Varšava a její památky

VARŠAVA je hlavní a největší město Polska, má přibl. 1,7 mil. obyvatel (a s aglomerací přes 3 mil.). Sídlí tu varšavská univerzita a řada dalších vzdělávacích institucí, jsou tu hlavní kulturní instituce a významné průmyslové podniky. Město leží ve Varšavské kotlině na řece Wisle ve středním Polsku, v oblasti historického Mazovského vojvodství.
Dlouho bylo turisty opomíjeno kvůli svému nešťastnému osudu za 2. světové války. Po velkém povstání v roce 1944 byla srovnaná se zemí skoro celá Varšava. Nicméně podobně jako Drážďany i polská metropole nakonec vstala ze svých trosek.
Hlavní historické památky byly v poválečné době s mimořádným úsilím znovu postaveny podle fotografií, některé alespoň částečně i s využitím původní výzdoby. Turisté tak mohou znovu obdivovat město se spoustou památek v různých historických slozích.
A své k tomu přidala i novější doba. Ke známým pamětihodnostem se počítá mohutný stupňovitý Palác kultury a vědy, postavený v letech 1952-55 ve stylu tehdejší moskevské architektury. Dodnes představuje nejvyšší budovu ve městě (234 m). V 70. a 80. letech k němu přibyla řada dalších výškových budov a také v současnosti vznikají nové mrakodrapy.

Historické jádro Varšavy bylo po své obnově již v roce 1980 zapsáno na seznam světového dědictví UNESCO. Staré Město vzniklo v 13.-14. století kolem hradu mazovských vévodů, je stále částečně obehnáno hradbami s cihlovým barbakánem a zachovalo si středověký půdorys. Jeho středem je Staroměstské náměstí (Rynek Starego Města. Nedaleko se nachází cihlová katedrála sv. Jana, která byla po válce obnovena a přestavěna do pozdně gotické podoby, a vedle raně barokní Jezuitský kostel.

Chloubou celé Varšavy je Královský zámek. Původní budova vznikla přestavbou staršího knížecího hradu na přelomu 16.a 17. století, v době, kdy král Zikmund III. Vasa prohlásil Varšavu hlavním městem. Nádherné interiéry jsou převážně až z 2. poloviny 18. století, z doby vlády posledního krále Stanislava Augusta (např. zlacený Senátorský sál a Taneční sál, Canalettův sál s rozlehlými obrazy Varšavy od tohoto malíře). V galerii Lanckoronských lze obdivovat dva obrazy od Rembrandta.

Sousední Nové Město je podobně jako pražské Nové Město jen o málo mladší, z počátku 15. století. Nachází se tu celá řada kostelů, převážně barokních. Kostel Navštívení Panny Marie na břehu Wisly si však zachoval pozdně gotický vzhled a v této podobě byl také obnoven po válce. V klášterním kostele sv. Kazimíra lze obdivovat elegantní náhrobek Marie Karolíny z Bouillonu, posledního potomka rodu Sobieských. V ulici Freta se nachází muzeum slavné vědkyně Marie Curie Sklodowské v jejím rodném domě. Pohnutou historii Varšavy připomíná památník Varšavského povstání (architekt Jacek Budyń a sochař Wincenty Kućma).

Ze Starého Města k třídě Krakowskie Prezdmieście vede tzv. Královská cesta, místo, kde se nachází řada paláců a zahrad, ale také kostelů a klášterů. Krakowskie Prezdmieście patří k nejrušnějším a možná i nejkrásnějším varšavským ulicím, nachází se tu Varšavská univerzita a Palác místodržících, který je nyní prezidentským sídlem, pomníky tu mají Adam Mickiewicz a Mikuláš Koperník. V klášterním kostele svaté Anny se dochovala vzácná sklípková (diamantová) klenba v ambitu. v barokním kostele svatého Kříže je urna se srdcem Fryderyka Chopina. Tohoto skladatele připomíná také velké muzeum v paláci Gnińských-Ostrogských, kde je i koncertní sál. Ulice Nowy Świat s elegantními klasicistními paláci a řadou kaváren a obchodů představuje velmi příjemné místo k procházkám a posezení.

V Sousedství Starého a Nového města se nachází obchodní a kulturní centrum Varšavy, řada ulic s klasicistní architekturou, výstavné šlechtické paláce, např. v ulici Miodowa, kde lze navštívit barokní palác Paců s podivuhodnými zdobnými interiéry z 19. století. Palác Krasińských na stejnojmenném náměstí je považován za nejkrásnější barokní šlechtický palác ve městě. Na náměstí Plac Teatralny se nachází majestátní budova Velkého divadla.
V této části Varšavy se nachází také Saská zahrada (Ogrod Saski), založená u bývalé královské rezidence sasko-polského krále Augusta Silného. Zahrada, stále vyzdobená barokními sochami, se stala prvním varšavským parkem přístupným veřejnosti a nacházelo se tu letní divadlo.
Mnohem chmurnější historii připomínají místa, kde se nacházelo smutně proslulé varšavské ghetto. Vede tudy Vzpomínková trasa a památníky připomínají transporty do vyhlazovacích táborů, oběti zavražděné na Východě i hrdiny povstání v ghettu v roce 1943.

Dále od centra lze navštívit královské předměstské rezidence a zahrady, jako půvabný parkový komplex Lazienki s Lazienkovským palácem nad vodou a dalšími paláci a pavilóny i ostrovním divadlem; k parku přiléhá i klasicistní zámek Belweder. V nedalekém Ujazdovském zámku sídlí významné Centrum současného umění, které pořádá velké výstavy umělců z celého světa. ve vzdálenějších čtvrtích se nachází klasicistní palác Králíkárna Augusta Silného s muzeem sochaře Xaweryho Dunikowského a velký Willanówský palác, královská rezidence ze 17 .století se zařízenými barokními interiéry a rozsáhlými zahradami.

Máte zájem o zájezdy do Polska? nabídku zájezdů cestovní kanceláře GEOPS najdete na: www.geops.cz/zajezdy/polsko.  

Související destinace

Polsko

Polsko

Polsko, země, která s námi sousedí na sever, je snadno dostupná, není obtížné se v ní orientovat a domlouvat a je tam mnoho míst, které rozhodně stojí navštívit. Od polských Krkonoš a Tater až po baltské moře, od Slezska a Stolových hor až po východní kraje s rázovitými vesnicemi, dřevěnými kostelíky a pralesem, ve kterém žijí zubři. najdeme tu řadu skvostných historických měst (Krakov, Vratislav, Toruň, Poznaň, Zamošč i znovu vystavěné historické jádro Varšavy) a dalších významných památek (poutní místa Kalwaria Zebrzydowska a Čenstochová, hrady řádu německých rytířů vč. největšího Malborku, nádherné zámky...) a také velmi rozmanitou a krásnou přírodu.

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu