Pyrenejský národní park

Pyreneje jsou mladé pásemné pohoří na hranicích Francie a Španělska, které se táhne od Biskajského zálivu až ke Středozemnímu moři. Díky své výšce oddělují mírné vlhké oceánské podnebí na severu od subtropického suššího klimatu na jihu. Tvoří ho většinou krystalické horniny (ruly a žuly) zformované působením ledovců. Vegetace je tvořena bukovými a jedlobukovými lesy v nižších polohách, subalpínskými loukami, porosty kleče a rododendronů, až nahoře rostlinstvo mizí a vládnou zde holé skály sněžného stupně. Vedle bohatého zastoupení rostlin (160 druhů je endemických – tedy k vidění jen zde) se vyskytuje i horská fauna. Kamzík pyrenejský, několik posledních kusů medvěda ve Francii, svišť horský, hmyzožravec vychuchol pyrenejský, drobná šelma ženetka tečkovaná (původem z Afriky), orlosup bradatý, orel skalní, sup mrchožravý. Park je hojně navštěvovaný, každý rok sem přijede kolem 2 milionů návštěvníků. Do průsmyku Col du Tourmalet (1.800 m) vyjíždí cyklisté při slavném závodě Tour de France.

Nabídku zájezdů cestovní kanceláře GEOPS zaměřených na národní parky či zahrady najdete na www.geops.cz/zajezdy/narodni-parky-a-zahrady

Související zájezdy

Související destinace

Pyreneje

Francouzské i Španělské Pyreneje patří k oblíbeným cílem turistů - nachází se tu spousta přírodních krás, zejména v okolí francouzského Gavarnie, kde se nachází i legendární Roncesvalský průsmyk s Rolandovou branou a ve Španělském národním parku Aigues Tortes a rezervaci Ordesa. Svůj půvab má i katalánské předhůří Pyrenejí s nižšími vrcholy, ale velmi malebnou krajinou. a oblast je bohatá i na památky, především překrásné románské kláštery a kostely s freskami (zvl. ve Val de Boí), nachází se tu proslulé poutní místo Lurdy.a ministát Andorra.

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu