Národní park Őrségi

V západním cípu země při hranicích s Rakouskem a Slovinskem leží v župě Vás leží tento nejmladší maďarský národní park (439 km2). Zahrnuje kromě Őrségu i jižní Hetés a západně ležící Vendvidék. Podloží tvoří říční sedimenty (jíly a štěrkopísky), které vytvořily mírně kopcovitou krajinu s četnými vodními toky. Nepříliš úrodné půdy způsobily, že kraj není příliš vhodný pro zemědělství a tak zde zůstaly zachovány rozsáhlé lesy. Jsou zde lesy dubohabrové, čisté bučiny i bory, ale také porosty nepůvodního akátu. Díky málo propustnému podloží jsou hojné mokřiny, rašeliniště a bažiny s tůněmi.

Ze zajímavých rostlin zde roste například kandík psí zub, prvosenka bezlodyžná, brambořík nachový a různé vzácné rostliny rašelinišť jako je masožravá rosnatka okrouhlolistá, hrotnosemenka bílá či vachta trojlistá. Obdivuhodné je množství různých druhů orchidejí. Pestré flóře odpovídá bohatá fauna, zvláště pak zástupci hmyzu. Bylo zde například zjištěno asi 1.500 druhů motýlů (např. vzácný žluťásek barvoměnný), kobylky, sarančata, vážky a z brouků atraktivní tesaříci a u nás už jen málo vidění mohutní roháči. Název národního parku Őrségi znamená stráž, podle místních obyvatel, kteří se léta zabývali ochranou a střežením hranice. Jejich rázovité stavby lze vidět ve skanzenu Pityerszer v obci Szalafő. Typická je i zdejší krásná lidová keramika. Nedaleko leží i nejcennější románská stavba Maďarska, opatská bazilika v Jáku, památka UNESCO.

Nabídku zájezdů cestovní kanceláře GEOPS zaměřených na národní parky či zahrady najdete na www.geops.cz/zajezdy/narodni-parky-a-zahrady.  

Související zájezdy

Související destinace

Maďarsko

Maďarsko

Maďarsko známé i méně známé. Země, kde se tančí ohnivý čardáš, kde jsou téměř v každém městě termální lázně, kde se vyrábějí vynikající tokajská i egerská vína a také klobásy, salámy a guláš. Maďarské "moře" Balaton. Hlavní město Budapešť na Dunaji, jedna z perel střední Evropy. Rázovitá pastevecká kultura, stáda bílého rohatého dobytka a koní. Ale také řada kulturních měst se spoustou památek, často skoro orientálního rázu, zelené lesy BUkových hor, jeskyně a dokonce i jeskynní termální lázně, pestré folklórní slavnosti v čase karnevalu, na Velikonoce, na den svatého Štěpána, o vinobraní i o adventu.

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu