Národní park Fertő-Hanság

Podmáčené lesy se střídají s rákosinami a rašeliništi, vzrostlé vrby lemují břehy potoků a jezer. Najdeme tu kapradinové olšiny i mokřadní louky, místy i orchidejové louky, kde můžeme obdivovat třeba pětiprstku žežulník nebo vstavač řídkokvětý. Jsou zde hnízdní kolonie volavky popelavé či bílé, uvidět můžeme čápa černého, luňáka hnědého, kolihu velkou nebo chřástala polního, dokonce i velmi vzácného dropa velkého. Zachovala se zde také přirozená jezera. Nejznámější z nich, Király-tó (Královské jezero), má plochu asi 30 ha a kolem jsou rozsáhlé plochy rašeliny. Po roce 2.000 zde byl vysazen bobr a dnes zde pilně staví bobří hráze. V okolí parku je z památek nejzajímavější vápencový lom u obce Fertörákos, kde těžili kámen již staří Římané a později se odsud dopravoval kámen na stavby do Vídně. Najdeme zde i památky románské (Lébény) i barokní (Fertörákos či Nagycenk).

Nabídku zájezdů cestovní kanceláře GEOPS zaměřených na národní parky či zahrady najdete na www.geops.cz/zajezdy/narodni-parky-a-zahrady.  

Související zájezdy

Související destinace

Maďarsko

Maďarsko

Maďarsko známé i méně známé. Země, kde se tančí ohnivý čardáš, kde jsou téměř v každém městě termální lázně, kde se vyrábějí vynikající tokajská i egerská vína a také klobásy, salámy a guláš. Maďarské "moře" Balaton. Hlavní město Budapešť na Dunaji, jedna z perel střední Evropy. Rázovitá pastevecká kultura, stáda bílého rohatého dobytka a koní. Ale také řada kulturních měst se spoustou památek, často skoro orientálního rázu, zelené lesy BUkových hor, jeskyně a dokonce i jeskynní termální lázně, pestré folklórní slavnosti v čase karnevalu, na Velikonoce, na den svatého Štěpána, o vinobraní i o adventu.

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu