Náměty na zájezdy pro kolektivy - Francie

PAŘÍŽ, FRANCOUZSKÁ METROPOLE

1. den: odpoledne odjezd z ČR.
2. den :ráno příjezd do PAŘÍŽE, celodenní prohlídka pamětihodností města s průvodcem. Invalidovna, nejznámější monument města Eiffelova věž, fakult. projížďka lodí po Seině s neobvyklým pohledem na pařížské památky, dále náměstí Trocadero, Vítězný oblouk, třída Champs Elysées, nábřeží Bukinistů… v podvečerních hodinách odjezd na ubytování.
3. den: VERSAILLES (UNESCO)– honosná královská rezidence vybudovaná pro Ludvíka XIV., přepychové interiéry a zahrady, odpoledne moderní čtvrť La Défense, večer na Montmartre s bazilikou Sacré-Coeur, náměstí Pigalle, Moulin Rouge s proslulým kabaretem, anebo místo dopoledního či odpoledního programu návštěva některého z muzeií – Museé d’Orsay , Museé Rodin
4. den: pokračování prohlídky PAŘÍŽE: ostrov La Cité – katedrála Notre Dame, perla gotické architektury, Prefektura, Justiční palác, dále Pařížská radnice, centrum Pompidou, Les Halles, Královský palác a Louvre, čtvrť Opera s chrámem Madeleine, odjezd, zastávka na náměstí Bastily s novou Operou a památníkem 14. července, noční přejezd.
5. den: návrat v odpoledních hodinách.
Cena od 4 990 při minimálně 40 platících osobách zahrnuje: dopravu autobusem, 2x ubytování v hotelu – 3lůžkové pokoje; pojištění, strava a další služby fakultativně

KRÁLOVSKÁ FRANCIE: PAŘÍŽ, REMEŠ A ZÁMKY NA LOIŘE

1.den: odjezd odpoledne, noční transfer přes SRN
2.den: PAŘÍŽ (UNESCO), prohlídka s průvodcem, pozdě odpoledne odjezd na nocleh na jih
3.den: den pro zámky na Loiře (UNESCO): CHAMBORD, BLOIS, AMBOISE a zámeček Clos-Lucé (Leonardo da Vinci), vodní zámek CHENONCEAU, nebo VILLANDRY s unikátními zahradami květin, zeleniny a koření, AZAY-LE-RIDEAU, návrat na nocleh do ORLEÁNS, prohlídka města
4.den: královský zámek FONTAINEBLEAU (UNESCO) s lesoparkem, REMEŠ (UNESCO), katedrála, v níž probíhaly po staletí korunovace králů, románsko-gotický kostel sv. Remigia, noční přejezd
5.den: návrat dopoledne.
Cena od 4.990 Kč při minimálně 40 platících osobách zahrnuje dopravu autobusem, 2x nocleh se snídaní, pojištění CK proti úpadku, služby průvodce, infomateriály; pojištění, strava a další služby fakultativně |

ZÁMKY NA LOIŘE A PAŘÍŽ

1. den: odjezd z ČR v odpoledních hodinách.
2. den: příjezd do PAŘÍŽE, celodenní prohlídka města se zaměřením na hlavní památky: Invalidovna, Eiffelova věž, Vítězný oblouk, Champs Elyséés, náměstí Concorde, fakult. lodí po Seině, večer ubytování.
3. den: zámky na Loiře - renesanční Chambord, který je největší ze všech, Cheverny, zámek Jindřicha IV. a Ludvíka XII., dále významné město umění BLOIS, prohlídka historického jádra, most přes Loiru, návštěva místního zámku, ubytování v okolí Blois.
4. den: zámek Villandry s proslulými zahradami – jedny z nejkrásnějších nejen ve Franci,, vodní zámek Chenonceau, AMBOISE s krásným zámkem, stavebním skvostem je kaple sv. Huberta, kde jsou údajně uloženy pozůstatky Leonarda da Vinci, zámeček Clos-Lucé na okraji města – zde Leonardo tvořil a zemřel
5. den: návrat do PAŘÍŽE, Latinská čtvrť, ostrov Cité s chrámem Notre Dame, květinovým trhem a Justičním palácem, nábřeží Bukinistů, možnost návštěvy muzeí: Museé d Orsay nebo Louvre, navečer metrem na Montmartre –bazilika Sacré Coeur, Moulin Rouge, projížďka večerní Paříži, večer odjezd do ČR
6. den :návrat v odpoledních hodinách
Cena od 5 990 při minimálně 40 platících osobách zahrnuje: dopravu autobusem, 3x ubytování v hotelu – 3lůžkové pokoje; pojištění, strava a další služby fakultativně

PAŘÍŽ A DISNEYLAND

1. den: odjezd v odpoledních hodinách od školy.
2. den: ráno příjezd k PAŘÍŽI, celodenní návštěva DISNEYLANDU, světa dobrodružství, pohádek a fantazie, je rozdělen na 5 částí: Hlavní třída, Frontierland –země bez hranic, Adventureland – země dobrodružství, Fantasyland – země fantazie, Discoveryland – země objevů, pro zájemce dobrodružná jízda „šíleným vláčkem“ či projížďka ve člunu u „karibských pirátů“, v podvečer odjezd na ubytování do Paříže.
3. den: PAŘÍŽ okružní jízda městem, odpoledne návštěva nejvýznamnějších památek: Eiffelova věž, Vítězný oblouk, Champs Elysées, náměstí Svornosti, Louvre... indiv. volno, fakult. projížďka lodí po Seině, pozdě večer odjezd do ČR
4. den: návrat kolem poledne. (Též možnost zastávky v bavorském městečku AMBERG, návštěva aquaparku Kurfiřtské lázně, návrat do ČR v podvečerních hodinách).
Cena od 3 990 při minimálně 40 platících osobách zahrnuje: dopravu autobusem, 1x ubytování v hotelu – 3lůžkové pokoje; pojištění, strava a další služby fakultativně

PAŘÍŽ, ZÁMEK VERSAILLES A ASTÉRIX PARK

1. den: v odpoledních hodinách odjezd z ČR.
2. den: ráno příjezd do PAŘÍŽE, celodenní prohlídka s průvodcem: Invalidovna, Eiffelova věž, fakult. projížďka lodí po Seině, náměstí Trocadero, Vítězný oblouk, třída Champs Elysées, nábřeží Bukinistů, v podvečer odjezd na ubytování
3. den: zábavní park ASTÉRIX PARK – asi 30 km od Paříže, zaměřený na oblíbené francouzské pohádkové postavičky - hrdinové Astérix, Obélix a spousta dalších, v podvečer návrat na ubytování.
4. den: výlet do VERSAILLES (UNESCO), přepychová královská rezidence, symbol moci a slávy krále Ludvíka XIV. a vzor často napodobovaný dalšími panovníky, odpoledne La Défense – moderní architektura, dále Montmartre, bazilika Sacré-Coeur, náměstí Pigalle, Moulin Rouge s proslulým kabaretem, anebo místo dopoledního či odpoledního programu návštěva některého ze známých muzeí – Museé Rodin, Museé d´Orsay, návrat na ubytování.
5. den: další část prohlídky PAŘÍŽE: ostrov La Cité, světoznámá katedrála Notre Dsme, Prefektura, Justiční palác, dále radnice, centrum Pompidou, Les Halles, Královský palác, Louvre, čtvrť Opera s chrámem Madeleine, odjezd, zastávka na náměstí Bastily s novou Operou a památníkem 14. července, přejezd
6. den: návrat do ČR v odpoledních hodinách.
Cena od 5.990 při minimálně 40 platících osobách zahrnuje: dopravu autobusem, 3x ubytování v hotelu – 3lůžkové pokoje se snídaní; pojištění, strava a další služby fakultativně

VINAŘSKÝ KRAJ ALSASKO

1.den: odjezd večer/v noci, transfer přes SRN
2.den: prohlídka jednoho z nejkrásnějších francouzských hradů Haut-Koenigsbourg, návštěva historických městeček COLMAR a RIQUEWIHR na tzv. vinné stezce - typické hrázděné domy, dochovaná středověká opevnění, možnost exkurze do vinného sklepa, ochutnávka alsaských vín, nocleh v MULHOUSE s krátkou prohlídkou
3.den: dopolední výlet do pohoří Vogezy po horské silnici Route des Crętes s výhledem na německý Schwarzwald a švýcarskou Juru, nenáročný výstup na nejvyšší horu Vogéz Grand Ballon (1.424 m), odpolední ŠTRASBURK (UNESCO), gotická katedrála Notre-Dame, Rohanský palác, malebná čtvrť s kanály a hrázděnými domy Petite France, středověké strážní věže a kryté mosty, palác Evropského parlamentu a Rady Evropy, možnost společné večeře na rozloučenou, noční transfer
4.den: příjezd ráno.
Cena od 3.290 při minimálně 40 platících osobách zahrnuje dopravu autobusem, 1-2x nocleh se snídaní, cestovní pojištění a pojištění CK proti úpadku, služby průvodce, infomateriály; pojištění, strava a další služby fakultativně

NORMANDIE A LA MANCHE

1. den: odjezd z ČR ve večerních hodinách, transfer přes SRN do Francie
2. den: GIVERNY, dům a zahrady Clauda Moneta, japonská zahrada s lekníny nebo Musée d´Art Americain, impresionistická atmosféra a kouzlo meandrů řeky Seiny: Château Gaillard, hrad Richarda Lví srdce vysoko nad Seinou, ROUEN, normandské hlavní město, proslulá gotická katedrála Notre Dame (z obrazů Moneta), středověké uličky s hrázděnými domy, tržnice na Vieux Marché (místo upálení Johanky z Arku), justiční palác a orloj, možnost návštěvy galerie, místní speciality
3. den: cesta na Alabastrové pobřeží La Manche: přes Bretonský most a CAUDEBEC-EN-CAUX, gotická katedrála, procházka podél nejkratší řeky Francie, FÉCAMP, destilační závod a muzeum „benediktinky“ s ochutnávkou, ÉTRETAT, městečko na Alabastrových útesech, turistika na Falaise d’Aval, bílé útesy nad mořem, kozí farma s ochutnávkou sýrů nebo rybí speciality, pohledy na slavný Pont de Normandie, možnost večerní Rouen
4 den: ranní kouzlo Seiny, nejvýznamnější normandský benediktinský klášter JUMIÈGES, galerie středověké architektury, klášterní zahrady, venkovské hrázděné domky s doškovými střechami s kosatci nebo kvetoucím přírodním parkem Forêt-de-Brotonne, HONFLEUR, kouzelné přístavní městečko, oblíbené místo umělců - tady vznikl impresionismus, historický přístav, dřevěná katedrála svaté Kateřiny, hrázděné domky s břidlicovými střechami, ubytování, večerní CAEN, město Viléma Dobyvatele nebo fakultativně večerní posezení s ochutnávkou sýrů, cidru a specialit kraje
5.den: ve znamení vylodění, pláže Arromanches, muzeum vylodění spojenců, americký hřbitov v Colleville, vesnička s kosatci na střechách, BAYEUX, katedrála a Muzeum tapisérie, alternativně Muzeum vylodění zaměřené na vojenskou techniku, fakultativně večeře na rozloučenou a také možnost ochutnat ústřice, večer odjezd do ČR
6. den: návrat do Prahy odpoledne
Cena od 7.490,- při minimálně 40 platících osobách zahrnuje dopravu autobusem, 3x hotel (2lůž. pokoje s příslušenstvím), průvodce; pojištění, strava a další služby fakultativně

PROVENCE A AZUROVÉ POBŘEŽÍ

1. den: odjezd z ČR v poledních hodinách
2. den: MARSEILLE, největší město jižní Francie – Starý přístav, bulvár La Canebiere – hlavní městské korzo, bazilika St-Victor s kryptou, chrám Notre-Dame-de-la-Garde, fakultativní výlet na ostrov d ´If s pevností ze 16. století – po stopách hraběte Monte Cristo, anebo lodí na Frioulské ostrovy, večer ubytování
3. den: přírodní park Lubéron – vápencové pohoří, zelené cedrové lesy, malebné vsi „bories“, FONTAINE-DE-VAUCLUSE – městečko, kde žil a tvořil slavný Petrarca, největší vyvěračka podzemní vody v Evropě, dále románský klášter Sénanque obklopený levandulovými poli, AIX-EN-PROVENCE, bývalé hlavní město Provence a jedno z nejoblíbenějších a nejkrásnějších francouzských měst, rodiště malíře Paula Cézanna, katedrála, Cours Mirabeau, Cézannův ateliér a zahrada, návrat na ubytování.
4. den: ANTIBES – jedno z nejslavnějších měst na Azurovém pobřeží, místo, kde žil Pablo Picasso, Museé Picasso, hrad Grimaldi, dále krásnou krajinou Calanques – středomořské „fjordy“ do FRÉJUS, římské památky – amfiteátr, Porte d´Orée, variantně jedno z oblíbených městeček na pobřeží - ST-TROPEZ nebo lagunové městečko PORT GRIMAUD, nazývané „francouzské Benátky“, koupání a odpočinek na místních plážích, návrat na ubytování.
5. den: přejezd do MONACA – Monacké knížectví, které tvoří staré město Monaco, přístavní čtvrť Condamine a moderní MONTE CARLO, prohlídka Knížecího paláce, katedrála s hrobkami monackých knížat, fakult. Oceánografické muzeum se zajímavými sbírkami mořské fauny a flóry, večer odjezd
6. den: příjezd v odpoledních hodinách
Cena od 7.290 Kč při minimálně 40 platících osobách zahrnuje dopravu autobusem, 3x ubytování v hotelu, pojištění CK proti úpadku, služby průvodce, infomateriály; pojištění, strava a další služby fakultativně

FRANCOUZSKÁ RIVIÉRA A PROVENCE

1.den: odjezd odpoledne, noční transfer přes SRN
2.den: římský akvadukt Pont-du-Gard (UNESCO), koupání v říčce Gardon, AVIGNON (UNESCO), gotické památky, Papežský palác, zbytky mostu St-Bénézet
3.den: prohlídka starého přístavu MARSEILLE s možností výletu na ostrov If nebo Frioulské ostrovy, městečko CASSIS a vápencové útesy Calanques s možností koupání
4.den: přístav PORT GRIMAUD s lagunami, městečko SAINT TROPEZ (s možností lodního výletu), průjezd přímořskou silnicí Corniche d’Or v pohoří Esterel, zastávka v městečku ÉZE na skalním ostrohu, exkurze do parfumerie Galimard
5.den: dopolední zastávka ve známém letovisku CANNES, odpolední MONACO - MONTE-CARLO,, noční transfer Itálií, Rakouskem a SRN
6.den: příjezd odpoledne
Cena od 6.490 Kč zahrnuje dopravu autobusem, 3x nocleh se snídaní, služby průvodce, pojištění proti úpadku CK, infomateriály; pojištění, strava a další služby fakultativně

SOPKY KRAJE AUVERGNE A KAŇONY JIHU FRANCIE

1.den: odjezd odpoledne, noční transfer přes SRN
2.den: sopečné pásmo Monts-Dômes, výjezd autobusem na vyhaslou sopku Puy-de-Dômes (1.464 m), Puy-de-Pariou s fantastickými výhledy na řetězec vyhaslích sopek, příp. turistika v okolí, CLERMONT FERRAND, prohlídka hlavního město kraje Auvergne s katedrálou a bazilikou ze sopečného tufu, historické centrum
3.den: průjezd sopečnou oblastí Monts-Dore, pohoří tvořené několika gigantickými sopkami (Puy-de-Sancy, 1.885 m), vyhlídková silnice, středověké městečko TURRENE a ze stejné doby pocházející hrad Château-de-Bal poblíž Salers, významné poutní místo CONQUES (UNESCO), opatství, klenotnice se středověkými předměty
4.den: jedinečná krasová oblast Francie, kaňon řeky Tarn s vyhlídkami na skalní stěny, zajímavé městečko ST-ENIMIE, úchvatná jeskyně s propastí Aven Armand, městečko LE ROZIER ležící při ústí kaňonů Tarn a Jonte, na závěr město MILLAU s ohromujícím dálničním mostem přes údolí Tarn (nejvyšší v Evropě)
5.den: sopečné LE PUY-EN-VELAY s působivými sakrálními stavbami na vrcholech sopouchů (16 m vysoká socha Panny Marie, kaple sv. Michala, počátek Svatojakubské cesty), na závěr LYON (UNESCO), prohlídka hlavního města francouzské gastronomie se zbytky antického města (amfiteátr, divadlo, akvadukty, katedrála, renesanční čtvrť tkalců atd.), noční transfer
6. den: návrat dopoledne.
Cena od 6.990 Kč při minimálně 40 platících osobách zahrnuje dopravu autobusem, 3x nocleh se snídaní, služby průvodce, cestovní pojištění a pojištění proti úpadku CK, infomateriály; pojištění, strava a další služby fakultativně.

METROPOLE LONDÝN A PAŘÍŽ

1. den: odjezd z ČR odpoledne
2. den: příjezd do PAŘÍŽE, celodenní pěší prohlídka s průvodcem: Eiffelova věž, náměstí Trocadero, Vítězný oblouk, Champs Elysées, chrám La Madeleine, budova Olympie, Opéra de Paris Garnier, náměstí Vendôme, třídou Opéra k Louvru, k nábřeží Bukinistů, dále Montmartre a basilika Sacré-Coeur, náměstí Pigalle, Moulin Rouge, v podvečer přejezd na ubytování.
3. den: výlet do VERSAILLES – přepychová královská rezidence Ludvíka XIV., pro zájemce návštěva interiérů, procházka rozsáhlými zahradami k Velkému a Malému Trianonu, návrat do Paříže, moderní čtvrť La Défense –supermoderní architektura, projížďka autobusem po dalších částech Paříže - Invalidovna, čtvrť Montparnasse, Pantheon, Lucemburské zahrady a Lucemburský palác, Latinská čtvrť, poté pěší prohlídka: ostrov La Cité, katedrála Notre Dame, Prefektura, Justiční palác, Centre Pompidou, Les Halley, Královský palác… fakultativně večerní projížďka lodí po Seině, pozdě večer odjezd do Calais.
4. den: eurotunelem do Anglie, LONDÝN, pěší prohlídka: nábřeží v okolí Big Eye a Jubilee Gardens, Westminster, budovy Parlamentu s Big Benem, dále Westminster Abbey, procházka ve St. James Park, Buckhinghamský palác a zpět na Downing Street, Trafalgar Square, Covent Garden, Soho, China Town, Piccadilly Circus, odjezd na ubytování
5. den: okolo Toweru a známého Tower Bridge, doky svaté Kateřiny, fakult. lodí do GREENWICHE (UNESCO), Námořnické muzeum, Královská observatoř s nultým poledníkem, dále centrum Londýna, individuální program: odpočinek a procházka v Hyde Park, Oxford Street, katedrála sv. Pavla, popř avandgardní čtvrť Camden Town s přilehlým kanálem, pro zájemce návštěva British Museum, večer odjezd do ČR.
6. den: návrat v odpoledních hodinách.
Cena od 6.590 při minimálně 40 platících osobách zahrnuje: dopravu autobusem, 2x ubytování v hotelu se snídaní; pojištění, strava a další služby fakultativně

Na přání vypravíme další zájezdy do Francie zaměřené na poznávání památek, turistiku, odpočinek u moře či gastronomii a víno.

Související destinace

Francie

Francie

Francie - země se spoustou přírodních krás, bohatou kulturou a nepřeberným množstvím kulturních památek, z nichž byla řada zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO a další se toho možní ještě dočkají. Země s vyhlášenou a rozmanitou gastronomií, se spoustou vysoce kvalitních vín. Každý kraj Francie má svůj zvláštní půvab - kulturní metropole Paříž, líbezná Provence s levandulovými políčky a lákavým mořem, vinice Burgundska a Bordeaux, Bretaň s útesy a megality, katedrály Pikardie a Champagne, pestrá městečka Alsaska...

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu