Pécs - průvodce městem

Tajuplné římské hrobky, turecké kopulovité mešity a štíhlý minaret, umělecká keramika Zsolnay, grandiózní obrazy Csontváry, dekorativní vzory Vasarely, raně kvetoucí mandlovníky, útulné lokály a kavárny - to je Pécs (Pětikostelí), 2000 let staré město se středomořskou atmosférou, ležící při jižním úpatí pohoří Mecsek.

Cesta k vrcholu 525 m vysoké hory Misina vede podél malebných domů strmými uličkami starého města (Tettye). Po procházce značenými cestami lesoparku Mecsek lze ve vinicích ochutnat věhlasné hroznové šťávy tohoto kraje.

Na náměstí často panuje čilý ruch: každý první pátek v měsíci se pořádá trh starožitností, o víkendech se přidává folklór a burza automobilů, o nedělích přicházejí trhovci se zvířaty.

V dobách římských bylo Pětikostelí, nazývané tehdy Sopianae, důležitým střediskem raného křesťanství. Při vykopávkách byly nalezeny stavby dalekosáhlého významu z 5. století: Mausoleum raného křesťanství na náměstí Szent István tér uchovává kapli o jedné lodi, malbami zdobenou hrobku a kryptu. Římská náhrobní kaple v ulici Apáca 14 má tři lodě, dlažbovou mozaiku z 2.- 4. století a nástěnné malby.

Rovněž hrobka Krug na náměstí Dóm tér ukazuje raně křesťanské fresky. I Bazilika na tomto náměstí patří k nejcennějším svědectvím středověkého umění v Maďarsku.

Za návštěvu stojí též kostel z 11. století s pěti loděmi, sochami a freskami významných maďarských mistrů, v postranních kaplích a v sakristii jsou cenné umělecké památky, fresky od Bertalan Székely a Károly Lotz.

Barbakane ze 16. století na ulici Esze Tamás 2 je kruhová bašta s lemovanou obloukovou branou a střílnami.

Turci zde rovněž zanechali své památky z doby jejich 150ti-leté nadvlády: Mešitu Ghasi Kasim Pascha na náměstí Széchenyi tér s nápadnou kopulí, mihrábem a okny s lomenými oblouky, která je dnes katolickým kostelem. Mešita Jakowali Hassan Pascha v ulici Rákóczi 2, nejlépe zachovalá mohamedánská stavba v Maďarsku, je Muzeem předmětů turecké historie a umění. Poblíž stojí Minaret , ve kterém se po točitých schodech s 83 stupni dorazí k balkonku ve výšce 23 m.

Náhrobek Idrise Baby v ulici Nyár 8 na vrchu Rókus slouží dnes jako turecké poutní místo. Lázně Memi Pascha v ulici Ferencesek 35 byly přestavěny na lázeňské muzeum.

Z doby baroka se rovněž dochovaly významné pamětihodnosti: výbava františkánského mnicha v kostele a klášteře františkánů v ulici Ferencesek, kostel - lyceum i původní řadový dům Paulánů v ulici Király 44 jakožto zřejmě nejdůležitější stavby, kostel Všech svatých na ulici Tettye, klášter Karmelitek. Ti, kdo přežili zdejší morovou epidemii v roce 1691, zřídili Kapli Milosrdné Panny z Havashegy. Pozoruhodností na Augustinském kostele na náměstí Ágoston tér je lomené okno z jedné mešity.

Kostel Milosrdných na náměstí Széchenyi tér 5 s eklektickým průčelím uchovává oltáře zdobené intarziemi. Turistickým magnetem je také studna Zsolnay na hlavním náměstí Széchenyi, skvost secese s typickou eozínovou glazurou místní majoliky.

Z početných uměleckých sbírek jmenujme na prvním místě Muzeum Csontváry v ulici Janus Pannonius 1, v jehož neorenesančním paláci vynikají impozantní díla (např. "Osamělý cedr") mimořádného malíře romantismu, symbolismu a expresionismu Tivadar Csontváry Kosztky (1853-1919).

V ulici Káptalan stojí několik středověkých staveb s cennými exponáty. Dům s číslem 2: životní dílo známého sochaře Amerigo Tot (1909-1984) v jedné z nejstarších budov města. Výstava keramiky Zsolnay s dějinným nástinem a jednotlivými kousky věhlasného Zsolnay porcelánu, jež byly vyznamenány Zlatou prémií Světové výstavy v Paříži v roce 1878; Pamětní pokoj Zsolnay. Práce kameníků z Pécse a okolí v Renesančním lapidáriu. Dům s číslem 3: Muzeum a rodný dům Victora Vasarely (1908-1997) s díly věhlasného průkopníka Op-art a abstraktní geometrie. Dům s číslem 4: Moderní maďarská galerie s díly výtvarných umělců z 19. a 20. století. Dům s číslem 5: 250 abstraktních a surrealistických děl od Endre Nemes (1909-1985). Muzeum umělkyně Erzsébet Schaár (1908-1975) s její poslední kompozicí soch "Ulice". Dům s číslem 6: obrazy, grafiky a sochy prvního maďarského nonfiguristy Ference Martyna (1899-1986).

Lékárenské muzeum "U mouřenína" na ulici Apáca 1 přibližuje v prostředí novorokokového vybavení a krásného porcelánu Zsolnay dějiny farmacie ve městě a v celé župě. Památkově chráněná lékárna "U granátového jablka" na náměstí Széchenyi tér 5 má zařízení z ořechového dřeva z doby Ludvíka XIV.

Etnografická výstava na ulici Rákóczi 15 ukazuje lidové umění a předměty denní potřeby německé a jihoslovanské národnosti v župě Baranya.

V Moderní maďarské galerii v ulici Szabadság 2 jsou sbírky prací z předešlých třiceti let.

Přírodovědecká výstava na ulici Rákóczi 64 představuje floru a faunu pohoří Mecsek a okolí.

Muzeum historie města v ulici Felsőmalom 9 ukazuje vedle místních událostí také dokumenty o kožedělné výrobě v Pécs.

Související destinace

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu