Národní park Connemara

Tento malý národní park (30 km2) se nachází na západě hrabství Galway mezi pobřežím a okrajem pohoří Twelwe Pins (Dvanáct hor – podle 12 nejvyšších vrcholů). Nejvyšší vrchol Benbaum se zvedá do výše 725 m, ale opravdu nad mořem, neboť se zvedá prakticky od mořské hladiny. Podloží tvoří prekambrické a prvohorní metamorfity, křemence a mramory staré až 700 milionů let. To už je hezky dávno. Krajina samotná je však definitivně utvořená čtvrtohorním ledovcem, který obrousil hrany a zaoblil tvary hor.

Zdejší hory s křemencovými vrcholy se střídají s vřesovišti, jezery, rašeliništi, mělkými údolími, lesy i pastvinami. Pestrá a půvabná mozaika. Když vás zde nechytne déšť, můžete si blahopřát. Prší zde totiž 250 dní v roce. V nižších polohách jsou hojné rašeliniště s trsy trávy bezkolence modrého, výše pak vřesoviště s vřesem a různými vřesovci. Vše doplněné na vrcholech třeba orchidejí bradáčkem srdčitým nebo lomikámeny. Zvířena je běžná, zajímavé je zdejší plemeno koně nazvané conemara nebo connemarský pony. Slouží jako jezdecké zvíře a je jen 1,4 m vysoký. V okolí je mnoho megalitických památek a podle parku je nazvaná i zdejší kouřová whisky Connemara.

Nabídku zájezdů cestovní kanceláře GEOPS zaměřených na národní parky či zahrady najdete na www.geops.cz/zajezdy/narodni-parky-a-zahrady.  

Související zájezdy

Související destinace

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu