Národní park Gauja

Největší lotyšský národní park (917 km2) leží na severu země v oblasti Livonska po obou stranách řeky Gauja. Její hluboce zaříznuté údolí je místy lemované až 90 metrů vysokými skalními stěnami v oblasti, kde se řeka prokousala vrstvami devonských pískovců. To je ve zdejší ploché krajině něco nezvyklého. Skaliska, skalní věže, převisy, pseudokrasové jevy jako jsou závrty, jeskyně. Ne nadarmo se tomu zde říká lotyšské Švýcarsko. Značná část parku je zalesněná. Převažují dubové lesy s bukem a lesy smíšené, dále zde jsou podél řeky lužní lesy, lipové javořiny i ostrůvky tajgy. Doplníme-li přehled květnatými loukami, rašeliništi, mokřady a plochami obdělávané půdy, je mozaika úplná.

Na řeku vázaná fauna se představuje řadou ryb včetně lososa, dále různé vážky a potápníci, ze savců vydra a z ptáků ledňáček. Lesní fauna je běžná. U vesnice Ligatne můžeme navštívit malou zoo v přírodě. Z památek jsou zde zbytky hradů německých křižáků (např rekonstruovaný hrad Turaida ze 14.století), hojné kostely, mohyly a město Sigulda se svými památkami (luteránský dřevěný kostel z roku 1750, Nový hrad). U vesničky Äraiši leží zajímavý skanzen s rekonstrukcí dřevěné pevnosti z 9.století, která zde stávala, s evangelickým kostelem ze 13.století a dalšími rázovitými stavbami.

Nabídku zájezdů cestovní kanceláře GEOPS zaměřených na národní parky či zahrady najdete na www.geops.cz/zajezdy/narodni-parky-a-zahrady.  

Související zájezdy

Související destinace

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu