← Zpět

Snowdonia - sezóna 2020, 2021

Velšsky se nazývá Eryri a leží v severním Walesu (2.132 km2). Jeho jádro tvoří vulkanické pohoří Kambrické hory (Cambrian Mountains) s nejvyšší velšskou horou Snowdon (1.085 m) podle které je nazván. Staré vulkanity přemodeloval čtvrtohorní ledovec a vytvořil zde trogovitá údolí tvaru velkého U, s mělkými ledovcovými jezery hrazenými morénami, z kterých někde vytékají vodopády (např. Benglog Fall z jezera Llyn Ogwen). Místy mají hory členitý reliéf připomínající velehory. A navíc zde ročně naprší neuvěřitelných 5.000 mm srážek. Díky členitému reliéfu zde existuje mnoho různých biotopů. Zajímavé jsou například ekosystémy pobřežních společenstev písečných dun s písečnými travami a orchidejemi (kruštíky a tořiče), slanomilné biotopy (slanorožce, jitrocele, hvězdnice slanistá), kamenná moře a skály s rozchodníky, vřesoviště a rašeliniště. Rostou zde zbytky původních dubových lesů s lískou a jasanem, ale také vysázené porosty borovice lesní s pokroucenými kmeny, smrku sitka či douglasky sivé. Díky vlhkému klimatu rostou skoro všude různé druhy mechů a dávají krajině trochu pohádkový nádech, jen čekáte že se objeví bájní keltští hrdinové. Ze zvířat zde můžete vidět od tuleňů kuželozubých, přes jezevce a zdivočelé kozy také různé druhy ptáků. Třeba kosa horského, bělokura rousného či bělořita šedého. Z památek lákají středověké hrady (třeba v Caernarfonu), rozsáhlý podzemní jeskynní labyrint krále Artuše a další památky keltské kultury a jazyka.

zobrazit seznam již odjetých termínů zájezdů 2020

Využijte slevy na zájezdy 2020.

Snowdonia - výpis zájezdů 2020:

Zájezdy pro tuto kategorii a sezónu pro Vás právě připravujeme. Pro nejčerstvější novinky, které nemusí být v systému zadány, kontaktujte prosím tým Geopsu.

Snowdonia - výpis zájezdů 2021:

Zájezdy pro tuto kategorii a sezónu pro Vás právě připravujeme. Pro nejčerstvější novinky, které nemusí být v systému zadány, kontaktujte prosím tým Geopsu.

Snowdonia - výpis odejetých termínů 2020:

Zájezdy pro tuto kategorii a sezónu pro Vás právě připravujeme. Pro nejčerstvější novinky, které nemusí být v systému zadány, kontaktujte prosím tým Geopsu.

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu