Eger - průvodce městem

Tisíc let staré biskupské sídlo - dnes arcibiskupství - je jedním z nejhezčích barokních měst Maďarska s věhlasnou minulostí a pozoruhodnými soubory památek. Toto město bylo pojmenováno "městem lásky k vlasti" díky hradnímu hejtmanovi Istvánu Dobó, který v roce 1552 hájil město společně s několika odvážnými muži celý jeden měsíc proti dvacetinásobné vojenské přesile Turků. O této události pojednává Géza Gárdonyi ve svém nezapomenutelném románu "Hvězdy Egeru".

Eger je také městem lázní, studentů a vína. Výtečná červená a bílá vína lze ochutnat v prastarých sklepích historické vinařské oblasti.

Klasicistní bazilika na náměstí Esterházy tér, druhý největší kostel Maďarska s největšími varhanami v zemi, byl postaven v roce 1837 za pouhých pět let (30ti minutové varhanní koncerty v době od 15. května do 15. října denně v 11.30 hod, v neděli ve 12.45 hod.).

Arcibiskupský palác rovněž na náměstí Esterházy tér slouží současným biskupům v Egeru již po dobu 250 let jako rezidence. O jeho historii se můžeme dozvědět na výstavě v Arcibiskupském kabinetu.

Pozdně barokní Lyceum na náměstí Esterházy tér 1 vzniklo koncem 18. století původně jako univerzita. Dnes je zde Vysoká škola pedagogická, v jejímž horním poschodí, v místnosti s vyřezávaným dubovým nábytkem a nádhernými stropními malbami, se nachází jedna z nejobsáhlejších knižních sbírek země, Knihovna církevní provincie se 130 000 svazky, starými kodexy a v Maďarsku jediným dopisem Mozartovi.

Ve věži hvězdárny Spekula, v lyceu, je ze špičkové techniky astronomie z roku 1776 mimořádně zajímavý Periskop, který v zatemněné místnosti zobrazuje na bílou stolní desku život města.

Ulici Lajos Kossuth vroubí barokní paláce s balkónky s kovaným zábradlím, malý a velký proboštský palác, foglarianum a františkánský kostel.
Na dvoře Župního domu v ulici Kossuth Lajos 9 s nádhernými kovanými vraty od Henrika Fazoly stojí původní vězení, které ve svém autentickém prostředí prezentuje výstavu o historii města s názvem Župa Heves a Eger v 18. a 19. století. Součástí areálu je i Muzeum sportu.

Na území starověkého hradu se nacházejí základové zdi Dómu ze 13. století, gotický Biskupský palác z 15. století, Hradní muzeum pojmenované podle Istvána Dobó s obrazárnou (italské, nizozemské, francouzské, rakouské, maďarské obrazy ze 16. -18. stol.), s výstavou o historii hradu, náhrobek Istvána Dobó, lapidárium, muzeum-žalář, razírna mincí a panoptikum. Pod hradem se rozprostírá systém sklepů s kasematy, na hradním nádvoří je pochován Géza Gárdonyi a v domě, ve kterém původně žil, bylo zřízeno jeho Pamětní muzeum v ulici Gárdonyi Géza 28.

Minaret  je v Evropě nejseverněji položená stavba z období nadvlády Turků. Minoritní kostel na náměstí Dobó tér 3 zřízený v letech 1758-1773 je jednou z nejkrásnějších sakrálních staveb kontinentu a má rovněž nesrovnatelné umělecké vybavení interiéru.

Lidové umění Palóczů se představuje na náměstí Dobó v domě číslo 6 s podomácku tkanými a vyšívanými textiliemi, keramikou, kožešnickými výrobky a slavnostními kroji.

Na pěší zóně Széchenyi vybízejí pivnice a pouliční kavárny k posezení.
Lékárnické muzeum na ulici Széchenyi 14 představuje typický porcelán Habánské fajáns.
Řecko-ortodoxní srbský kostel v ulici Vitkovics 30 se honosí nádhernou ikonostas z roku 1789.
V někdejší faře na ulici Széchenyi 55 je zařízen Pamětní pokoj srbského básníka Mihály Vitkovics a instalována výstava fotografa György Kepes.

Turecké lázně v ulici Fürdő 1, které připomínají lázeňskou kulturu doby osmanské v Maďarsku (1526-1686), zmírňují potíže pohybového ústrojí.

Koupaliště na náměstí Petőfi tér 2 se 6 bazény je v provozu po celý rok - přímý vchod z hotelu Flóra***.

Ohnivá červená vína, zejména věhlasnou egerskou Býčí krev, jejichž hrozny rostou v okolí Egeru, lze ochutnat ve starých tufových vinných sklepích v Údolí krásných žen. 

Čerpáno||: info hungest hotel

Související zájezdy

Související destinace

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu