Zahrady zámku Schönbrunn

Zdejší zahrady představují vrchol rakouské zahradní tvorby. Roku 1569 získal Maximilián II. tzv. Katenburg. Ten byl podle návrhu Johana Fishera z Erlachu radikálně přestavěn v letech 1696-1700 a vzápětí byla založena zahrada s oranžeriemi. Celých dalších 300 byly zahrady neustále přebudovávány a dobudovávány, zachovaly si však v jádře svůj barokní vzhled. Původní lovecký park ze 16.století vytvořil systém průseků. Barokní zahrady jej převzaly a změnily je na aleje jdoucí diagonálně a hvězdicovitě, lemované různě sestřihávanými stromy, až 250 let starými. Přímé okolí zámku je typické kontrastem mezi volnou plochou hlavního parteru s ozdobnými květinovými záhony a křovinatými partiemi s alejemi. Nad tím ční Glorieta na Schönbrunnském kopci s velkolepými výhledy na zámek i Vídeň. Podél stran zámku leží Komorní zahrady, původně soukromé císařské, na východě ještě navazuje budova oranžerie. Po stranách hlavního parteru jsou boskety s bludišti. Na místa, kde se kříží hvězdicovitě aleje, jsou umístěny kašny a hojně se vyskytují i menší stavby. Na konci diagonální jihovýchodní aleje je to Obelisková kašna, jinde Římská zřícenina, Trelážový pavilon, Holubí dům či pozdně barokní menažérie. V roce 1757 zde byla založena první zoologická zahrada na světě. Je třeba se jen toulat s klenbou listí nad hlavou a vychutnávat nové a nové pohledy.

Nabídku zájezdů cestovní kanceláře GEOPS zaměřených na zahrady či národní parky najdete na www.geops.cz/zajezdy/narodni-parky-a-zahrady

Související destinace

Vídeň

Vídeň

Vídeň - rakouská metropole na Dunaji, odedávna průsečík různých vlivů a kultur. Město proslulé uměním a festivaly, město elegantních kaváren. Setkáme se tu jak s nostalgickými připomínkami staré monarchie, Marie Tereze a Františka Josefa, tak s pozoruhodnou moderní architekturou a výstavami umění od Klimta a Schieleho po současnost. Skvostná katedrála, císařské zámek Hofburg a Schönbrunn, Belvedér se zahradami, moderní Donauinsel, barevné Hundertwasserovy domy, galerie Albertina a MUMOK... A také oblíbené velikonoční a adventní trhy.

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu