Národní park Aggtelek

Zatím je objeveno přes 200 jeskyň (s krápníkovou, sintrovou, aragonitovou i ledovou výzdobou), z nichž nejkrásnější je jeskyně Baradla. Tvoří jí 22 km chodeb, z toho 17 km na území Maďarska. Má bohatou krápníkovou výzdobu a podzemní říčky. Zdobí jí tzv. Síň obrů, 200 m dlouhý a 40 metrů vysoký jeskynní dóm a nejvyšší maďarský stalagmit (roste zezdola nahoru) Csillavizsgáló (Hvězdárna) vysoký 25 metrů. Teplota v jeskyni je 110C a vlhkost téměř stoprocentní. Proto také na slovenské straně využívajli podzemních prostor k léčbě astmatických dětí. Zajímavé je že má celkem 5 vchodů. Z přístupných jeskyň je tu ještě jeskyně Béke (10 km dlouhý systém), Rákocziho jeskyně a Vass-Imre barlang. Povrch krasu pokrývají většinou listnaté lesy se skálami a světlinami s vzácnou stepní flórou. Unikátní je jeskynní fauna bezobratlých, třeba slepí jeskynní střevlíci, nitěnkovití červi, vodní korýši blešivci nebo drobní mlži a plži – zdrojenka široká, praménka rakouská nebo hrachovka malinká.

Související zájezdy

Související destinace

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu