Národní park Rila

 Největší národní park Bulharska (810 km2) zahrnuje i nejvyšší balkánské pohoří, přesněji jeho centrální část s ostrými hřebeny, strmými srázy, kotlinami a náhorními plošinami, vše přemodelované v minulosti ledovcem. Leží asi 100 km jižně od Sofie mezi Vitošou a Pirinem.Nejvyšší horou je
Musala (2.925 m) a dalších 44 vrcholů přesahuje výšku 2.500 metrů. Název pohoří snad pochází z thráckého slova „routa“ což znamená „množství vody“. Však zde také pramení velké řeky Marica, Struma a Iskăr a na území NP najdeme přes 150 horských ples. Nejnižší vegetační stupeň (podhorský) tvoří bukové lesy, výše nalezneme v horském stupni smíšené a jehličnaté lesy, nad nimi subalpínské louky a kleč a vrcholy tvoří holé skály. Roste zde přes 1.400 cévnatých rostlin, z toho 105 druhů glaciálních reliktů či 18 druhů bulharských endemitů. Jmenujme třeba lilii Jankeovu, prý nejkrásnější balkánskou květinu, orlíček zlatý, máchelku rilskou, dřípatku nízkou, pavinec bulharský či hvozdík Dianthus microlepis. Velehorský charakter má i zvířena – můžeme uvidět zedníčka skalního, orla skalního, tetřeva hlušce, orebici horskou, kavče žlutozobé či kamzíka horského. Vedle překrásné přírody zde leží asi neznámnější bulharská památka – Rilský klášter. Založený roku 927 poustevníkem sv. Ivanem Rilským. Ve 14.století byl zničen lavinou a znovu postaven asi 3 km daleko u soutoku Drušljavice a Rilské řeky. Roku 1833 do základů vyhořel a byl kompletně obnoven.

Nabídku zájezdů cestovní kanceláře GEOPS s návštěvami národních parků najdete na www.geops.cz/zajezdy/narodni-parky-a-zahrady.  

Související zájezdy

Související destinace

Bulharsko

Bulharsko

Bulharsko, pohostinná země u Černého moře s řadou lákadel pro turisty - vhodná jak pro příjemnou letní dovolenou s koupáním a odpočinkem, tak pro turistiku v horách a národních parcích. Dovolenou si lze zpestřit návštěvami významných památek - kdysi významných řeckých a římských měst, skvostných pravoslavných klášterů či prastarých hrobek dávných národů. Bulharsko má rozhodně co nabídnout a k tomu za příznivé ceny a většina lokalit není přelidněná. Za ochutnání stojí jistě i zdejší gastronomie.

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu