Významná místa Bretaně

Sever Bretaně tvoří Smaragdové pobřeží a Pobřeží růžové žuly, západní část mohutné útesy, krajina vřesovišť v Armorickém přírodním parku a kamenné vesnice s farními ohradami, jižní pobřeží s klidnějším mořem charakterizují zalesněná údolí a také významné památky megalitických kultur. Převážně ve východní části se nacházejí velké hrady a je tu hlavní město Rennes.

Vitré
Opevněné město vysoko nad údolím řeky Vilaine. Dominantou je středověký hrad s věžemi, dále je tu katedrála ve stylu plaménkové gotiky, zachovalo se městské opevnění a mnoho historických budov.
Josselin
Dominantu města nad řekou Oust tvoří hrad, který od počátku 15. st. náležel rodu Rohanů. Interiéry jsou restaurované a lze absolvovat provázenou prohlídku. Ve stájích vzniklo muzeum panenek.
Vannes
Příjemné město v Morbihanské zátoce patřívalo ke třem hlavním střediskům Bretaně. Zachovala se v něm pěkná středověká čtvrť a část hradeb, je zde katedrála sv. Petra ze 13. století s hrobem světce Vincenta Ferrerského, původní krytá tržnice a malebné prádelny ze 17. st. nad řekou.
Carnac
Carnac, bretonsky Karnag, je jedním z největších areálů prehistorických památek na světě. V okolí městečka je téměř 3 000 megalitů – některé stojí jako osamocené menhiry, mnohé tvoří řady – tzv. kamenné aleje, nebo jsou uspořádány do kruhů. Odhaduje se, že pocházejí už z r. 4000 př. n. l.
Poloostrov Quibéron
Úzký poloostrov při jižním pobřeží. Zatímco západní část, tzv. Divoké pobřeží, lemují vysoké útesy, na východě převažují příjemné písčité pláže. Na jižním cípu se nachází přístav Quiberon, odkud vyplouvají lodě na ostrov Belle-Île.
Pont-Aven
Městečko v lesnaté krajině u ústí řeky Aven. V 19. století lákalo umělce a vznikla tu pont-avenská škola, jejíž tvůrci zobrazovali bretaňskou krajinu a lidové motivy. V letech 1886-1894 v těchto končinách pobýval Paul Gauguin a spolu s dalšími malíři Émilem Bernardem a Paulem Sérusierem vytvořil barevný styl syntetismus. Namaloval několik obrazů vycházejících ze zdejšího prostředí; známý je Žlutý Kristus, předlohou k němuž byl dřevěný krucifix z nedaleké Chapelle de Trémalo. Na obraze pod křížem klečí ženy v bretonských čepcích.
Quimper
Správní středisko départementu Finistère. Jméno pochází z bretonského slova kemper – soutok dvou řek, protože se tu slévají řeky Steir a Odet. Jádro města je převážně z hrázděných domů a nachází se tu gotická katedrála svatého Corentina, zdejšího světce. Quimper má velice bretaňský ráz, prodávají se tu knihy v bretonštině, bretonská hudba a kroje, nachází se tu hodně palačinkáren.
Pointe du Raz
Cíp mysu Cap Sizun, tyčící se do výšky téměř 80 m nad mořem. Rozeklané skály se zdvihají nad mořem s divokým příbojem. U pobřeží leží plochý ostrov Sein, známý díky pověstem o čarodějnicích.
Parc Régional d´Armorique
Přírodní park se rozprostírá od bažin v Monts d´Arrée po poloostrov Crozon a ostrov Ouessant. Převážnou část tvoří vřesoviště, otevřená krajina, zemědělská půda, místy zbytky dubových lesů – např. Huelgoat. Z kopce Menez Hom (300) m se otvírá pohled na krajinu.
Locronan
Kamenné městečko, v 15. století bohaté středisko výroby plachet. Z 15. století také pochází zdejší kostel sv. Ronana, po němž se město jmenuje. Je tu též kaple Notre Dame s kalvárií a kašnou. V Locronanu se v červenci slaví pouť Troménie na počest sv. Ronana.
Guimilliau
V Guimilliau se nachází kamenný kostel sv. Miliau s bohatě zdobeným jižním průčelím. Patří k němu jedna z nejproslulejších bretaňských kalvárií – kamenných sousoší zpodobňujících Kristovo ukřižování, umístěných před kostelem. Sestává z téměř 200 soch, které ztvárňují různé výjevy – např. Katell Golletová, místní dívka, která údajně ukradla hostii a za to je soužena ďábly.
St.-Théogonnec
Farní dvůr ve St.-Théogonnec patří k nejúplnějším v Bretani. Vchod tvoří stylový triumfální oblouk, na nádvoří kostela stojí kamenná kalvárie a po levé straně je kostnice. Na kalvárii je mimo jiné socha svatého Théogonneka s vozem taženým vlky.
Côte de Granit Rosé - Pobřeží růžové žuly
Část severního pobřeží Bretaně, charakterizovaná skalami a velikými balvany z narůžovělé žuly, zvl. mezi Trégastelem a Trébeurdenem. Patří k oblíbeným rekreačním oblastem.
St-Malo
Opevněné město v ústí řeky Rance, dříve na ostrově. V minulosti proslulo jako město mořeplavců a pirátů, pocházel odtud např. objevitel Kanady Jacques Cartier. Zachovalo se staré jádro, pás hradeb a hrad ze 14.-15. st.
Dinan
Město nad údolím řeky Rance, moderní, ale se zachovalým historickým jádrem obehnaným hradbami. Nachází se tu např. věž s orlojem, příjemné Anglické zahrady a přístav, kdysi středisko obchodu.

Informace o poznávacích zájezdech cestovní kanceláře GEOPS do Bretaně najdete na www.francie.geops.cz/bretan. 

Související destinace

Bretaň

Bretaň

Bretaň, nejmystičtější kout Francie, země Keltů, kteří mají dodnes vlastní jazyk a kulturu, Krajina vřesovišť, lesů a křovin s prastarými záhadnými megality, dějiště pověstí o Artušovi, Merlinovi a víle Morganě. Pobřeží se strmými útesy a divokým příbojem, ale také pokojné pláže a pozoruhodné Pobřeží Růžové žuly, přístavy a pirátská města.. A také kamenná městečka s působivými farními ohradami a pracně vyvedenými kalváriemi, modré a růžové hortenzie, hrázděné domy, venkovanky v krajkových čepcích. A scenérie, které připomínají obrazy Gauguina či J. Zrzavého.

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu