Normandie, kraj impresionistů

Normandie je kraj Francie odedávna malíři vyhledávaný. Normandská svěže zelená krajina s pasoucími se stády krav a s rozkvetlými jabloněmi se často stávala námětem obrazů malířů krajinářů. Řeka Seina, údolí jejich meandrů lákalo k zobrazení proměnlivosti obrazu přírody. Také relativní blízkost mořského pobřeží ještě více usnadněná stavbou železnice způsobila, že se s Normandií často shledáváme na plátnech malířů, zvláště pak impresionistů, jejich předchůdců i následníků.

Honfleur
Toto malebné městečko rybářů, kdysi proslavené stavbou lodí a velkými zámořskými výpravami, bývá označováno za kolébku impresionismu. Dnes v něm turisté obdivují středověké domy postavené podél Starého přístavu a za nimi kostel svaté Kateřiny, největší dřevěný kostel ve Francii. Na konci Stoleté války, v níž bylo město Angličany několikrát poničeno, se jeho obyvatelé rozhodli postavit na místě zničeného kostela nový kostel. Vystavěli jej tak, jak to jako stavitelé lodí uměli. V letech 1468 a 1496 postupně vyzdvihli na sloupy dva lodní trupy obrácené dnem vzhůru.
Ve městě se roku 1824 narodil malíř Eugène Boudin, který maloval okolní krajinu a život v přímořských lázeňských městech. Byl ovlivněn barbizonskou školou, C. Corotem a G. Courbetem. E. Boudin se povšiml nadaného Clauda Moneta (1840 – 1926), který se v Le Havru živil kreslením karikatur, a v letech 1856 – 8 ho zasvětil do základů malířství. C. Monet pak namaloval řadu obrazu v městečku Honfleur a v jeho okolí, zejména v Sainte Adresse, kde po nějakou dobu pobýval. Honfleur si oblíbila celá řada malířů, ze známých jmenujme C. Corota, P. Hueta, J. B. Jongkinda, G. Seurata a R. Dufyho, město navštěvovali také literáti A. Musset, Ch. Beaudelaire, A. Allais .

Giverny
Impresionisté si zamilovali hru světel a stínů na hladině řeky Seiny a na jejich březích. V četných obrazech života na řece se snažili zachytit jejich pomíjivou krásu. Mnoho obrazů vzniklo v blízkém okolí Paříže od Argenteuil. přes Bougival k Port-Marly. Vydávali se však posléze podél Seiny dále do Normandie až k mořskému pobřeží. Claude Monet, který svým obrazem Vjem vycházejícího slunce (Impression – Soleil levant) z roku 1874 dal název hnutí impresionistů, pobýval spolu s J. Renoirem v Bougival v letech 1869 – 72 a v letech 1872 – 6 v Argenteuil.
V roce 1883 zakoupil C. Monet v městečku Giverny nedaleko města Vernon, jímž protéká řeka Seina, dům s rozsáhlou květinovou zahradu. V další části zahrady nechal v roce 1893 japonským zahradníkem vybudovat leknínové jezírko s japonským můstkem obklopené smutečními vrbami, různými keři a květinami. V této zahradě trávil Monet podstatné chvíle posledních desetiletí svého života a ve velkém ateliéru maloval rozměrná plátna cyklu Lekníny. Tato plátna maloval na státní zakázku, kterou zprostředkoval jeho přítel ministerský předseda G. Clemenceau pro pařížské muzeum Orangerie. Část obrazů zachycujících zákoutí japonské zahrady je vystavena také v muzeu Marmottan i v dalších obrazárnách ve Francii i ve Spojených státech. Do Giverny přijížděli za Monetem i další malíři impresionisté a to nejen francouzští. V blízkosti Monetova domu vzniklo později Americké muzeum, v němž jsou vystavena díla amerických malířů, kteří přijížděli do Francie a zvláště do Giverny, aby se nechali inspirovat obrazy C. Moneta.

Rouen
C. Monet se ve své snaze po malířském vyjádření barevných dojmů neomezoval jen na prostředí své zahrady. Vydával se i do okolí, kde zachycoval světelné proměny krajinné scenérie. Známý je jeho soubor patnácti obrazů kupek sena, které maloval v různých denních a ročních obdobích roku 1891. Maloval také v Pontoise, kde působili dlouhá léta C. Pissarro a P. Cézanne a zajížděli tam také A. Guillaumin a P. Gauguin. Významnou sérii obrazů namaloval C. Monet v Rouenu v letech 1892 – 3.
Moderní vzkvétající město Rouen je centrem Horní Normandie s bohatou historií. Je dnes největším říčním přístavem ve Francii. Turisté v něm obdivují zejména historickou čtvrť s hrázděnými domy, mohutným gotickým klášterním chrámem svatého Ouena a malebným pozdně gotickým kostelem svatého Maclou. Starému Rouenu vévodí gotická katedrála Matky Boží, jejíž průčelí si C. Monet zvolil pro studium barevných proměn v průběhu času. Z okna pokoje, který si pronajímal v domě naproti katedrále, namaloval celkem 35 pohledů na průčelí katedrály rámované zleva raně gotickou věží svatého Romaina a zprava tzv. Máslovou věží z 15. – 16. století. Obrazy vyjadřující barevný vjem průčelí katedrály od časného jitra do soumraku v různých ročních obdobích jsou dnes vystaveny v mnoha světových galeriích. Různé pohledy na Rouen maloval v pozdějších letech také C. Pissarro.

Étretat
Mnozí impresionisté se za náměty svých obrazů vydávali na mořské pobřeží Normandie. Caillebotte maloval v mořských lázních v Trouville, Signac a později také Seurat působili v Port-en-Bessin. Do Trouville a do Pourville zajížděl rovněž Monet, nejvíce jej však zřejmě zaujaly známé útesy v Etretatu (Falaise d´Amont a Falaise d´Aval), které v roce 1883 zachytil z různých pohledů a při různém osvětlení. Maloval v té době také v blízkém Belle-Ile. Kouzlo říčního údolí řeky Seiny, poklidná krása normandského venkova, mohutnost přímořských útesů a bohaté dědictví historických měst, hradů, kostelů a klášterů zůstávají stále bohatým inspiračním zdrojem pro výtvarné umělce a jsou také cílem cest mnoha milovníků krásy z celého světa.

Autor článku: DOC.Miloš Rotter

Zaujal vás tento článek? Informace o zájezdech CK GEOPS do Normandie najdete na  www.francie.geops.cz/normandie.

Související destinace

Normandie

Normandie

Normandie - kraj s bělostnými útesy u La Manche, s meandry Seiny, zeleným vnitrozemím, jabloňovými sady a krásnými zahradami. Země, která lákala a inspirovala četné malíře, zejména impresionisty. Na venkově lze vidět hrázděné domky s kosatci na střeše, vyrábí se tu řada chutných sýrů, jablečný mošt cidre i calvados. Starobylá města upomínají na dlouhou historii - Normany a Viléma Dobyvatele, slavnou tapisérii z Bayeux, krále Richarda Lví srdce, Johanku z Arku, Clauda Moneta i Guye de Maupassanta. A řada památek připomíná též německou okupaci, vylodění a den D a bitvu o Normandii - bunkry po celém pobřeží, hřbitovy, muzea a válečné památníky.

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu