Národní park Pirin

Podklad tvoří převážně žuly a krystalické břidlice, na severovýchodě a na některých nejvyšších vrcholech i vápence a dolomity. Jde v podstatě o hrásťové pohoří, domodelované ve čtvrtohorách ledovce. Proto je zde mnoho ledovcových karů, morén a horských ples (přes 70). Složení rostlinného krytu je velmi pestré. Najdeme zde nedaleko od sebe druhy alpínských rostlin a z teplomilné zástupce středozemní flóry. Celkem se zde vyskytuje 1.300 cévnatých rostlin i téměř 70 endemických druhů. Asi 60% rozlohy parku tvoří lesy, včetně porostů borovice Heldreichovy (bělokoré) se stromy až 500 let starými o výšce až 40 metrů. Nalezneme zde i tisy červené či jalovce sibiřské. Na horských loukách hojně rostou různé druhy hořců, orlíčků, vstavačů, orlíčků či kamzičníků, na skalách jsou hojné protěže. Z živočichů můžeme zastihnout vlka, medvěda, sokola stěhovavého, orla skalního, orebici horskou či datlíka tříprstého.

 Nabídku zájezdů cestovní kanceláře GEOPS s návštěvami národních parků najdete na www.geops.cz/zajezdy/narodni-parky-a-zahrady

Související zájezdy

Související destinace

Bulharsko

Bulharsko

Bulharsko, pohostinná země u Černého moře s řadou lákadel pro turisty - vhodná jak pro příjemnou letní dovolenou s koupáním a odpočinkem, tak pro turistiku v horách a národních parcích. Dovolenou si lze zpestřit návštěvami významných památek - kdysi významných řeckých a římských měst, skvostných pravoslavných klášterů či prastarých hrobek dávných národů. Bulharsko má rozhodně co nabídnout a k tomu za příznivé ceny a většina lokalit není přelidněná. Za ochutnání stojí jistě i zdejší gastronomie.

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu