autokarem hotel Snídaně Zájezdy bez nočního přejezdu Eurovíkendy s průvodcem a programem Eurovíkendy a metropole Poznávací zájezdy pro seniory
Přidat k oblíbeným zájezdům
Vydejte se s CK GEOPS po stopách šlechtických rodů. Zájezd do Bavor za dynastií Wittelsbachů. Chybět samozřejmě nemůže hlavní bavorské město a wittelsbašská rezidence Mnichov ani některé z pohádkových zámků bláznivého krále Ludvíka II. Připomeneme si ale staleté dějiny tohoto významného rodu, který patřil k nejmocnějším ve Svaté říši římské dávno předtím, než získal královskou korunu, a jehož člen se už ve středověku stal císařem (Ludvík Bavor ve 14. století). Rovněž matka rakouského císaře Františka Josefa Žofie a jeho žena Alžběta zvaná Sissi patřily k Wittelsbachům.
Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
dopravu autobusem s klimatizací, 1x hotelu 3* (2lůžkové pokoje), 1x snídani, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, případ. pobytovou taxu, veškeré vstupné (60 €) a vše co není v odstavci Základní cena zahrnuje
Příplatky
650 Kč za 1lůžkový pokoj
90 Kč zakomplexní pojištění
zobrazit PODOBNÉ ZÁJEZDY
Mnichov, rezidence bavorských kurfiřtů, zámek Nympenburg a zahrady se sochami a fontánami - jezero Chiemsee a zámek Herrenchiemsee krále Ludvíka II. nba ostrově Herreninsel - Burghausen, nejdelší hrad na světě
CK sleduje aktuální situaci pandemie a vyhrazuje si právo drobných úprav programu, pokud to budou vyžadovat aktuální restrikce v dané zemi. Sledujte rozcestník informací COVID-19. CK situaci řeší, omluvte nás pokud jsme nuceni zájezd rušit, jde nám o Vaše bezpečí i o zdraví Vašich blízkých.
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
011-307
15.5 - 16.5.2021
1
Praha a další níže
3 990,-
Odloženo
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odjezd v 6 h z Prahy, přes Plzeň a po trase, přejezd do Německa, MNICHOV: bavorská metropole, už kdysi sídlo rodu Wittelsbachů, jejich rezidence s bývalým královským palácem a starým vladařským dvorem, letní sídlo bavorských kurfiřtů - krásný rokokový zámek Nymphenburg, jeden z nejrozsáhlejších zámeckých komplexů v Evropě (narození krále Ludvíka II.), rozsáhlé zahrady s četnými sochami a vodotrysky, kočárovna, a muzeum porcelánu

2. den: romantickou krajinou k velikému jezeru Chiemsee a plavba lodí na ostrov Herreninsel, kde se nachází krásný park a zámek krále Ludvíka II. Herrenchiemsee (Nový zámek), vystavěný podle vzoru francouzského Versailles, dále středověká památka - mohutný hrad Burghausen, nejdelší hrad světa na úzkém ostrohu nad Innem a jezerem Wöhrsee, symbol moci a neotřesitelnosti středověkých Wittelsbachů (vévodové z Landshutu), návrat do Prahy do půlnoci


CK si vyhrazuje právo úpravy programu podle počasí a aktuálních otvíracích dob.

Doprava

klimatizovaným zájezdovým autobusem, vybaveným DVD, prodej nápojů

Ubytování

1x hotel, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím

Stravování

1x snídaně podávaná v hotelu

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696
• pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 5.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
• pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč
• úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
• poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Orientační ceny vstupného

zámek Nymphenburg: základní vstup 6 €, vstup vč. muzea porcelánu a zámečků v parku 11,50 € v sezóně, Mnichovská Rezidence: Rezidenční muzeum 7 €, klenotnice 7 €, společná vstupenka do muzea a klenotnice 11 €

Kapesné

Doporučujeme na vstupné 60 € a další kapesné dle vlastního uvážení.

Pořadatel: GEOPS - CK, s.r.o., IČO: 25633261

Mnichov - Nymphenburg - jezero Chiemsee a Herrenchiemsee - Burghausen

Německo - erb rodu Sasko-koburgského

Evropa je od úsvitu své středověké historie určována šlechtickou společností. Z nejvýznamnějších a nejlepších členů jednotlivých kmenů se stávali králové, kteří se snažili o založení svých vlastních dynastií. Po historii královských rodin se vydáváme většinou, když navštívíme evropská hlavní města. Často je jejich historie spojena s velkými dějinami a dějiny dynastie se rovnají dějinám zemí. V Evropě se však již za prvního velkého císaře Karla Velikého vyvinul lenní systém a první leníci a vlivní lidé zakládali vlastní dynastie, které většinou svůj osud spojily s vládnoucí dynastií. Často se stávalo, že nejvýznamnější představitelé této nejvyšší společnosti se mohli oženit s královskou dcerou a tak máme dnes mnoho šlechtických rodů i u nás v České republice, kterým v žilách koluje krev Karla Velikého.

      Vydejte se s CK GEOPS po stopách rodu Habsburků, Hohenzollernů, Wittelsbachů, Coburků, Wettinů, Schwarzenberků, Lichtensteinů, Kinských, Valdštejnů, Babenberků…

      V našich zájezdech postupně poznáte historii rodu, místa, kde žili a kde ještě dnes můžeme najít jejich odkaz v podobě uměleckých památek, zajímavých staveb, parků a zahrad- nebo navštívíte s CK GEOPS výstavy, které se historie rodu týkají.

zobrazit celý článek

Podobné zájezdy (1):

Drážďany, Míšeň, zahrady a kamélie v Pillnitz a výstava orchidejí 2021

Německo | Sasko Cena zahrnuje:
dopravu autobusem, 1x hotel, 1x snídaně, průvodce, pojištění CK
27.03 - 28.03 3 490,-
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu