Střední Holandsko

Hlavní město Amsterdam leží na několika ostrovech spojených čtyřmi stovkami mostů. Mnohým připomínají Benátky, neboť hodně budov stojí na pilotech nad vodou. Sídlem vlády je Den Haag, jehož střed města Binnenhof pochází z roku 1248. Rotterdam, donedávna největší námořní přístav na světě, vznikl ve 13. století jako rybářská vesnička. Za vidění zde rozhodně stojí Muzeum lodí, Námořnické muzeum, Poplatkové muzeum s expozicí o vybírání daní, cel a poplatků a Muzeum De Dubbelde Palmboom s pracemi starých řemeslníků a dokumenty o práci lodníků. Vyhledávané jsou plavby po přístavu.

Ráj květin
Haarlem nacházející se západně od Amsterdamu je známý pěstováním hyacintů. V kostele Grote Kerk na náměstí Grote Markt jsou varhany s pěti tisíci píšťalami, na nichž údajně hrál i W. A. Mozart. Nejznámější pravidelné květinové trhy se konají ve městech Delft, Utrecht a Amsterdam. V zemi se pořádají velkolepé květinové festivaly a průvody s květinovými vozy. Největším květinovým parkem je Keukenhof rozprostírající se na ploše 32 hektarů. Kuriozitou je každodenní květinová aukce v Aalsmeeru poblíž amsterdamského letiště.

Sýry a větrné mlýny
Od začátku dubna do začátku září se konají každý pátek v městečku Alkmaar tradiční sýrové trhy. Jezdí sem speciální sýrové expresní vlaky z velkých holandských měst. Delft se proslavil především modrým porcelánem a světoznámým malířem Janem Vermeerem. Na prohlídku lákají i symboly země – tisícovka posledních větrných mlýnů. Nejznámější zpřístupněné jsou v Zaanse Schans. Skanzen Zuiderzeemuseum v Enkhuizenu pak nabízí neopakovatelnou příležitost přenést se do dávných dob, kdy mlýny plnily svoji funkci a vesnice žila rušným životem.

Procházka historií
Nejsnadněji se nejen se středem Holandska, nýbrž i s celou zemí, můžete seznámit v Madurodamu, miniaturním Holandsku postaveném v poměru 1:25. Park byl otevřen již v roce 1952 a zisk ze vstupného je určen na podporu dobrovolných organizací zaměřených na mladé lidi.
Utrecht, čtvrté největší holandské město, má pověst nejzbožnějšího a nejintelektuálnějšího města v Holandsku. Proslulo katedrálou se 113 metrovou věží, a univerzitou z roku 1636. Kousek od Utrechtu se nachází zachovalá pevnost Kasteel de Haar z 15. století. Městečko Heusden se může pochlubit zajímavým historickým centrem a opevněním, pozoruhodně tvarovaným hrázemi a vodními cestami. Můžete zde obdivovat i tři větrné mlýny, rybí trh a v některé z vyhlášených palačinkáren si dát báječnou palačinku - De Pannenkoekenbakker.
Nedaleko od Amsterdamu leží historické město Naarden přebudované v 17. století na vodní pevnost ve tvaru šesticípé hvězdy s širokým vodním příkopem, kasematy a šesti bastiony. Pro nás je významné hlavně tím, že v kostele Waalsekerk je pohřben Jan Amos Komenský, který v roce 1670 zemřel v Amsterdamu. V sousední budově se nachází jeho muzeum a vedle kostela Grote Kerk pak jeho socha.

Související destinace

Holandsko

Holandsko

Holandsko, to je pro turisty především země grachtů a polderů, tulipánů a větrných mlýnů. K hlavním atrakcím patří nepochybně hlavní město Amsterdam s řadou pěkných kupeckým domů, brusírnami diamantů, významnými muzei umění, barevným květinovým trhem, unikátním dvorem bekyní a jedinečnou atmosférou. Dále je tu řada dalších přístavů, malebných a starobylých i moderních jako velkoměsto Rotterdam, města spjatá s tvorbou slavných malířů a významná muzea umění, a také místa proslulá výrobou výborných sýrů (gouda, eidam, leerdamer) a se sýrovými trhy. A samozřejmě zahrady i celá pole tulipánů a dalších cibulovin, které se na jaře rozsvítí všemi barvami.

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu