letecky hotel Snídaně Zájezdy za uměním, výstavy a architektura Zájezdy s lehkou turistikou Zájezdy s turistikou Památky UNESCO a starověké civilizace Daleké země a exotika
Přidat k oblíbeným zájezdům
Na naší dvoutýdenní cestě navštívíme nejen čtyři královská města, ale všech devět marockých destinací zapsaných na listině UNESCO a mnohá další místa. Spatříme zasněžené velehory, poušť, vodopády, soutěsky, oceán. Projdeme si pamětihodnosti od antiky, mnohé, které zanechaly berberské dynastie, ale i ty, které vystavěl a stále buduje arabský islám. Navštívíme bývalé vysoké školy - medresy. Překvapí nás pestrá skladba místního obyvatelstva. Téměř polovina jsou ještě původní berberské kmeny, na okraji pouště žijí beduíni a potomci bojovných Tuaregů. Z centra Afriky byli přiváděni černí otroci. Dnes je Maroko plné cestovatelů a výletníků, kteří přišli najít a zažít to pravé kouzlo Orientu.
Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
zpáteční letenku Praha-Maroko v ekonomické třídě vč. let. tax a poplatků (v max. výši 12 000 Kč), místní dopravu v rámci programu (mikrobus, džípy, taxi), 13x hotel 3* (2lůžkové pokoje), 13x snídani v hotelu, 1x ubytování v poušti, 1x snídani a večeři v poušti, 1x pozdní oběd, vedoucího zájezdu, informační materiály, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
ostatní stravu, vstupné, bakšišné a vše, co není obsaženo v položce Základní cena zahrnuje
Příplatky
8.900 Kč za 1lůžkový pokoj
2.175 Kč za komplexní pojištění K5SS (Z2)
900 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z2)
památky UNESCO - moderní velkoměsta i staré čtvrti - vládní čtvrť Rabat - písečné duny při východu slunce - Kairouánská mešita - cedrové lesy Středního Atlasu - Marrákeš - pouliční umělci a kejklíři - Casablanca s koloniální architekturou
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
042-581
24.10 - 7.11.2024
14
Praha - letiště V. Havla a další níže
53 990,-
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: přílet, přejezd do RABATU, ubytování

2. den: prohlídka RABATU (UNESCO) - vládní čtvrť hlavního města, průčelí královského paláce, tajuplná pevnost Chelláh, imperiální plato s věží Hassan, pole sloupů zbylých po nedostavěné mešitě a mauzoleum posledních králů, pevnost Oudajů, zastávka vysoko na mořském břehu v bájných Herkulových jeskyních, dále mys Spartel, místem, kde se potkávají vody Atlantiku se Středozemním mořem, přejezd do města TANGER, symbolická bránu Maroka a Afriky

3. den: přejezd nejúrodnější marockou krajinou do TETOUANU (UNESCO), moderní velkoměsto, zachovalá stará čtvrť medina (vystavěná maurskými a židovskými přesídlenci z Andalusie po jejich vyhnání křesťanskými králi),  CHEFCHAOUEN, město ukryté pod pohořím Ríf s podobnou historií jako Tetouan (první cizinec sem směl vstoupit až po roce 1920)

4. den: mírnou krajinou k antickému VOLUBILIS(UNESCO), kdysi nejvzdálenější výspa římské říše, dodavatel oleje, obilnin a divoké zvěře, prohlídka areálu, návštěva MOUOLAY IDRISS, posvátného města s hrobem stejnojmenného zakladatele státu, odpoledne prohlídka dalšího z „královských měst“ MEKNÉSU (UNESCO), město vybudoval sultán Moulay Izmail na přelomu 17. a 18. století, hrobka sultána, navštívíme náměstí Place El Hedim s největší a nejkrásnější branou v Maroku Bab Mansour, královské stáje, hliněné hradby města, ubytování ve FÉZU

5. den: dopoledne prohlídka nejstarší části královského města z 8. století FÉZU EL BALI s místním průvodcem, tato medina je jednou z největších v arabském světě (tvoří ji 9000 uliček), medresa Bou Inania, pohled otevřenou branou na nádvoří nejdůležitější Kairouánské mešity a do zaouie Moulaye Idrisse II. (hrobka zakladatele města), trhy (souky) mnoha řemesel, také barvírny kůže, odpoledne návštěva další části města - Féz el Djid s průčelím královského paláce, židovským hřbitovem, auty okolo městských hradeb

6. den: velká cesta přes pohoří Středního a Vysokého Atlasu do pouště, zastávka v IFRANE (marocké Chamonix), zastávka v cedrových lesích Středního Atlasu s volně žijícími opičkami makaky, přejezd do průsmyku Col du Zad (2.178 m n. m), občerstvení v trhové obci ZEIDA s výhledy na masiv Ayachi (3.737 m n. m), průjezd ovocnářským MIDÉLTEM v sedle Tagalm (1.907 m n. m.), přes výběžek hřebene Vysokého Atlasu, tunelem legionářů, kaňonem řeky Zíz do pouštní krajiny Tafiltat, dále z města ERFOUD do oázy na okraj písečné duny Erg Chebbi

7. den: brzy ráno vycházka na dunu na východ slunce, možnost vyjížďky na velbloudech, odjezd z pouště, v městě ERFOUD návštěva dílny na opracování onyxů, cestou do města sopouchy khétar (jámy, kterými byl přístup k podzemním kanálům, přivaděčům vody, v této oblasti jsou již vyschlé), město TINERHIR, správní centrum oblasti, návštěva soutěsky Todra (říčka Todra zde prorazila skalní masiv o výšce stěn 300 metrů)

8. den: projíždíme táhlým údolím mezi pohořím Vysoký Atlas na severu a na jižní straně JEBEL SARHRO a ANTIATLASEM. Této cestě se nazývá Cesta tisíce kaseb - domorodých hliněných hradů. V městě BOUMALNE-DADÉS odbočíme proti proudu řeky Dadés velkolepou soutěskou této řeky. Erodované skalní útvary nad řečištěm připomínají obrovskou hromadu kostí, jiné mají zakulacený tvar a říkají jim mozek Atlasu. Smělou silnicí vyjedeme až nad okraj soutěsky. Návrat do BOUMALNE a pokračujeme po proudu řeky. V údolí uvidíme rozlehlé palmárie, kterým řeka dala život a v blízkosti města EL KELÁA jsou i růžová pole. Je zde továrna na výrobu růžového oleje. Cestu lemují obydlené a také již dávno rozpadlé kasby. Nejkrásnější jsou v oáze SKOURA. Řeka Dades je zachycena v přehradě EL MANSOUR EL DHABI a to se již blížíme k městu OUARZAZATWE. Na jeho okraji je veliký ksar - opevněná vesnice TAURÍRT, návštěva.

9. den: filmové ateliéry Atlas, kde bylo natočeno cca 50 filmů (Kleopatra, Lawrenc z Arábie, Troja, Honba za pokladem Nilu a další), obec AIT BENHADDOU, kde byl vystavěn amfiteátr pro film Gladiátor,  nejkrásnější ksar (hrad), průsmyk Tizi n'Tichka (2.260 m n. m.), dech beroucí sjezd do MARRAKÉŠE, posledního královského města, město postavené z rudě zabarvené hlíny a kamene, obehnané rudě zbarvenou hradbou, večeře lze velmi dobře pořídit na náměstí Jamáa el Fna, po celý den zaříkávači hadů, vykladači karet, tanečníci, hudebníci, zpěváci a majitelé opiček, se setměním se večer co večer náměstí zaplní pojízdnými restauracemi, kam se sjíždí celé město povečeřet

10. den: celodenní výlet k nekrásnějším marockým vodopádům Ouzoud, cestou zastávka v berberské trhové vesnici DEMNATE

11. den: prohlídka pamětihodností MARRAKÉŠE - Sáadovské hrobky, rozvaliny paláce Badi, palác Bahia, odpoledne medina, medresa Ben Jusuf, zahrady Majorelli

12. den: zahrady Menara výlet z Marrakéše do IMLÍLU, zde začínají turisté výstup na nejvyšší horu Maroka Jebel Toubkal – 4167 m.n.m. Jeepem vyjedeme do ještě výše položené osady Aroumd a podle svých sil se můžeme vydat na procházku do poslední osady s posvátnou bílou skálou – Chamcharouch. Po návratu do Aroumdu zde dostaneme pozdní oběd - v ceně zájezd

13. den: ranní přejezd k Atlantiku – město ESSAOUIRA (UNESCO), přístavní město, dříve známé jako Mogador (zde byl natočen film Orsona Wellse - Othelo), pobřežím Atlantiku do bílého přístavního města EL-JADIDA (UNESCO). Prohlídka mediny a cisteren, kde byly natočeny části již zmíněného filmu Othelo. pobřežím Atlantiku do bílého přístavního města EL-JADIDA, prohlídka mediny a cisteren, kde byly natočeny části filmu Othelo

14. den: CASABLANCA, možnost prohlídky největší marocké mešity Hassana II., francouzská část Habbous, koloniální architektura prefektury, opuštěná katedrála Sacre Couer, poslední nákupy

15. den: odlet do ČR

Doprava

letecká doprava v Prahy do Maroka (v ceně zájezdu je letenka včetně poplatků a tax do maximální výše 12.000 Kč, případné navýšení bude klientům naúčtováno), po Maroku se cestuje místní dopravou

Ubytování

13x ubytování v 3* hotelu (2lůžkové pokoje s příslušenstvím), 1x ubytování v poušti

Stravování

13x snídaně v hotelu a 1x snídaně a večeře v poušti, 1x pozdní oběd

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5SS kontakt na Europ Assistance: +420 255 734 900.
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 60.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Pořadatel: CK Poznání s.r.o., IČO: 04382463

Rabat - Tetuán - Chefchaouen - Volubilis - Muláj Idrís - Meknes - Fes El Bali - Ifrane - Zaida - Erg Šebbi - Erfound - Tinerhir - Boumalne - El Kelaa des Sragna - Ouarzazate - Taourirt - Ait Ben Haddou - Marrákeš - As-Sawíra - Al-Džadída - Casablanca

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu