Velikonoce - Slavnost Scoppio del Carro ve Florencii

Historický alegorický vůz, symbolická holubice zažehává oheň, průvod s historickými kostýmy jak za doby Medicejských a veselý ohňostroj přináší Florencii šťastný rok- to je prastará slavnost Scoppio del Carro.
Tradiční slavnost Scoppio del Carro neboli“výbuch vozu“ se koná o Velikonocích vždy v neděli na Velikonoce. Celá staletí každý rok o Velikonoční neděli se Florenťané shromažďují na náměstí Piazza del Duomo. Slavnostní průvod v historických krojích z doby Medicejských a vedený párem bílého rohatého dobytka a raketka ve tvaru holubice zapálí ohňostroj před florentským Dómem a začne pouť a vítání nového zdárného roku. Tradice sahá až někam ke starodávnému kultu ohně, který se přenesl z dob pohanských do křesťanské kultury (zaznamenal už středověký florentský kronikář Giovanni Villani).
Jak se tradice vyvíjela? Křesťané přeměnili zvyk uhasit na Velký pátek v domácnosti oheň jako připomínku utrpení a smrti Ježíše. Nový oheň byl pak zapálen od ohně posvěceného v kostele. Už roku 850 papež Lev IV. nařídil rozdávat o Bílé sobotě zapálené pochodně všem věřícím, od svatého ohně zapalovali svíci, kterou pak nesli v procesí. Když se do Florencie vrátili bojovníci z první křížové výpravy. 2.500 Florenťanů se přidalo k armádě Gottfrieda de Bouillon a v roce 1099 se pod jeho velením zúčastnili útoku na severní část hradeb Jeruzaléma. Po kruté bitvě se jim podařilo vítězit, šlechtic Pazzino di Ranieri z rodiny Pazzi jako první vyšplhal na hradby Jeruzaléma s křižáckou vlajkou. Po bitvě dostal jako odměnu za statečnost tři kamenné úlomky z Božího hrobu, když se vrátil zpět do Florencie r.1101 byl oslavován jako zdatný vojevůdce. Kameny byly uloženy v paláci rodiny Pazzi a odtud byly později přemístěny do kostela Santa Maria, později do sousedního kostela San Biagio, kde zůstaly až do roku 1785 a téhož roku byly tyto svaté relikvie natrvalo přemístěny do blízkého kostela Svatých Apoštolů, kde se nacházejí dodnes.
Legenda vypráví, že po osvobození Jeruzaléma se za svítání na Bílou sobotu křižáci sešli v kostele při modlitbě, kde zapálili požehnaný oheň jako symbol očištění. Ve Florencii k rozdělání posvátného ohně používají právě kameny z Božího hrobu a děje se tak při slavnosti Scoppio del Carro.
Historie slavnosti sahá hluboko do středověku. Až 150 postav v historických krojích doprovází pouť vozu od brány Prato přes náměstí Ognissanti a Repubblica až na Dómské náměstí do prostoru mezi Baptisteriem a Dómem Průvod vytváří dokonalou iluzi starých časů za vlády rodu Medici, kdy Florencie nejvíc prosperovala. Úzkými ulicemi starého města procházejí dámy v robách vyšívaných zlatem, slavnostním krokem je doprovázejí pánové v plné zbroji. Květinami nazdobení bílí voli s červenými pentlemi táhnou vysoký dřevěný alegorický vůz nazývaný „ Brindellone“. Původně podle kronik táhli muži ve zbroji malý vozík se svící a nebylo to ani na Velikonoce, ale 24. června, na svátek svatého Jana Křtitele, patrona Florencie. Už na konci 15. století ale vůz vezl velký sud s hořícími oharky, které se rozdávaly věřícím shromážděným před katedrálou. O sto let později se při slavnosti začaly používat rachejtle a holubice zvaná Colombina.
A jak to bylo s Brindellone? Původně jednoduchý vůz se přeměnil na obrovskou, deset metrů vysokou a čtyři metry širokou kymácející se konstrukci, na vršku seděl otrhaný chuďas oděný do kůží, představující svatého Jana a během jízdy rozděloval lidem mince, jídlo a různé pochoutky. Brindellone tedy znamená: něco jako " zdvořilý vysoký a chuďas ". V 18. století se vůz změnil, ale název Brindellone zůstává a označuje zařízení, jež při velikonočním obřadu odpálí ohňostroj. Scoppio del Carro ve Florencii je všechno, co zůstalo z tradice velkých alegorických vozů s takovou oblibou užívané v době renesance.
Co je colombina – raketa holubice? Zapalování velikonočního ohně a průvod s povozem měla po celá staletí jako privilegium na starosti rodina Pazzi včetně všech nákladů spojených s pořádáním celého obřadu. Už od roku 1494 je stanoveno, že se obřad bude konat před Baptisteriem, přesně na tom místě jako dnes. Za vlády papeže Lva X. (cca 1520) z florentského rodu Medici, byla poprvé použita k odpálení ohňostroje Colombina - raketa ve tvaru holubice s olivovými ratolestmi v zobáku jakožto symbolem Ducha svatého, ale také Velikonoc a míru. Tato tradice trvala až do poloviny 19. století, kdy hlavní linie rodiny Pazzi zanikla. Od té doby se o udržování tradice stará městská rada a byla přesunuta ze soboty na neděli.
A Scoppio – exploze, kterou slavnost vrcholí? Dva páry bílých volů přitáhnou Brindellone a doprovázejí jej trubači, vlajkonoši, historický průvod a také představitelé města i církve. Scoppio - exploze - nastává v pravé poledne jako vyvrcholení ceremonie. Již o několik hodin dřív v kostele Svatých apoštolů kněz pomocí kamenných úlomků z Jeruzaléma vykřesá oheň a zapálí velikonoční svíci, tou se pak zapálí uhlíky, které zástupci města předají arcibiskupovi. Arcibiskup potom slouží mši v katedrále Santa Maria del Fiore, a když se začne zpívat Gloria, zapálí roznětku raketky v podobě bílé holubice. která na ocelovém lanku proletí za hromového rachotu celou katedrálou, vyletí na náměstí a při nárazu do vozu spustí ohňostroj.
Na tuto událost se soustředí veškerá pozornost Florenťanů: pořádná exploze totiž znamená šťastný a bohatý rok. Vše je zabezpečeno, aby se ohňostroj řádně a bezpečně spustil – koneckonců na úspěšném a pompézním Scoppio přece závisí štěstí, úroda a prosperita města na celý rok.
Další slavnost s GEOPSem, kterou prostě musíte zažít! Zájezd do velikonoční Florencie naleznete zde.

Související zájezdy

Související destinace

Florencie

Florencie

Jedno z nejkrásnějších měst Evropy, renesanční perla Florencie. město Medicejských, Danteho, Giotta, Bocaccia, Bruneleschiho, Boticelliho, Michelangela i Machiavelliho. Pokladnice umění, a to jak svými sbírkami, tak architekturou a výzdobou interiérů. Působili tu nejslavnější umělci a zanechali po sobě nesmrtelné dílo. Náměstí s radnicí, sochou Davida a lodžií a dalšími sochami, veliký dóm, kostely Santa Croce, Santa Maria del Carmine s kaplí Brancacciů, Medicejská kaple, most Ponte Vecchio, zahrady Boboli, světoznámé galerie a muzea.

Toskánsko

Toskánsko

Líbezná krajina pahorků s obilnými lány, olivovými hájky nebo vinicemi, osamělé statky obklopené cypřiši, vesnice a města z kamenných domů na kopcích - tak vypadá Toskánsko. Jeho hlavní město Florencie je jedním z nejnavštěvovanějších měst v Evropě, láká jak svou skvělou architekturou, doplněnou i malířskou a sochařskou výzdobou, tak svými sbírkami umění, významnými kulturními městy jsou také Siena, Arezzo, Pisa, Lucca, velmi pozoruhodné je město věží San Gimignano. Památky se však v Toskánsku nacházejí doslova na každém roku. A velmi lákavá je také zdejší gastronomie a kvalitní vína.

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu