← Zpět

Plitvická jezera - sezóna 2024, 2025

Mezi Záhřebem a Zadarem leží největší, nejznámější a nejnavštěvovanější chorvatský národní park Plitvická jezera (195 km2), známý u nás především z filmu Poklad na stříbrném jezeře. Jde o soustavu 16 velkých a řady menších jezer v pramenné oblasti řeky Korany s krásnou modrozelenou vodou v nadmořské výšce 500 až 640 metrů. Oddělena jsou vzájemně travertinovými stupni s kaskádami, s vodopády až 80 metrů vysokými. Celá soustava je přes 8 km dlouhá a obklopená zalesněnými horskými svahy. Vodu sem dodává Bjela rieka a Crna rieka, ve spodní části ještě říčka Plitvice. Celý systém se člení na 4 Dolní jezera, která vznikla zatopením propadlých podzemních jeskyň a 12 Horních jezer. V okolí je i na 20 jeskyň s bohatou krápníkovou výzdobou, které jsou ale nepřístupné. Většinu národního parku pokrývají téměř nedotčené lesy, buď bučiny, nebo ve vyšších polohách jedlobučiny. Květena je zde jak teplomilná, tak chladnomilná. Mimořádný je výskyt orchidejí (42 druhů) a lilií (16 druhů včetně lilie cibulkonosné). Ze zvířat se vyskytuje medvěd, vlk, rys, čáp černý, puštík bělavý, tetřev hlušec nebo třeba zmije růžkatá a v čisté vodě žijící raci nebo pstruh obecný jezerní, který zde dorůstá váhy až 10 kilo. Velmi bohatě jsou zastoupeni motýli.

zobrazit seznam již odjetých termínů zájezdů 2024

Využijte slevy na zájezdy 2024.

Plitvická jezera - výpis zájezdů 2024:

Chorvatsko, národní parky 2024 (D15-24)

10denní zájezd, doprava autokarem | Chorvatsko
Cena zahrnuje:

dopravu autobusem, 7x hotel, 7x polopenzi, pobytovou taxu, průvodce, pojištění CK

Kód
Termín
Cena
 
 
042-543
14.6.24 - 23.6.24
14 990,-
042-544
28.6.24 - 7.7.24
15 990,-
042-545
5.7.24 - 14.7.24
15 990,-
042-546
23.8.24 - 1.9.24
15 490,-
042-547
30.8.24 - 8.9.24
14 990,-

Plitvická jezera - výpis zájezdů 2025:

Zájezdy pro tuto kategorii a sezónu pro Vás právě připravujeme. Pro nejčerstvější novinky, které nemusí být v systému zadány, kontaktujte prosím tým Geopsu.

Plitvická jezera - výpis odejetých termínů 2024:

Zájezdy pro tuto kategorii a sezónu pro Vás právě připravujeme. Pro nejčerstvější novinky, které nemusí být v systému zadány, kontaktujte prosím tým Geopsu.

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu