Zahrada Villandry

V letech 1533 až 1545 byl postaven Château Villandry. Roku 1906 jej zchátralý koupil J.Carvallo a po úpravě zámku přistoupil k renovaci a vytvoření nové zahrady ve stylu renesančních zahrad Loiry a benediktinských klášterních zahrad. Anglická zahrada byla rozčleněna do 4 částí s letohrádkem v místě dřívější bašty. Jednu z os tvoří ústřední kanál a celý elegantní půdorys je tvořen zdánlivě čtverci, ve skutečnosti však lichoběžníky. Ornamentální zahrada (jardin d´amour nebo jardin d´ornament) ovlivněná arabsko-andalusky symbolizuje záhony se zimostrázovými stromky čtyři stadia lásky – něžnou, bouřlivou, váhavou a tragickou. Vedle východního křídla zámku se rozkládá dolní zeleninová zahrada (jardin potager) tvořená zeleninovými záhony v tradičním stylu s patrným nádechem moderny. Devět zdánlivě čtvercových na 4 části dělených útvarů je tvořeno záhony s různými druhy zeleniny a asymetricky vysázenými růžovými keři. Každý čtverec je lemován pnoucí révou, nízkými hrušněmi a pestrými barvami květin. Vše je soustředné se 16 loubími ve skupinách po čtyřech v rozích centrálního čtverce. Vodní dílo napájí příkopy a vodní efekty, citrusové aleje tvoří kontrast k přilehlým loukám a jabloňovým sadům. Z celých zahrad na vás dýchá klid a mír – krajina prosycená nekonečnou něhou.

Nabídku zájezdů cestovní kanceláře GEOPS zaměřených na zahrady či národní parky najdete na www.geops.cz/zajezdy/narodni-parky-a-zahrady

Související destinace

Zámky na Loiře

Zámky na Loiře

Jedna z nejoblíbenějších částí Francie, údolí Loiry s celou řadou krásných renesančních zámků a zahrad, v 15. a 16. století srdce Francie. . Ale nejen samotné zámky na Loiře, celá oblast s malebnou krajinou vinic a starobylými městy (Blois, Angers, Tours, Saumur) je klenotem sama o sobě a pro svůj výjimečný ráz, v němž se spojují příroda a dílo lidských rukou ve výjimečné harmonii, je zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO. A vína z údolí Loiry patří také k chloubám Francie.

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu