letecky hotel Snídaně Zájezdy bez nočního přejezdu Evropské slavnosti Karnevaly a čarodějnice Zájezdy s turistikou Květinové slavnosti Národní parky a zahrady
Přidat k oblíbeným zájezdům
Ostrov věčného jara má po celý rok velmi příjemné klima. Připočtěte přístupné hory a příležitost ochutnat jak vlny Atlantiku, tak svérázné madeirské víno. Ostrov přímo vybízí turistu, aby ho přiletěl prozkoumat a zažít. Čekají tu nádherné výhledy z uzounkých levád – zavlažovacích kanálů často tesaných ve skále i z horských masivů, tajuplné vavřínové lesy chráněné UNESCO, pestré barvy květů všude kde se dá, pestrá městečka, květinové průvody a modré moře.
Další zájezdy na Madeiru: podobné zájezdy

Upozornění: na tento zájezd se nevztahují naše jubilejníani sezónní (lednové, únorové...) či věrnost slevy.

Zájezd se s garancí bude konat i za předpokladu zrušení květinových slavností.


Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
letenku v ekonomické třídě včetně letištních tax, poplatků a palivového příplatku, 7x hotely 2-3*, 7x snídani, dopravu auty, mikrobusy nebo minibusem, ochutnávku madeirského vína; českého průvodce, pojištěné CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, večeře, vstupy (70 €) a vše co není uvedené v odstavci Základní cena zahrnuje
Příplatky
4.990 Kč za jednolůžkový pokoj
440 Kč za komplexní pojištění K5S
240 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
ostrov Madeira, překrásná příroda a okouzlující zahrady - hl. město Funchal, botanická a orchidejová zahrada - vrch Monte, hrobka posledního císaře Karla Habsburka, jízda na saních - túra podél levady do Risco k vodopádu a levady 25 fontes k jezírku - Machico, koupání v mořských jezírkách - typická vesnice Santana - květinové slavnosti s průvodem
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
022-430
2.5 - 9.5.2022
7
Praha - letiště V. Havla a další níže
29 980,-
Po termínu

Program

1. den: odlet z ČR kolem poledne, přílet na Madeiru k večeru, ubytování v hotelu.

2. den: skalnatý poloostrov Ponta de Sao Lourenco téměř bez porostu, možnost procházky, přejezd k jediné přírodní písečné pláži na Madeiře – Prainha, možnost koupání, průsmyk Portela s výhledy na Orlí skálu a Porto da Cruz, městečko CAMACHA, centrum výroby proutěného zboží, kostelík sv. Vavřince, vyhlídka se sochou Cristo Rei;

3. den: výlet do nejvyšších hor, autem na Pico do Areiro (1818 m), možnost pěšky na vyhlídku Miradouro Ninho da Manta (1 hod.), vesnička RIBEIRO FRIO, s pstruží farmou, možnost procházky na vyhlídku Balcoes s nádherným rozhledem a vavřínovými lesy, městečko SANTANA, typické, lidové domky ve tvaru písmene „A"

4. den: FUNCHAL, hlavní město, Mercado dos Lavradores - trh s ovocem, zeleninou, květinami a rybami, čtvrť Monte s výhledem na město, možnost jízdy na saních strmými uličkami, vyhlídka Eira do Serrado, divoké okolní hory, CURRAL DAS FREIRAS založený jeptiškami na útěku před piráty, vyhlídka Pico dos Barcelos nad Funchalem, večer příjezd do PORTO MONIZ

5. den: náhorní plošinou Paul da Serra, možnost výstupu na vyhlídku Bica da Cana (45 min.), sestup do samoty Rabacal, pěšky podél levády do Risco ke stejnojmennému vodopádu, dále cesta podél levády 25 Fontes až k jezírku, zpět potom dlouhým tunelem na jižní stranu ostrova (dohromady 3,5 h včetně přestávky na odpočinek), Fanal, procházka kolem starých vavřínů a výhledy, městečko RIBEIRA DA JANELA s vodní elektrárnou, čedičové skály v oceánu, PORTO MONIZ a jeho typická přírodní jezírka v moři - „bazény“, možnost koupání

6. den: podél západního pobřeží, vyhlídka Ponta do Pargo a Paúl do Mar, RIBEIRA BRAVA, Cabo Girao, 580 m vysoký útes kolmo nad mořem, rybářské městečko CAMARA DE LOBOS s malebným přístavem a barevnými loďkami, pěšky podle levády dos Piornais vytesané ve skále, krátké tunýlky (1 hod.)

7. den: FUNCHAL, ochutnávka madeirského vína, botanická zahrada, alegorický květinový průvod - součást místních květinových slavností

8. den: odpoledne odlet z Madeiry, přílet do ČR pozdě večer, kolem 22 h


CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí a příp. slavnostem. Slavnosti, které jsou uvedeny v programu zájezdu, jsou záležitostí místních lidí a mohou být ovlivněny řadou nepředvídatelných situací. Nelze je proto nikdy zaručit na 100 % v daném termínu a uvedené podobě.

Doprava

letadlem na Madeiru, menším autobusem

Ubytování

7x hotel/penzion 2-3* (2lůžkové pokoje s příslušenstvím), bydlíte na dvou až třech různých místech ostrova (Funchal, Porto Moniz a Machico

Stravování

7x snídaně - většinou kontinentální;
večeře individuálně v místních restauracích za 6-18 €.káva, čaj, džus, pečivo, máslo, džem, cereálie. Každý den budete mít možnost si v supermarketu zakoupit potraviny. Ceny potravin v obchodech cca 1,3 násobku našich cen. Ve Funchalu, kde budete bydlet první 3 noci, je možnost se vydatně a dobře najíst v samoobslužné restauraci. V ní máte možnost si vybrat z mnoha připravených pokrmů (maso, ryby, přílohy, saláty), všeho si dáte na talíř podle chuti, u pokladny Vám talíř zváží a podle Váhy zaplatíte. Cena je cca 10 €/kg. Tedy vydatné jídlo (včetně přílohy a salátu) pořídíte cca za 6,-€. V podobné samoobslužné restauraci se můžete stravovat i v případě ubytování na východním pobřeží (poslední 2 noci), kde si vybrané jídlo odnesete v plastikových vaničkách a dáte si ho na pokoji nebo třeba na pláži. Při ubytování na severu ostrova si v blízkosti hotelu můžete zajít do restaurace nebo si koupit jen něco studeného v malém obchodě, který je vzdálen 50m od hotelu. Kdo dává přednost večeři v restauraci, bude mít denně možnost - v blízkosti ubytování. A již nyní se můžete těšit na výborné madeirské víno s příchutí brandy.

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5S kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696.
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 40.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Orientační ceny vstupného

Funchal, botanická zahrada 6,50 €, orchidejová zahrada 5 €, Funchal, jízda na saních ve čtvrti Monte 35 € za 2 osoby

Kapesné

Doporučujeme ve výši cca 150 €. (nákup potravin či večeří, madeirského vína, drobné suvenýry, vstupy). Eventuální jízda na saních cca 15 eur /os.

Měna

Madeira je součástí Portugalska, ceny jsou přibližně obdobné jako v pevninské části, to znamená o něco vyšší než u nás, ale ne tak vysoké jako v Německu nebo Rakousku.

Pořadatel: Cestovní kancelář KATU, s. r. o., IČO: 05732654

Poznámky

Rádi bychom Vám předem zodpověděli Vaše možné otázky:

zájezd je určen pro skupinu do 8 osob
denně budete mít možnost se vykoupat v Atlantiku a při návratu do hotelu si koupit potraviny, někdy i hotové teplé jídlo - to vše za ceny skoro jako u nás doma
po ostrově se budete dopravovat menším busem
v tomto typu zájezdu na Madeiru není turistika náročná, navíc denního programu zájezdu se nemusíte každý den zúčastnit, můžete odpočívat nebo si na doporučení zvolit kratší trasu. Většinou se vracíte na stejné místo
budete bydlet postupně na třech různých místech ostrova


Zobrazit místo Madeira s procházkami a květinové slavnosti na větší mapě

Madeira: Ponta Sao Lourenco - Prainha - Portela - Camacha - Pico do Areiro - Ribeiro Frio - Santana - Porto Moniz - Curral das Freiras - Paul do Serra - Fanal - Ribeira da Janela - Ribeira Brava - Cabo Girao - Camara de Lobos - Funchal

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu