letecky hotel Snídaně Zájezdy bez nočního přejezdu Pohodové týdny v horách s turistikou Pohodové týdny v horách Zájezdy s turistikou Národní parky a zahrady Poznávací zájezdy s ochutnávkami
Přidat k oblíbeným zájezdům
Zveme vás na hornatý atlantický ostrov Madeira. Je protkán množstvím zavlažovacích kanálů - levád, podél nichž vedou turistické stezky s nádhernými výhledy zejména na Atlantik. Právem se mu říká ostrov „věčného jara". Všude vás totiž provází místní flóra, kvetoucí téměř celý rok díky mimořádně příjemnému klimatu. K tomu koupání v moři i tůňkách a výborné madeirské víno. Ostrov přímo vybízí turistu, aby ho přiletěl prozkoumat a zažít.
Upozornění: na tento zájezd se nevztahují naše jubilejní ani sezónní (lednové, únorové...) či věrnostní slevy.

K zájezdu existuje varianta A66. Viz též podobné zájezdy
Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
letenku v ekonomické třídě včetně letištních tax, poplatků a palivového příplatku, dopravu menším autobusem po Madeiře, 7x menší hotely a penziony 2-3* (2lůžkové pokoje), 7x snídani, ochutnávku madeirského vína, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, večeře, veškeré vstupy a fakult. služby
Příplatky
3.390 Kč za 1lůžkový pokoj
440 Kč za komplexní pojištění K5S
240 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
Madeira: leváda do Canical - Caldeira Verde, leváda a koupací jezírko - Porto Moniz - túry z plošiny Paul do Serra - Fanal, vavřínový les - levada do Risco - levada 25 Fontes a koupání v jezírku, cesta tunelem ve skále - vysoký útes Cabo Girao - leváda Piornas mezi banánovými políčky a poté vytesaná ve skále - hl. město Funchal, botanická zahrada, ochutnávka vín - holý poloostrov Ponta Sao Lourenco - výlet do hor, Pico do Areiro a nejvyšší hora Pico Ruivo- Santana, tradiční vesnice s domky ve tvaru A
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
032-649
20.10 - 27.10.2023
7
Praha - letiště V. Havla a další níže
29 980,-
Po termínu
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odlet z Prahy v poledních hodinách, přílet na Madeiru k večeru, ubytování v MACHICU na 2 noci, možnost koupání na písčité pláži

2. den: cesta z vesničky Maroços podél levády Do Canical úzkým, postupně se rozšiřujícím údolím s pohledy na políčka a na panoráma Machica s Atlantikem až na vyhlídku Pico do Facho s výhledem na jihovýchodní pobřeží (3,5 h nebo kratší varianta), pro zájemce ještě sestup do CANICALU (1 h) s výhledy na poloostrov São Lourenço,nebo možnost koupání na kamenité pláži v Caniçalu; prohlédnete si botanickou zahradu ve Funchalu

3. den: túra podle levády Caldeira Verde skrz 4 tunely do Caldeira Verde (2 h), jezírko s vodopádem, obklopené strmými skalami, zve ke koupání, delší varianta po levádě Caldeira do Inferno (další 1 h). skrz několik tunelů (některé mají okna) a kolem dvou vodopádů padajících do úzké soutěsky mezi dvěma tunely až do Caldeira do Inferno, návrat stejnou cestou pro obě varianty (celkem 4 – 6 h); městečko PORTO DA CRUZ na severním pobřeží, večer příjezd do městečka PORTO MONIZ

4. den: výjezd na náhorní plošinu Paul da Serra (1.400 m) s krásnými výhledy na severní a jižní pobřeží, sestup k samotě RABACAL - pěšky podél levády Do Risco k vodopádu Risco; dále podél levády 25 fontes až k jezírku 25 fontes; možnost osvěžující koupele v malém jezírku; pro zájemce ještě sestup k levádě Da Rocha Vermelha, kde bude další koupelová tůňka, průchod 1,5 km dlouhým vydlážděným tunelem na jižní stranu ostrova, variantně kratší cesta na též místo pohodlnějším tunelem jen 800 m dlouhým (celkem dle zvolené varianty 3,5 nebo 4,5 hodiny i s koupáním a odpočinkem), Fanal, procházka kolem starých vavřínů s výhledy na severní pobřeží, Ribeira de Janela, zastávka na pobřeží s výhledem na rozeklané skalní útvary v moři

5. den: podél západního pobřeží, zastávka na vyhlídce Ponta do Pargo u majáku, přístav Paúl do Mar, zastávka v městečku RIBEIRA BRAVA, odjezd na Cabo Girao, 580 m vysoký útes kolmo nad mořem s krásným výhledem na jižní pobřeží; rybářské městečko CAMARA DE LOBOS s malebným přístavem a barevnými loďkami, pěšky podle levády dos Piornais mezi banánovými políčky a pak úsek vytesaný ve skále, krátké tunýlky (40 min. podle levády a 10 min. výstup k autobusu), přejezd do hlavního města FUNCHALU, ubytování na 3 noci

6. den: prohlídka botanické zahrady ve Funchalu, čtvrť Monte, odkud je krásný výhled na město, kostel, kde je uložen poslední habsburský císař a nekorunovaný český král Karel Habsburský, možnost sjet dolů na saních – místní atrakce, východní část ostrova Ponta De Sao Lourenco - skalnatý poloostrov téměř bez porostu; cesta po úzkém hřebeni / z obou stran oceán) až k farmě Casa do Sardinha; možnost výstupu na kopec nad farmou (148 m - 2 hodiny chůze z parkoviště) s výhledem až k majáku na nejvýchodnějším mysu ostrova; koupání na malé oblázkové pláži; návrat na parkoviště (celkem max. 3 hodiny chůze)

7. den: výlet do nejvyšších hor a výstup na „střechu Madeiry"; výjezd přes vyhlídku na Portele a Paso de Poiso na třetí nejvyšší horu ostrova Pico do Arieiro (1818 m)) a dále je na výběr:
varianta A pro zdatnější turisty: přes druhý nejvyšší vrchol ostrova Pico das Torres (1847 m); tunelem a bludištěm s divokými rozsedlinami až k chatě pod nejvyšší horou Pico Ruivo; cesta až sem trvá skoro 3 hodiny a je poměrně náročná (převýšení)
varianta B: podstatně méně náročná varianta: přejezd na vyhlídku Achada do Teixeira (1592 m) a odtud pěšky k chatě pod nejvyšší horou (1 h chůze), dále všichni společně: výstup na Pico Ruivo (1862 m) - nejvyšší hora ostrova (20 minut); úžasné pohledy na okolní horské štíty, strmá údolí a na severní i jižní Atlantik; na vrcholu budete krátce po poledni, kdy se již začnou stahovat mraky, které odpoledne většinou zahalují nejvyšší pohoří ostrova; návrat k autobusu na vyhlídku Achada do Teixeira; cesta přes vesnici SANTANA - typické lidové domky ve tvaru písmene „A" s rákosovou střechou, po návratu do FUNCHALU procházka starou rybářskou čtvrtí kolem pevnosti

8. den: odlet z Madeiry v odpoledních hodinách, přílet do ČR večeř


CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí a aktuálním dopravním podmínkám.

Doprava

letecky na Madeiru a zpět, po Madeiře malým autobusem

Ubytování

7x menší hotely a penziony 2-3* (2lůžkové pokoje s přísluženstvím)

Stravování

7x snídaně; možnost večeře - cena 10 – 15 €/os./den, drobné občerstvení v letadle

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5S kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696.
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 40.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Orientační ceny vstupného

Funchal, botanická zahrada 6,50 €, orchidejová zahrada 5 €, jízda na saních ve čtvrti Monte 35 € za 2 osoby
Canical, muzeum velryb 10 €

Měna

Madeira je součástí Portugalska, ceny jsou přibližně obdobné jako v pevninské části, to znamená o něco vyšší než u nás, ale ne tak vysoké jako v Německu nebo Rakousku.

Pořadatel: Cestovní kancelář KATU, s. r. o., IČO: 05732654

Madeira: Machico - Maroços - Canical - Caldeira Verde - Porto da Cruz - Porto Moniz - Paul do Serra - Rabacal - Fanal - levada do Risco - levada 25 Fontes - Ribeira Brava - Cabo Girao - Camara de Lobos - Funchal - Ponta Sao Lourenco - Pico do Areiro - Santana

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu