Srbsko – informace o zemi

Obecné:
Originální název: Republika Srbija
Český název: Srbská republika
Užívaný název: Srbsko
Anglický název: Republic of Serbia
Rozloha: 77 474 km2
Poloha: 21°-23° v. d. a 41°-47° s. š.
Využití plochy: 40 % orná půda, 21 % pastviny, 17 % lesy, 22 % ostatní
Reliéf: nejvyšší bod - Daravica (2 656 m)
Vodstvo: nejdelší řeka - Dunaj (2 850 km)
Klima: mírný pás, subtropický pás
Biota: lesy mírného pásu, subtropická biota

Politika:
Hlavní město: Bělehrad (1 168 000 obyv.)
Další města (tis. obyv.): Novi Sad 180, Niš 175
Správní členění: 31 distriktů, 1 distrikt hlav. mšsta
Datum vzniku: 2006
Forma vlády: parlamentní
Státní zřízení: republika
Hlava státu (2009): Boris TADIC
Předseda vlády (2009): Mirko CVETKOVIC
Členství: OSN, CE, OBSE

Obyvatelstvo:
Počet obyvatel (2009): 7 379 339
Hustota zalidnění: 95,2 obyv./km2
Národnostní složení: Srbové 62 %, Albánci 17 %, Černohorci 5 %
Náboženství: pravoslavní 65 %, muslimové 19 %
Věkové složení: 0-14 r. 15,4 %, 15-64 r. 67,8 %, nad 65 r. 16,8 %
Roční přirozený přírůstek:-0,45 %
Střední délka života - muži: 71,09 let
Střední délka života - ženy: 76,89 let
Gramotnost: 93 %
Urbanizace: 52 %
Úřední jazyk: srbština

Hospodářství:
Tvorba HDP: 65,3 % služby, 24,2 % průmysl, 12,3 % zemědělství
Zaměstnanost: 24 % služby, 46 % průmysl, 30 % zemědělství
HDP (parita kupní síly): 77,01 mld. USD
Inflace (2007): 6,8 %
Hospodářský růst: -4,6 %
Nezaměstnanost (2007): 18,8 %
Dluh (2009): 28,49 mld. USD
Zemědělství - sklizeň: pšenice, ječmen, kukuřice, cukrová řepa, sója, zelenina, ovoce, tabák
Zemědělství - chov dobytka: skot, ovce, koně, prasata, drůbež
Průmysl - těžba: hnědé uhlí, černé uhlí, ropa, zemní plyn, železná ruda, bauxit, olovo, chróm, baryl, antimon
Průmysl - energetika (podíl elektráren): tepelné 70 %, vodní 30 %
Průmysl - energetika (výroba): 34,455 mld. kWh
Průmysl - energetika (spotřeba): 33,006 mld. kWh
Vývoz: potraviny, suroviny
Dovoz: stroje a dopravní prostředky, paliva, chemikálie, potraviny, suroviny
Odběratelské země: Itálie, Řecko, Německo, Maďarsko
Dodavatelské země: Německo, Itálie, Rakousko, Maďarsko, Francie
Doprava: 4 095 km železnice, 48 603 km silnice
Měna: jugoslávský nový dinár (YUM)

Ostatní:
Mezinárodní zkratka: YUG
Vstoupení do OSN: 1945
Mezinárodní poznávací zkratka (MPZ): YU
Jízda: vpravo Internetová doména: .yu
Internetových uživatelů: 2 936 000
Čas k SEČ: 0

převzato ze stránek: Srbsko.php">www.zemepis.com

Související destinace

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu