Národní park Killarney

Nejstarší národní park Irska leží na poloostrově Dingle v hrabství Kerry (102 km2) a sahá až k městu stejného jména jako má park. Centrum parku tvoří údolí řeky Laune se třemi pohádkovými jezery – Muckross Lake, Upper Lake a Lough Leane. Okolí je protkáno říčkami s četnými vodopády (např. kaskády Torc Waterfall vysoké 17 m), srážek je zde totiž mnoho (až 3.200 mm/rok). Podložní horniny tvoří buď červené devonské pískovce na severu, nebo bílé karbonské vápence na východě.

V parku rostou hojně přirozené doubravy s cesmínou ostrolistou v podrostu a díky trvalé vlhkosti jsou stromy doslova pokryty mechy a lišejníky, které na nich tvoří místy celé závěsy a dávají lesu kouzelný charakter. Ne nadarmo se Irsku říká Zelený ostrov, zeleň je doslova všude. Místy se objevují i vřesoviště, rašeliniště a mokřady. Z rostlin se vyskytují třeba zajímavé masožravé tučnice, ze zvířat jelen lesní, z obor uniklý skvrnitý jelen sika a různé druhy ptáků. Nejvzácnější lokalitou parku je Reenadinna, souvislý tisový les u jezera Muckross Lake, který se rozkládá na 25 ha a je asi největší a nejkrásnější v Evropě. Zato v minulosti vysazené rododendrony se lavinovitě šíří (našli zde vynikající podmínky) a vytvářejí rozsáhlé porosty i přes vytrvalou likvidaci. Z památek v okolí stojí za zmínku samotné město Killarney s četnými památkami, spousta hradů (např. Ross z 15.století), opatství Muckross Abbey a další.

Nabídku zájezdů cestovní kanceláře GEOPS zaměřených na národní parky či zahrady najdete na www.geops.cz/zajezdy/narodni-parky-a-zahrady.  

Související zájezdy

Související destinace

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu