Národní park Hortobágy

Název pusta získal kraj v období, kdy se rovina s lesíky a vesnicemi vlivem domácích válek a pak i tureckého vpádu změnila vykácením lesů, zanikáním vesnic a hlavně vypalováním na zamokřenou travnatou prostoru plnou komárů. V 19. století byla vybudována síť odvodňovacích kanálů a hrází kolem Tisy, což následně vedlo k zasolování dříve úrodné půdy. Extrémním podmínkám se postupně přizpůsobili i lidé a jejich zvířata. Tak můžete vidět rohaté ovce račky, jejichž vlnu neprofoukne ani silný vichr, kučeravá prasata (plemeno mangalica) nebo bílý rohatý skot, který přežije snad cokoliv. A také místní pastevce – čikoše, doslova srostlé s koňmi. Travnatý povrch se střídá s ostrůvky slanomilné vegetace (jitrocely, rožce, štírovníky, pelyňky či šalvěj) s množstvím kobylek, sarančí a všelikého jiného hmyzu. A nad tím ptáci, např. kulík mořský, špaček růžový, raroh velký či orel královský. A hlavně několikatisícová populace „evropského pštrosa“ dropa velkého. Step ovšem tvoří jen něco přes polovinu rozlohy národního parku. Zbytek tvoří mozaika močálů, vlhkých luk, rašelinišť, slanisek a rybníků. Kolem vody a ve vodě roste bujná vegetace (např. řezan pilolistý) a hlavně se zde vyskytují vodní ptáci. Od hus, sýkořice vousaté, kolpíka bílého po rákosníky, chřástaly či bahňáky. S podzimem lze vidět ohromná hejna stěhovavých ptáků (třeba až 30.000 jeřábů popelavých pohromadě), což jinde ve střední Evropě neuvidíte. Centrem parku je vesnice Hortobágy s 300 let starou čárdou (místní hostinec), devítiobloukovým kamenným mostem, pastýřským muzeem a zajímavým trhem s ukázkami místních lidových výrobků.

 Nabídku zájezdů cestovní kanceláře GEOPS zaměřených na národní parky či zahrady najdete na www.geops.cz/zajezdy/narodni-parky-a-zahrady.  

Související zájezdy

Související destinace

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu