← Zpět

Domica - sezóna 2024, 2025

Jedna z nejnavštěvovanějších jeskyň národního parku Slovenský kras. Nachází se blízko hranic s Maďarskem a tvoří ještě spolu s jeskyní Čertova díra jeden propojený celek s maďarskou jeskyní Baradla. Domica upoutá rozmanitou krápníkovou výzdobou - cibulovité a pagodovité stalagmity, štítovité a bubnovité útvary, dále kaskádovými soustavami jezírek - Římské lázně a Plitvická jezírka. Další atrakcí je plavba po podzemní říčce Styx. V jeskyni byly objeveny kosti jeskynního medvěda a také velmi cenné archeologické nálezy z mladší doby kamenné (keramika, sekerky, nože, škrabadla, různé cdrobné nástroje, ozdoby a také zbytky tkanin i tkalcovského náčiní).

zobrazit seznam již odjetých termínů zájezdů 2024

Využijte slevy na zájezdy 2024.

Domica - výpis zájezdů 2024:

Zájezdy pro tuto kategorii a sezónu pro Vás právě připravujeme. Pro nejčerstvější novinky, které nemusí být v systému zadány, kontaktujte prosím tým Geopsu.

Domica - výpis zájezdů 2025:

Zájezdy pro tuto kategorii a sezónu pro Vás právě připravujeme. Pro nejčerstvější novinky, které nemusí být v systému zadány, kontaktujte prosím tým Geopsu.

Domica - výpis odejetých termínů 2024:

Zájezdy pro tuto kategorii a sezónu pro Vás právě připravujeme. Pro nejčerstvější novinky, které nemusí být v systému zadány, kontaktujte prosím tým Geopsu.

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu