Národní park Wicklow Mountains

Patří do něj část pohoří Wicklow severozápadně od Dublinu (170 km2), tvořené žulovým masivem s polohami krystalických břidlic a hojnými žílami křemene. V minulosti se zde hojně těžily barevné rudy a pozůstatky po těžbě jsou dodnes vidět. Hory jsou zde zaoblené, ohlazené čtvrtohorním ledovcem a střídají se s ledovcovými údolími, jezery či kary. Hojně zde rostou dubové lesy s jasanem a lískou a střídají se s vřesovišti s keři hlodáše a bujnými porosty kapradiny hasivky orličí. Častá jsou i rašeliniště. Drobných vodních toků je všude dost – jsme přece v Irsku a o déšť není nouze.

Z rostlin se často vyskytují druhy do země zavlečené odjinud, ale najdeme i zajímavé místní rostliny – třeba kapradiny nebo zajímavé orchideje běloprstku a měkkyni bažinou. Zvířena je poměrně chudá, více je jen ptačích druhů – kos horský, bělokur rousný, dravci. I zde je mnoho „přistěhovalců“, třeba americká veverka popelavá, která naši známou veverku obecnou silně vytlačuje. Přes celý národní park se táhne Wicklow Way (132 km z Dublinu do Clonegalu) a nabízí překrásné pohledy na zelenou krajinu a hory kolem.

Nabídku zájezdů cestovní kanceláře GEOPS zaměřených na národní parky či zahrady najdete na www.geops.cz/zajezdy/narodni-parky-a-zahrady.  

Související zájezdy

Související destinace

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu