autokarem turist. ubytovna/hotel Snídaně Zájezdy s lehkou turistikou Zájezdy s turistikou Národní parky a zahrady
Přidat k oblíbeným zájezdům
Norsko - nejkrásnější severská země. Snad každý, kdo se vypraví do tohoto koutu Evropy, je doslova očarován krásou kolem sebe - nezapomenutelné hory, divoké řeky, hluboké fjordy. Navštívíme střední část země, která se může pochlubit těmi nejkrásnějšími scenériemi, které budeme jinde hledat jen marně.
Existuje také varianta tohoto zájezdu: A110c - viz též podobné zájezdy Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
dopravu autobusem s klimatizací, trajekty do Skandinávie a zpět, vnitrostátní trajekty, 6x ubytování (4x hotel 3*, 2x hostel 2-3*, vždy 2lůžkový pokoj), 6x snídani, 2x večeře (3. a 4.den), průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, přip. pobytovou taxu, ložní prádlo, fakultativní služby, vyhlídkovou plavbu na Geirangerfjord, vstupné (2400 NOK) a vše, co není obsaženo v položce Základní cena zahrnuje
Příplatky
2.400 Kč za 3x večeři (min. 10 zájemců)
1.850 Kč/os. za 4lůžkovou kajutu na trajektu (pro cestu tam i zpátky)
3.200 Kč/os. za 2lůžkovou kajutu na trajektu (pro cestu tam i zpátky)
495 Kč za komplexní pojištění K5S
270 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
Oslo, muzea Kon Tiki a Fram, sportovní areál Holmenkollen - Lillehammer, skanzen a olympijský areál - stěna Trollů - cesta Trollů - Geirangerfjord a plavba lodí - ledovec Jostedalsbreen - Sognefjord - Bergen
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
042-193
30.6 - 8.7.2024
8
Praha a další níže
23 990,-
Vyprodáno
042-194
11.8 - 19.8.2024
8
Praha a další níže
23 990,-
Vyprodáno
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odjezd z Prahy v 10:30 h, dle dohody a akt. situace Pardubice, Poděbrady, Hradec Králové, Litomyšl, Svitavy, Vysoké Mýto, Brno, přes SRN na noční trajekt do Skandinávie, fakult. možnost ubytování ve 4lůžk. nebo 2lůžk. kajutách

2. den: podél západního pobřeží Švédska k úžině Svinesund, tvořící přírodní hranici mezi Švédskem a Norskem, pokračování do OSLA, první část prohlídky města, radnice, budova Opery na břehu Oslofjordu, ubytování v hotelu v Oslu

3. den: po snídani odjezd do GJØVIKU – Hala Fjellhalen, Gjøvik Kirke. olympijský LILLEHAMMER u největšího norského jezera Mjøsa, „srdce Norska“ - mohutné údolí Gudbrandsdalen, dojezd do DOMBASU, podél divoké řeky Rauma k monumentální soutěsce Romsdalen, zastávka na úpatí nejvyšší převislé skalní stěny v Evropě, večer ubytování v hotelu, večeře v ceně zájezdu

4. den: „Zlatá cesta severu“ - divoké údolí Romsdalen, jenž lemují strmé a rozeklané vrcholy a vodopády, zastávka u pověstné převislé Stěny trollů – Trollveggen, výjezd věhlasnou Cestou trollůTrollstigveien, která 11 serpentinami překonává výškový rozdíl 800 m a prochází překrásnými horskými scenériemi, přejezd Storfjord a Orlí stezkou do městečka GEIRANGER, ležícího v romantických scenériích Geirangerfjordu (UNESCO), vyhlídková plavba, výjezd na horské sedlo s vyhlášenou vyhlídkou Dalsnibba, s úchvatnými pohledy na fjord Geiranger, jehož strmé stěny jsou krášleny desítkami nádherných vodopádů, z nichž nejznámější je vodopád Sedm sester, Nápadník a Naděje, večer ubytování v hotelu, večeře v ceně zájezdu

5. den: vycházka krásným horským údolím k největšímu ledovci v Evropě Jostedalsbreen, resp. k jeho splazu Brigsdalbreen, přejezd nádhernými scenériemi k rameni nejdelšího norského fjordu Sognefjordu (délka 200 km), toto legendární údolí plné jezer a vodopádů je často přirovnáváno k americkému Grand Canyonu, zastávka u vodopádu Tvindefoss, odjezd na ubytování

6. den: druhé největší město Norska BERGEN, prohlídka historického centra (UNESCO), návštěva rybího trhu, hanzovní domy Bryggen - středověké kostely, stará čtvrť dřevěných domů Gamle Bergen, fakultativně možnost výjezdu lanovkou na vyhlídku Fløyen nad městem (i pěšky), nebo návštěva známého akvária, návrat na ubytování

7. den: podél impozantních vodopádů Voringfossen do GEILO, střediska zimních sportů, přejezd největší evropské náhorní plošiny Hardangervidda, OSLO, park Frogner, přes 200 soch G. Vigelanda, výjezd na Holmenkollen, dějiště zimní olympiády, nový skokanský můstek, panoramatický výhled na Oslom ubytování v Oslu

8. den: dokončení prohlídky OSLA, poloostrov muzeí Bygdøy, návštěva Muzea polárních výprav a Amundsenovy lodi Fram, muzeum Kon-Tiki, muzeum vikingů, v poledních hodinách odjezd do Švédska na noční trajekt, přes území SRN do ČR

9. den: příjezd do ČR v odpoledních hodinách


CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí.

Doprava

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem a trajektem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení. Na trajektu nejsou polohovací sedadla, pouze sedačky bez místa určení, 2 nebo 4lůžková kabina pouze pro klienty, kteří si tuto službu prostřednictvím CK připlatili.

Ubytování

4x hotel*** – 2lůžk. pokoje s vlastním příslušenstvím a 2x hostel***/** – 2lůžk.pokoje s vlastním příslušenstvím
Ubytování: Hotel – 2lůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím. Hostel – 2lůžkové pokoje, na patře je vždy kuchyňka – možnost vaření, k dispozici místnost s TV, společenská místnost.

Stravování

6x snídaně převážně formou bufetu, 2x večeře 3, a 4. den programu. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5S kontakt na Europ Assistance: +420 255 734 900.
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 40.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Orientační ceny vstupného

Oslo – Kon-tiki 140 NOK (skupina od 10 os. 100 NOK, děti do 17 let 50 NOK, senioři 100 NOK)
Oslo – Loď Fram 140 NOK (skupina od 15 os. 100 NOK, děti a studenti 50 NOK, senioři 100 NOK)
Oslo – opera – 50 minutová prohlídka 130 NOK (dle čas. možností, Aj)
Geiranger – loď cca 505 NOK (v případě plavby trvající 60 minut) / cca 555 NOK (90 minut)
Bergen – akvárium 325 NOK
Bergen – lanovka na vyhlídku Fløyen 345 NOK / zpáteční
Skanzen v Lillehammeru 180 NOK (skupina od 15 os. 135 NOK, do 15 let 85 NOK)
Gjøvik – hala Fjellhalen 20 NOK
Vyhlídka Dalsnibba cca 60 NOK (rozpočítává se podle počtu klientů)

Kapesné

Doporučujeme na vstupy cca 2200 NOK , není podmínkou všechny objekty navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky, trajekty na ostrovy u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci „cena zahrnuje“ výslovně uvedeno jinak.

Orientační ceny potravin
Norsko je jedna z nejdražších zemí na světě.
Chleba - 30-40 NOK
Mléko - cca 20 NOK/1 lit.
Sýr - 40-100 NOK/100g v závislosti na druhu sýra
Máslo - 25-40 NOK/400g
Cukr - cca 25,50 NOK
Rýže - cca 30 NOK
Káva - 30-45 NOK v závislosti na druhu kávy
Jogurt ovocný - 15 NOK/0,5 l
Müsli - od 27 NOK/350g
Krekry - od 11 NOK/250g
Pivo - 30-35 NOK/0,5 lit.
Cola - cca 35 NOK/0,5 lit.
Džus - 18-24 NOK/1 lit.
jídlo v restauraci - min 300 NOK
Pivo v restauraci - cca 90 NOK

Měna

Norské koruny (NOK)

Pořadatel: Redok travel, s. r. o., IČO: 25258281

Poznámky

Upozornění: Dle informací klientů z minulých zájezdů jsme se dozvěděli, že některé české směnárny dávají staré bankovky 100 NOK + 200 NOK, které už v Norsku nepřijímají.
Nové vzory 100 a 200 NOK bankovek najdete na:
https://www.mzv.cz/oslo/cz/obchod_a_ekonomika/novy_vzor_norskych_bankovek_1.html
50 NOK +500 NOK bankovky existují také staré a nové, ale letos jsou ještě oboje platné. Buďte tedy, prosím, při výměně norských korun obezřetní.

Iddefjord - Oslo - Gjovik - Lillehammer - údolí Gudbrandsdalen - Dombas - Romsdalen - stěna Trollů - cesta Trollů - Geiranger - Dalsnibba - Jostedalsbreen - Brigsdalsbreen - Sognefjord - vodopády Tvindefoss - Voss - Bergen - Geilo - Holmenkollen

Největší pevninský ledovec Evropy zabírá zhruba polovinu plochy národního parku (1.310 km2). Leží na západních svazích Skand v masivu Breheimen v kraji Sogn og Fjordane. Z mateřské oblasti v nadmořské výšce zhruba 2.000 metrů sestupuje přes 20 splazů do údolí až na vzdálenost 60 km. Čela splazů sestupují až do 300 metrů nad mořem (údolí Briksdal). Celková plocha ledovce je asi 487 km2, odhadnutý objem ledu je kolem 73 km3 a mocnost ledovce dosahuje až 400 metrů.

zobrazit celý článek

Leží v jižní části Norska v krajích Oppland, Fjordane a Sogn (1.151 km2)a patří k nejnavštěvovanějším. V překladu jeho název znamená Domov obrů. Název vymyslel norský básník A.O.Vinje, který chtěl jednak zdůraznit, že jde o nejvyšší pohoří Skandinávie (200 vrcholů přes 2.000 metrů), jednak že zde podle mytologie žijí trollové. Tyto bájné bytosti, někdy drobní skřítci, někdy mohutní obři vystupují v mnoha skandinávských pohádkách a příbězích a jejich proměnlivou podobu můžete vidět i v každém obchodu se suvenýry. Masiv vznikl kaledonským vrásněním z prvohorních a prekambrických hornin, rul, gaber i kyselých vyvřelin. Vše dotvořil čtvrtohorní ledovec – vyhloubil údolí, ohladil vrcholy, nahromadil morény.

zobrazit celý článek

Přehled obecných informací o zemi Norsko (rozloha, reliéf, obyvatelstvo, ekonomika…)

zobrazit celý článek
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu