Národní park Galičica

Botanicky patří park k nejcennějším lokalitám Balkánu. Rostou zde různé endemity a také třetihorní relikty (kavyly, ramodie). Pozoruhodná je pestrá paleta zdejších dřevin, kterých zde napočítali 186 druhů, včetně takových vzácností jako je břestovec kavkazský. Hory jsou porostlé listnatými lesy s buky, habry a granátovými jablky, houštinami kosodřeviny a ve vyšších polohách převládají subalpínské a alpínské louky, využívané jako pastviny. Ze zvířat zde žijí velké šelmy - medvěd, vlk a balkánská forma rysa ostrovida o jehož přežití se ochránci přírody snaží. Hojní jsou netopýři a vápenci. Najdeme zde přes 1.650 druhů motýlů a množství ptačích druhů. Od dravců (dřemlík tundrový, orel skalní, supi) po vodní ptactvo při březích obou jezer (pelikáni, kormoráni). Z památek stojí za návštěvu starobylé město Ohrid s osídlením ilyrským, řeckým i římským a klášter sv. Nauma z 10.století na břehu Ohridského jezera.

Obě velká jezera – Ohridské a Prespanské jsou sice oddělena horským masivem, ale jde o spojité nádoby. Z menšího a výše položeného Prespanského jezera (na povrchu je bezodtoké) teče podzemní řeka přes krasové dutiny v podzemí až do Ohridského jezera. A z něj potom vytéká voda řekou Crni Drin do Jaderského moře. Obě jezera mají křišťálově čistou vodu, v létě až 240 C teplou.

Související zájezdy

Související destinace

Makedonie

Makedonie

Makedonie, malá země na Balkáně, v sobě tají nepřeberné množství lákadel pro turisty. Množství památek starověkých, raně křesťanských, středověkých i tureckých, pohoří s majestátními štíty i zelenými hřebeny, idylickou krajinou pastvin, dosud nedotčenou moderní civilizací. Národní parky Mavrovo, Galičica, Pelister, pozoruhodná historická města Tetovo, Bitola i starověký Ohrid, pravoslavné kláštery s freskami, Ohridské jezero, vinařská oblast Negotino produkuje vína, která jsou stále populárnější i u nás...

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu