečí i o zdraví Vašich blízkých.
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
021-717
26.11 - 28.11.2022
2
Praha a další níže
6 590,-
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odjezd z Prahy ráno, dále Kolín a Brno, jízda vlakem Railjet do Štýrska po trati Semmering do ŠTÝRSKÉHO HRADCE (GRAZ), ubytování, prohlídka historického jádra, radnice, zvonkohra, chrám s mauzoleem Ferdinanda II., královský palác s dochovaným gotickým schodištěm, středověké uličky i exteriéry hypermoderních budov přelomu tisíciletí, zámecký vrch s Hodinovou věží a originální moderní most s ostrovem přes řeku Mur, největší vánoční trhy Štýrska na radničním náměstí - tradiční štýrské řemeslné výrobky, originální vánoční ozdoby, svařená vína, punče aj., radnice je pojatá jak obří adventní kalendář, další adventní trhy v historickém centru, nasvícený obří betlém z ledu, fakult. večeře

2. den: sváteční den ve Štýrském Hradci, kouzlo nazdobených náměstí, možnost návštěvy Galerie moderního umění – Kunsthaus (Peter Cook a Colin Fournier), plovoucí ostrov Murinsel a dalších moderních staveb, adventní trhy a vánoční nákupy a adventní trhy na Schloßbergu nebo variantně fakultativně vlakem s průvodcem do malebného městečka LEOBEN - krásné štýrské historické městečko na ostrově na řece Mur, zde jsou jedny z nejpůvabnějších vánočních trhů Štýrska, gastronomické speciality, přehlídka lidových řemesel, odpoledne vlakem přes BRUCK A/D, pohledy na podhorské město, hrad a historie spojená s Přemyslem Otakarem II., reginálním vlakem zpět do GRAZU na jedinečný zážitek Krampuslauf – průvod čertů krampusů ulicemi starého města, večerní atmosféra a kouzlo adventního města

3. den: 
atmosféra adventního města GRAZ a výlet lanovkou na Schlossberg k hodinové věži a vyhlídkou na město a všední atmosféra adventního města s možností nákupů nebo s průvodcem výlet na okraj GRAZu na zámek Eggenberg (exteriéry a zahrady) nebo lokální tramvajkou jednokolejnou tratí s výhybnami k poutnímu místu Štýrska – Mariatrost na kopci Purberg s honosnou bazilikou opředenou legendami, po posledním svařáku rychlovlakem Railjet zpět do ČR, příjezd do Prahy v pozdních večerních hodinách (23h).
CK si vyhrazuje právo drobných úprav programu vzhledem k počasí a event. aktuálním podmínkám dle nařízení COVID v adventních místech i počtu zájemců o jednotlivé fakultativní výlety. Ubytování v Grazu umožňuje individuální program

Doprava

rychlovlakem Railjet z Prahy a zpět, do Leobenu po místní železnicí

Ubytování

2x hotel 3*,2lůžkové pokoje s příslušenstvím.
Ubytování ve Štýrském Hradci umožňuje variantní program a individuální vyžití ve městě.

Stravování

2x snídaně formou bufetu

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5 kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696.
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Orientační ceny vstupného

ŠTÝRSKÝ HRADEC: vstup do galerie moderního umění (Kunsthaus) 9 €, vstup do zbrojnice 9 €, výjezd výtahem 1,15 € nebo lanovkou 2,50 €
Většinou lze získat skupinovou slevu a také slevy na karty ISIC, ITIC

Pořadatel: GEOPS - CK, s.r.o., IČO: 25633261

Štýrský Hradec - Leoben - Bruck a.d. Mur

Podobné zájezdy (1):

Adventní Graz vlakem a největší Vánoční trhy Štýrska 2022

Rakousko | Štýrsko Cena zahrnuje:
dopravu vlakem tam i zpět, 1x hotel, 1x snídaně, průvodce, pojištění CK
26.11 - 27.11 5 390,-
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu