Baskicko a Navarra

Baskicko

Baskicko omývá na severu Biskajský záliv a sdílí kratičkou hranici s Francií, na východě sousedí s Navarrou, na jihu s Riojou, na západě s Kantábrií a Kastilií-Leónem. Členité pobřeží vytváří velmi atraktivní krajinu, kterou oživují elegantní letoviska a půvabné rybářské vesničky; hornaté vnitrozemí nedosahuje příliš velkých výšek. Je to kraj, v němž se mluví prastarým jazykem euskera, jehož původ není dosud objasněn.
Přestože bylo území Baskicka osídleno v dobách prehistorických, první písemné zmínky o něm se objevují až kolem roku 1200. Římský a muslimský vliv zasáhl jen jeho nejjižnější část, Vizigóti zde založili hrabství akvitánské, které existovalo až do počátků reconquisty. Baskicko bylo střídavě připojováno ke království asturskému, navarrskému a v roce 1200 se defitivně stalo součástí kastilského království. V roce 1700 v době války o dědictví španělské bylo území Baskicka vedle Navarry jediné, které si udrželo svá zvláštní privilegia a své vlastní instituce. Tam někde se možná zrodil jakýsi pocit výjimečnosti, který je u Basků tak silný. V roce 1895 byla založena Baskická národní strana (PNV), která byla stejně jako používání baskičtiny v období frankismu zakázána. Po nastolení demokracie ve Španělska získalo Baskicko velmi brzy autonomii. Baskická teroristická organizace ETA se však s tímto stavem nechce smířit a usiluje násilnou formou o ustavení vlastního státu.

Nenechte si ujít
Baskicko je proslulé svou kuchyní, svými specifickými sporty a soutěžemi (baskická pelota a soutěže ve zvedání kamenů, kácení stromů, atd.), svým folklórem a tradicemi. Atraktivní je pobřeží i vnitrozemí.
San Sebastián/Donostia (elegantní město aristokratického vzezření, moderní bulváry a promenáda, zachovalé historické centrum, zátoka La Concha s hezkou a rozlehlou písčitou pláží, pestrý kulturní život, hospůdky a restaurace s vynikající kuchyní); Zarautz, Getaria, Lekeitio (pitoreskní rybářská městečka s historickými jádry); Bilbao (průmyslové město se zachovalým historickým centrem, Guggenheimovo muzeum moderního umění); Loyola (rodný dům Ignáce z Loyoly a velkolepý barokní kostel); Vitoria-Gasteiz (zachovalé historické centrum města).

Navarra

Navarra leží na severu Španělska u francouzských hranic. Na západě sousedí s Baskickem, na jihu s Riojou, na východě s Aragonem. Charakterizuje ji nesmírná rozdílnost krajiny i podnebí. V severní pyrenejské části je chladno a vlhko, v povodí Ebra na jihu s hlubokými údolími je klima kontinentální, krajina má někde až stepní charakter. Na malém území jsou i značné výškové rozdíly.
Navarra se do historie zapsala především ve středověku v průběhu reconquisty. Dosáhla svého vrcholu za panování Sancha III. Svou nezávislost (s krátkými přestávkami) si udržela až do 16. století, kdy se stala součástí jednotného Španělska, ale zvláštní výsady tzv. fueros si udržela až do 19. století. Velký význam pro rozvoj Navarry měla Cesta svatého Jakuba, díky níž vznikala nová města (Estella), zakládaly se kostely, kláštery.
Navařané jsou původně Baskové. Proto zde najdete mnoho dvoujjazyčných nápisů, včetně názvů měst. Navarrou prochází cesta svatého Jakuba

Nenechte si ujít
Pamplona/Iruña (katedrála, kostely, paláce, pevnost Ciudadela); Roncesvalles/Larrasoaga (kolegiátní chrám Panny Marie s klášterem, kostel sv. Jakuba, muzeum); Valle de Baztán (údolí spojující asi 15 pitoreskních vesnic se správním centrem Elizondem, bukolická krajina); Puente la Reina (románský kostel San Salvador, románský most); Estella/Lizarra (románské pamárky, nazývána také Toledo severu); Olite (někdejší sídlo navarrských králů, hrad, kamenné domy); Eunate (románský templářský kostel); cisterciácký klášter Irache)...

Rioja

Rioja se rozkládá v západní části údolí řeky Ebra. Své jméno ale dostala podle řeky Oja (río Oja), která jejím územím také protéká. Tvoří ji dvě rozdílné oblasti - hornatá Rioja Alta, v níž se projevuje vliv atlantských níží a kde se teploty v zimě pohybují kolem 4 °C a v létě dosahují maximálně 22 °C, a rovinatá Rioja Baja, která je pod vlivem Středozemí, i když zimy jsou tu velmi chladné a teploty klesají pod 0 °C.
Rioja je křižovatkou cest a kultur. V dávných dobách sem přišli ze západu Keltové, ze Středomoří si našli cestu Iberové. Byla obsazena Římany, usídlili se tu Vizigóti a své panství se snažili udržet i muslimové. V roce 844 se u Clavija měla odehrát legendární bitva, v níž se údajně objevil svatý Jakub na koni, který křesťanským vojskům poprvé pomohl Maury porazit. Po celý středověk bylo toto území bodem svárů mezi královstvím navarrským, kastilským a aragonským. V 15. století byla tato oblast definitivně připojena ke Kastilii. V téže době nabývala na významu Cesta svatého Jakuba, která se výrazně podepsala na rozvoji tohoto území.
Vyslovíte-li dnes na Pyrenejském poloostrově název tohoto nejmenšího regionu, každého napadne víno, především červené. Nejstarší dokumenty, které potvrzují existenci vinařství v této oblasti, pocházejí z 11. a 12. století. S intenzívní produkcí vína se tu začalo koncem 19. století.

Nenechte si ujít
Logroño (katedrála Santa María la Redonda, ulička Rúa Vieja, kostel Santa María del Palacio, hospůdky); Haro (centrum vinařské oblasti, paláce, muzeum vína); Calahorra (pozůstatky římských hradeb, katedrála); Santo Domingo de la Calzada (městečko, které založil svatý Dominik na poutní Cestě svatého Jakuba, katedrála, klášter San Francisco, kamenné domy); San Millán de la Cogolla s horním (suso) a dolním (yuso) klášterem, v nichž byly položeny základy kastilské španělštiny); Nájera (klášter Santa María la Real)...

převzato ze stránek spanelsko-info

Máte zájem o poznávací zájezdy do Andalusie? Nabídku cestovní kanceláře GEOPS najdete na www.spanelsko.geops.cz.  

Související zájezdy

Související destinace

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu