← Zpět

Kornati - sezóna 2023, 2024

Mezi Zadarem a Šibenikem, asi 20 km od pobřeží leží největší souostroví Jaderského moře, Kornatské ostrovy. Vzniklo při pomalém poklesu pobřeží (asi 1m za 1.000 let) a zaplavení mořem. Tvoří ho celkem 89 ostrovů a ostrůvků s největším ostrovem Kornat (přes 32 km2). Na většině plochy souostroví je vyhlášen národní park Kornati (218 km2, z toho 170 km2 moře). Některé ostrovy mají vyvinutý typický krasový reliéf se škrapy, hlubokými puklinami, jeskyněmi a příkrými útesy nad mořem – skutečná pastva pro oko. Impozantní je třeba 82 metrů vysoká kolmá skalní stěna na ostrůvku Klobučar. Nejsou zde však prameny ani trvalé vodní toky. Souostroví je známé minimální vegetací. Všude převládá krasová pustina, kde jen ojediněle narazíme na háje olivovníků či fíkovníkové sady. Původně byly ovšem ostrovy porostlé lesy. Lidé je však vykáceli a pastva koz a ovcí vytvořila bělostnou krasovou poušť. Přesto zde botanikové našli téměř 800 druhů cévnatých rostlin, hlavně slanomilné druhy a rostliny skalnatých stanovišť (vstavače, svlačec čárkovitý, kosatec ilyrský a další). Na ostrově Mana jsou hojné zvláštní husté porosty pryšců dřevnatých. Ohromná je ovšem pestrost mořského světa. Od řas (350 druhů) přes chaluhy (75 druhů), až po 850 nejrůznějších druhů bezobratlých a 410 druhů ryb. To už je pro našince skutečná podívaná. Můžeme uvidět třeba sépii obecnou, chobotnici pobřežní, langusty či oliheň obecnou. Nebo některého ze 177 druhů měkkýšů. Pozorovat se občas dají i skupinky delfínů. Kdysi si zde stavěli svá sídla bohatí Římané, dnes však vyjma několika turistických center nikdo na ostrovech nežije.

zobrazit seznam již odjetých termínů zájezdů 2023

Využijte slevy na zájezdy 2023.

Kornati - výpis zájezdů 2023:

Chorvatsko, národní parky 2023 (D15-23)

10denní zájezd, doprava autokarem | Chorvatsko
Cena zahrnuje:

dopravu autobusem, 7x hotel, 7x polopenzi, pobytovou taxu, průvodce, pojištění CK

Kód
Termín
Cena
 
 
032-547
1.9.23 - 10.9.23
13 390,-
032-543
16.6.23 - 25.6.23
13 390,-
V
Objednat Poptat Vyprodáno
032-544
30.6.23 - 9.7.23
14 490,-
V
Objednat Poptat Vyprodáno
032-545
7.7.23 - 16.7.23
14 690,-
V
Objednat Poptat Vyprodáno
032-546
25.8.23 - 3.9.23
13 990,-
V
Objednat Poptat Vyprodáno

Kornati - výpis zájezdů 2024:

Zájezdy pro tuto kategorii a sezónu pro Vás právě připravujeme. Pro nejčerstvější novinky, které nemusí být v systému zadány, kontaktujte prosím tým Geopsu.

Kornati - výpis odejetých termínů 2023:

Zájezdy pro tuto kategorii a sezónu pro Vás právě připravujeme. Pro nejčerstvější novinky, které nemusí být v systému zadány, kontaktujte prosím tým Geopsu.

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu