Národní park Llogara

 Tento národní park je, tak jako většina ostatních v Albánii velmi malý (10 km2). Ve smyslu obecné definice národních parků jde spíše o rezervace. Ovšem co chybí na rozloze, přebývá na kráse. Park leží jižně od města Vlorë a tvoří ho horské pásmo Mali i Çikes dosahující do výše dvou tisíc metrů. Je tvořeno křídovými vápenci s polohami flyše, kde se střídají vrstvy pískovce a jílovce. Reliéf je typicky krasový, včetně závrtů a jeskyň. Díky poréznímu podloží je povrchové vody nedostatek.

Při úpatí rostou porosty macchie a listnaté lesy, výše jehličnany – borovice černá a bělokorá, jedle makedonská, často s vývojem tzv. vlajkových forem s korunami formovanými převládajícím směrem větrů. Květena je vápnomilná se zastoupením jak středomořských druhů, tak druhů balkánského vnitrozemí. Ze zvířat se vyskytuje vlk, vydra, orel. Park je přístupný pouze po jediné silnici přes Llogarský průsmyk (1.027 m), která se kroutí po strmých úbočích a jsou z ní překrásné výhledy na okolní horskou krajinu. Kvalita vozovky ovšem není nejlepší, ale uživatele našich okresních silnic nepřekvapí. Z průsmyku je možné vyrazit na několik fantastických túr, např. k Caesarově soutěsce, kudy prý velký vojevůdce kdysi vedl své vojsko. Podrobnější informace o parku jsou obtížně dostupné, neexistují internetové stránky ani správa parku.

Nabídku zájezdů cestovní kanceláře GEOPS zaměřených na národní parky či zahrady najdete na www.geops.cz/zajezdy/narodni-parky-a-zahrady.  

Související zájezdy

Související destinace

Albánie

Albánie

Albánie, téměř zapomenutá země na Balkáně, má turistům rozhodně co nabídnout. najdeme tu moře s romantickým pobřežím a příjemnými plážemi, úchvatnou přírodu, divoké hory, ale také rozmanité kulturní památky. Starověké řecké a římské památky, města jako z orientálních pohádek mešity, ale také staré křesťanské kostely a kláštery. Země velmi poutavá a přitom ještě nepřecpaná turisty, v horách se lze potěšit neporušenou přírodou a stále opuštěnými místy, kde nečetní obyvatelé stále žijí tradičním životem.

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu