Mezökövesd

Jako “hlavní město” folklórního výtvarného stylu pojmenovaného po zdejších obyvatelích Matyó a jako místo, kde se nosí nejnáročněji zdobený, široko daleko proslulý a obdivovaný lidový kroj, přitahuje spoustu turistů. Matyó je označení charakteristického etnika této oblasti, jehož příslušníci představují v prostředí silně ovlivněném kalvínským myšlením ostrůvek bigotních katolíků. Město a jeho obyvatelé museli za turecké nadvlády snášet mnoho útrap a chudobu, ale ani v pozdějších dobách se jim nevedlo nejlépe. Navzdory tomu tu vznikl nejbohatěji zdobený maďarský kroj. Nejnavštěvovanější pozoruhodností města je Muzeum Matyó, dále pak Přírodní muzeum zemědělské techniky, známé v celé Evropě.

Folklór kraje Matyó: V Maďarsku i jinde se matyó proslavili barvitým folklórem – vytváří překrásné výšivky, kterými zdobí své kroje, přehozy a dekorační předměty, dále malovaný nábytek. Nevyčíslitelné množství rostlinných motivů, lístečků a květin, které si zdejší dívky vyšívají na zástěry a šaty, nemá v jiných národopisných oblastech obdoby. Známé pěvecké a taneční soubory jsou úspěšné i v zahraničí.

K tradičnímu vyšívání se váže romantická pověst. Turci zajali mladého venkovana a jeho milá se vydala až k sultánovu dvoru, aby za něj prosila. Sultán ji přijal, ale prohlásil, že jí milého navrátí pouze pod podmínkou, že mu uprostřed tuhé zimy přinese v zástěře veškeré luční a lesní kvítí. Nato si dívka na zástěru vyšila všechny druhy květin, co jen v okolí rostly, tím splnila úkol a dostala svého milého nazpět. K nejstarším motivům výšivek patří motiv střevíců a ptáka, v němž střevíce symbolizují boty uložené na noc pod postel a pták příchod úsvitu zvěstovaný kohoutím kokrháním. Výšivky jsou velice pestré, složité a husté, vyplňují téměř veškerý prostor, který zabírají.

S místní kulturou se můžete seznámit především v Muzeu Matyó– k vidění jsou zde kroje, výšivky, ukázky místních tradic a venkovského života. Ve městě je též muzeum místní rodačky Bori Kisjankó, která založila školu ručních prací a proslavila se především vynikajícími variacemi na typický místní vzor růží. Dále můžete navštívit Muzeum zemědělských strojů nebo také různé domky, ve kterých je možné se seznámit s tradičními řemesly a vyzkoušet si vyšívání, tkaní, výrobu panenek, keramiky, nebo malbu na nábytek

Termální lázně Zsóry Mezőkövesd, které jsou co do rozlohy největšími léčebnými lázněmí v Maďarsku, zvou k pohodě. Pramen vyvěrá na jihovýchod od obce Mezőkövesd byly v hloubce 875 metrů nalezeny uhličité, sirné a jódové krasové vody. Voda horká 71°C, tlačená vzhůru plyny, které mají příznivý vliv na léčení pohybových potíží, napájí přes plynový separátor různé bazény v lázních Höforrás. Teplota vody v lázních je 38-40°C.

Související zájezdy

Související destinace

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu