| Zpět |

Naši průvodci - Jirman Michal

Bc. Michal Jirman je mladý začínající historik pocházející z jihočeského města Písek, kde také navštěvoval základní školu i gymnázium s rokem ukončení 2013. Při rozhodování o pokračování ve studiu studoval souběžně obor viola na Konzervatoři v Praze a obor společenské vědy- historie na FF UJEP v Ústí nad Labem. Bakalářské studium zakončil roku 2016 a poté absolvoval roční studijní pobyt ve Spolkové republice Německo. Dále pokračuje v navazujícím studiu historie na FF UJEP.

Je etablovaným průvodcem na SHZ Český Krumlov, kde působil i v organizaci návštěvnického provozu. Ovlivněn jihočeskou historií je i odborně zaujat rodem Schwarzenbergů. Širší oblastí jeho zájmů jsou politické i hospodářské dějiny a šlechtické rody střední Evropy a Německa v období 19. a 20. století.

Pokud jedete na zájezd s tímto průvodcem, buďte připraveni na přijetí mnoha informací. Občas se klienti mohou cítit spíše na přednášce, než na výletě. To však nebrání klidnému tempu bez starostí, které je pro Michala typické. Jak sám rád říká: „prohlídka by měla být ve stylu vídeňského biedermeieru- kafíčko, kultura, dortík, pohoda.“

Inspirací pro zájezdy jsou jeho vlastní cesty po Evropě.

| Zpět |
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu