Zahrada Giverny

Roku 1883 si francouzský malíř Claude Monet pronajal usedlost se zahradou v Giverny. Roku 1890 vše koupil a začal s utvářením zahrady v duchu impresionistických myšlenek, tak aby se neustále měnila podle měnícího se světla, každou hodinu, každou minutu tak, aby byla mnohými zahradami v jediné. Květinová zahrada sleduje půdorys pravoúhlé sítě, zjemněné bohatou květinovou výsadbou. Směrem k jihu vede zrak Velká alej, oblázková cesta lemovaná záhony typu „kapří hřbet“ s vyvýšeným středem a nad ní stojí dvojité železné oblouky s popínavými rostlinami. Tak Monet, podle svých slov, „přesunul obraznou kompozici do oblohy“. Záhony kolem pokrývá pestrá směs trvalek, letniček a růží, která se mění podle období a vytváří podivuhodné impresionistické efekty. Vedle záhonů jsou zde i trávníky, které vytváří vlastní uzavřené prostory, obklopené květy. Roku 1893 získal Monet sousední louku a změnou toku říčky Ru vytvořil vodní zahradu. Vznikla zde jezírka, jejichž břehy se jakoby prolínají s vodou, na hladině plují lekníny a zrcadlí se smuteční vrby. Nad vodou se klene známý oblouk japonského mostu (je tu ještě 5 dalších) a vytváří scenérie měnících se barev, tónů a světel, které jsou známy z nejslavnějších Monetových obrazů. Při vytváření se autor inspiroval v mnohém krajinkami Hokusaie a japonskými grafiky. Je to však světlo, zeleň a květy, které vytvářejí nezapomenutelný obraz, stále se měnící.

Nabídku zájezdů cestovní kanceláře GEOPS zaměřených na zahrady či národní parky najdete na www.geops.cz/zajezdy/narodni-parky-a-zahrady

Související destinace

Normandie

Normandie

Normandie - kraj s bělostnými útesy u La Manche, s meandry Seiny, zeleným vnitrozemím, jabloňovými sady a krásnými zahradami. Země, která lákala a inspirovala četné malíře, zejména impresionisty. Na venkově lze vidět hrázděné domky s kosatci na střeše, vyrábí se tu řada chutných sýrů, jablečný mošt cidre i calvados. Starobylá města upomínají na dlouhou historii - Normany a Viléma Dobyvatele, slavnou tapisérii z Bayeux, krále Richarda Lví srdce, Johanku z Arku, Clauda Moneta i Guye de Maupassanta. A řada památek připomíná též německou okupaci, vylodění a den D a bitvu o Normandii - bunkry po celém pobřeží, hřbitovy, muzea a válečné památníky.

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu