Památky UNESCO v Andalusii

Významné místo mezi památkami na seznamu světového dědictví UNESCO zaujímají maurské památky ve španělské Andalusii. Skvostná architektura paláců někdejších chalífů a emírů dosáhla největšího vrcholu v trojhvězdí měst Cordóba, Sevilla a Granada, ačkoliv památky v maurském stylu se nacházejí i na dalších místech v Andalusii i severněji položených krajích.
Cordóba představovala hlavní město arabské provincie al-Andaluz a později se stala sídlem nezávislých andaluských chalífů. V době své největší slávy (10. století) to bylo skvostné velkoměsto, s nímž se mohla v křesťanském světě měřit snad jen Konstantinopol. Už v roce 1984 bylo její historické jádro zapsáno jako celek na seznam UNESCO. Památek a jedinečných ulic a zákoutí je tu skutečně nespočet, nejdůležitější je ovšem Velká mešita, nyní katedrála Mezquita, původně z 8. století. Ačkoliv nebyla po příchodu křesťanů ušetřena některých nevhodných zásahů, v zásadě si zachovala svou podobu. Tvoří ji rozlehlý ohražený komplex budov s minaretem a typickým Pomerančovníkovým dvorem, interiér je vyplněný početnými oblouky a sloupy z mramoru, žuly a jaspisu. Zachoval se i nádherně zdobený mihráb, výklenek pro přechovávání koránu. Už na křesťanský středověk poukazuje hrad – Alcazár katolických králů ze 14. století. Velmi pozoruhodná je také dochovaná synagoga a přes řeku Guadalquivir se klene římský most.
Sevilla své sousedce směle konkurovala a v renesanční době se dokonce stala největším španělským městem. Na seznam UNESCO se dostala trojice památek: katedrála, Alcazár Reales a Archivo des Indias. Skvostná gotická katedrála vznikla na místě mešity, za které se zde ovšem dochoval jen Pomerančovníkový dvůr a minaret la Giralda. Alcazár, původně maurské sídlo vybudované už na základech mnoha daleko starších budov sahajících až do římských dob, si podržel mnoho původních rysů a byl přebudován pro kastilské krále v příbuzném mudéjarském slohu. Mimořádnou podívanou skýtají jak skvostně zdobená nádvoří – patia, tak bohaté interiéry a také zahrady. Pozdně renesanční budova Archivo de Indias sloužila původně jako burza, později sem byly uloženy veškeré dokumenty týkající se osidlování Nového světa.
Granada, „město granátových jablek“ pod hřebenem pohoří Sierra Nevada, budí obdiv a nadšení turistů z celého světa. Byla posledním městem, které si maurští vládcové ve Španělsku podrželi, a právě tady vznikla jejich největší a nejkrásnější rezidence. Rozsáhlý palácový komplex Alhambra ze 13.-14. století byl zapsán na seznam UNESCO společně s přilehlým letohrádkem Generalife a jeho početnými zahradami. Maurská architektura tu dosáhla svého vrcholu v eleganci, zdobnosti, využívání efektů světla, stínů a odrazů vody i v zahradní architektuře. Spolu s nimi se na seznam UNESCO dostala i stará maurská čtvrť Albaicin.
Vedle těchto nádherných a proslulých měst se na seznam dostala také dvě nenápadnější, skromnější, ale velmi cenná města na severu Andalusie, Úbeda a Baeza. Obě si podržela něco z původního maurského rázu, ale převažující podobu jim vtiskla španělská renesance.
Starší než veškeré ostatní architektonické památky jsou megalitická díla v okolí Antequery. Jejich původ se klade do mladší doby kamenné a bronzové. Na seznam světového dědictví se dostaly dolmeny Menga a Viera a kruhová budova tholos El Romeral. Spolu s nimi se tohoto ocenění a ochrany dostalo i výjimečným přírodním útvarům v této oblasti: pohoří El Torcal a skále Peňa de los Enamorados.

Také příroda v národním parku Doňana byla shledána natolik jedinečnou, že byla zapsána na seznam UNESCO. Tato oblast přímořských lagun, bažin a písečných přesypů patří k největším mokřadům v Evropě. Vyskytuje se tu veliké množství vzácných druhů fauny a flóry včetně takových, které jinde nenajdeme; žijí tu rysi, divoký skot, orlové královští, na zimu sem zalétá nespočet tažných ptáků. Ve velkém množství se tu vyskytují i růžoví plameňáci.

Autor článku: Mgr. Blanka Mauleová 

Máte zájem o poznávací zájezdy do Andalusie? Nabídku cestovní kanceláře GEOPS najdete na www.spanelsko.geops.cz.

Související destinace

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu